Zakelijke aansprakelijkheid | Veldhuis Advies

Houd grip op uw bedrijfsrisico’s

Zakelijke aansprakelijkheid

Wanneer u een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluit, verzekert u uzelf en de mensen onder uw verantwoordelijkheid tegen het toebrengen van schade aan personen of spullen. Net als dat een particulier aansprakelijk is voor  schades die zijn kind of huisdier maakt, is een ondernemer aansprakelijk voor schades die door zijn bedrijf of beroep worden veroorzaakt. 

 

Waarvoor bent u als ondernemer aansprakelijk?

Als ondernemer bent u aansprakelijk voor schade die u, uw medewerkers of uw producten en werkzaamheden toebrengen aan anderen (letselschade en smartengeld), aan andermans spullen (materiële schade) of aan het milieu (milieuschade). Dit kan ook het gevolg zijn van een fout advies (vermogensschade). De wettelijke rente die u verschuldigd bent kan snel oplopen, net als de kosten van een juridisch proces. 

 

Aansprakelijkheid verzekeren

Er zijn verschillende zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen die u met aanvullende dekkingen geheel op uw bedrijfssituatie kunt aanpassen:

Bedrijfsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade veroorzaakt door u of uw werknemers aan personen of zaken. Dit wordt materiële- en letselschade genoemd. Deze schades houden niet altijd verband met het beroep dat u uitvoert. Denk bijvoorbeeld een dure vaas die u bij een bezoek aan een klant, per ongeluk omstoot. Deze schade heeft niets te maken met het feit dat u uw werk niet goed doet. Het kan simpelweg iedereen overkomen.

Algemene bedrijfsaansprakelijkheid

Hieronder valt alle schade die niet direct verband houdt met het product of de dienst die u levert. Bijvoorbeeld als u onderweg naar een klant niet goed uitkijkt met oversteken, waardoor een fietser valt en schade oploopt aan de fiets of kleding of zelfs gewond raakt.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade (vermogensschade) die u in verband met het uitvoeren van uw beroep veroorzaakt.

Wanneer u een adviserend beroep heeft kunnen kleine fouten soms al grote schade veroorzaken. Denk aan nalatigheden, vergissingen, verzuimen en onachtzaamheden. Zoals de klant van een accountant die door een verkeerd advies te veel belasting moet betalen. Waar het meestal om gaat is dat een opdrachtgever van u mag verwachten dat u met uw expertise en ervaring dergelijke denkfouten niet zult maken.

Maar ook schades die verband houden met de fysieke uitvoering van een beroep zijn hierop verzekerd. Een elektricien die een stopcontact heeft aangelegd die kortsluiting veroorzaakt, een loodgieter die een badkamer aangelegd heeft die later lekkage krijgt, of een chauffeur die in slaap valt tijdens een werkrit. Kort gezegd gaat het dus ook om vakbekwaamheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn aansprakelijk voor de gevolgen van de (verkeerde) beslissingen die zij nemen. Om te voorkomen dat hun privévermogen gevaar loopt, sluiten zij meestal een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

CAR verzekering

CAR staat voor Construction All Risk. Zoals de naam al doet vermoeden is de aansprakelijkheid van personen die bij de bouw betrokken zijn gedekt.

Daarnaast verzekert u met deze verzekering alle bouwwerken, constructies, onderdelen, hulpwerken en alle materialen die op de bouwplaats aanwezig zijn voor de bouw tegen materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand. Denk ook aan schade die ontstaan is aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever op de bouw.

Product- en dienstaansprakelijkheid

Produceert u zelf uw producten of koopt u een product binnen de EU in en verkoopt u dit vervolgens onder uw eigen label, dan bent u aansprakelijk wanneer uw product een gebrek heeft. Heeft u een product binnen de EU gekocht en doorverkocht zonder er uw eigen label aan te hangen? Dan is de oorspronkelijke producent aansprakelijk voor een gebrek. De aansprakelijkheidsverzekering helpt dan om de schade op uw leverancier te verhalen. Als u spullen importeert van buiten de EU dan wordt u altijd gezien als producent en bent u dus productaansprakelijk.

Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld wanneer een klant het product verkeerd gebruikt, bijvoorbeeld doordat u een fout maakte in de vertaling van een gebruiksaanwijzing. Of wanneer u als klusjesman of aannemer waterschade bij de opdrachtgever veroorzaakt, omdat u de dakkapel niet goed plaatste.

Milieuaansprakelijkheid

Lekt er tijdens de werkzaamheden plotseling olie of komt er asbest vrij bij een brand? Wanneer u voor deze milieuschade verantwoordelijk bent, is de sanering van bodem of water voor uw rekening.

Werkgeversaansprakelijkheid

Als werkgever hoort u iedereen die in uw opdracht werkt (ingehuurde en vaste medewerkers, maar bijvoorbeeld ook stagiaires en tijdelijke medewerkers) een voldoende veilige werkplek te bieden. Denk aan veilig handgereedschap, goed onderhouden machines, goedgekeurde beschermingsmiddelen, veilige afzettingen bij vloeropeningen in een bouwwerk en controle op de uitvoering. Zeker als uw mensen op hoogte werken, is veiligheid een absolute must. Dit alles valt onder de zorgplicht van de werkgever.

Goed werkgeverschap

Uw medewerkers zijn met deze uitbreiding op de verzekering niet alleen tijdens het werk verzekerd, maar ook tijdens bedrijfsgerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld zakelijke reizen en bedrijfsuitjes) en woon-werkverkeer. Het gaat hierbij om schades waar de werkgever vaak niet direct aansprakelijk voor kan worden gesteld. Echter is er steeds meer jurisprudentie waaruit blijkt dat 'Goed werkgeverschap' steeds breder getrokken wordt en de werkgever dus steeds vaker opdraait voor de kosten van dergelijke schades.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Vervoert u spullen voor anderen? Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bent u tijdens het vervoer verzekerd voor schade aan, of verlies van spullen die u, of uw chauffeurs voor derden vervoert.

Voor schade aan uw eigen spullen zijn er andere verzekeringen in de markt:
zoals een goederen- en inventarisverzekering, voorraadverzekering of motorrijtuigenverzekering.

Schade die opzettelijk is toegebracht is nooit verzekerd. 

Uw zakelijke aansprakelijkheid goed regelen?


Neem direct contact op

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

0578 - 699 789 bedrijven@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld