• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Nieuwe wet brengt privé-risico voor bestuurders van verenigingen en stichtingen

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR) in. Vanaf dan sluiten de regels voor toezicht en bestuur van verenigingen en stichtingen aan op de regels die nu al gelden voor vennootschappen. Hiermee wil de overheid een professionaliseringsslag bij deze organisaties teweeg brengen.  Vanaf die datum geldt er o.a. een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Als bestuurder loopt u hierdoor mogelijk ook privé een groot risico. We vertellen u er in dit artikel meer over.

Nieuwe wet brengt privé-risico voor bestuurders van verenigingen en stichtingen

Waarom is de WBTR in het leven geroepen?

Er hebben de laatste jaren een aantal incidenten bij verenigingen en stichtingen plaatsgevonden die ten grondslag aan deze nieuwe wetgeving liggen. Denk aan financiële problemen van de club, zelfverrijking van bestuurders, fraude en/of diefstal. Helaas bleek een “greep uit de kas” met enige regelmaat voor te komen.

Daarom zijn er in de WBTR regels vastgelegd over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Gevolg daarvan is dat bestuurders nu ook hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden wanneer er iets misgaat. Dit kan privé gevolgen hebben voor de bestuurders. Maak goede afspraken over de manier waarop (financiële) zaken binnen uw vereniging of stichting worden geregeld. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in de statuten, reglementen en andere interne stukken. Waarschijnlijk wordt er in uw vereniging of stichting al hard gewerkt aan een nieuw beleid.

Voor wie geldt de WBTR?

De nieuwe wet gaat voor alle soorten verenigingen en stichtingen gelden. De WBTR is van toepassing op alle bestuursleden, ongeacht of zij betaald worden of vrijwillig in het bestuur deelnemen. De grote van uw vereniging of stichting maakt hierbij ook geen verschil. Van belangen- en beroepsorganisaties, tot gezelligheidsclubs en logenotenverenigingen. Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoort.

Een Nederlandse wet zou geen Nederlandse wet zijn als er niet gelijk ook uitzonderingen worden gemaakt. In het geval van de WBTR is er een uitzondering voor de meeste VVE’s en kerken. Weet u niet zeker of uw vereniging of stichting onder deze wet valt, dan kunt u er eenvoudig achter komen door de website van de wet raad te plegen. Dat kan hier: www.wbtr.nl

Wat voor effect heeft de WBTR op u?

Er geldt, na ingang van deze wet, een aangescherpte aansprakelijkheid voor bestuursleden en toezichthouders. Het bestuur kan vanaf 1 juli hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden als er iets misgaat, ook voor daden van medebestuursleden. Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat ook het privévermogen kan worden aangesproken.

U wilt natuurlijk voorkomen dat uw inzet voor een stichting of een vereniging uw privéleven en -vermogen in gevaar kan brengen. De hoofdelijke aansprakelijkheid zelf kunt u niet voorkomen, wat u wel kunt doen is goed in de statuten opnemen hoe de handelswijzen zijn. Hoe worden beslissingen genomen? Hoe gaat de vereniging om met financiële vraagstukken en persoonlijke (tegenstrijdige) belangen? Door dit vast te leggen is er in ieder geval een bewijslast dat u niet schuldig bent wanneer er financieel iets misgaat bij de vereniging of stichting, waardoor het ook niet op uw privévermogen verhaald kan worden.

Heeft u hulp nodig bij het vastleggen van alle informatie? Op de site van de WBTR (www.wbtr.nl) kunt u handige webinars en checklists raadplegen om ervoor te zorgen dat het binnen uw vereniging of stichting goed geregeld is. Ook op de site van de KVK (www.kvk.nl) vindt u veel informatie.

Verzekeren tegen aansprakelijkheid

Bent u bestuurder van een vereniging of stichting en wilt u uzelf en de andere bestuursleden verzekeren tegen het risico van aansprakelijkheidsstelling die door de ingang van deze wet veroorzaakt kan worden? Dan raden wij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onverantwoord investeren, kredietwaardigheidsproblemen bij een leverancier en onenigheid tussen leden en bestuur. De kosten van verweer, zoals uitgaven voor het onderzoeken van aanspraken en het verdedigen van bestuursleden, worden met deze verzekering ook afgedekt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Dit kan via mail [email protected] of bel 0578 699 789


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven