• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Verzuim en preventie

Zieke werknemers, wat nu?

Verzuim kan een bedrijf veel geld kosten

Wanneer een medewerker ziek wordt bent u wettelijk verplicht om tijdens de eerste twee jaar ziektejaren minstens 70% van het loon door te betalen. Veel Cao's bepalen daarnaast dat er een aanvullend gedeelte van het loon doorbetaald dient te worden, zo komt het bijvoorbeeld vaak voor dat de werkgever in het eerste ziektejaar de volle 100% van het loon moet doorbetalen. 

Naast de doorbetalingsplicht is de werkgever ook verplicht om er samen met de werknemer voor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk is. En ondertussen moeten de werkzaamheden van de werknemer opgevangen worden door het andere personeel of een vervanger.

De verzuimverzekering biedt uitkomst

De kosten van ziekteverzuim kunt u beperken met een conventionele verzuimverzekering. De verzuimverzekering biedt dekking voor de loondoorbetalingsplicht. Naast het loon moet u ook werkgeverspremies doorbetalen. Deze kunt u (deels) meeverzekeren op uw ziekteverzuimpolis.

De stop-loss verzekering

Met de 'ziekteverzuimverzekering stop-loss' verzekert u de jaarlijkse loondoorbetalingskosten die boven de normaal te verwachten kosten uitstijgen. Deze normaal te verwachten kosten vormen uw eigen risico. Die betaalt u zelf. Dit noemen wij het eigen behoud.

Een verzuimverzekering is niet verplicht, maar in de praktijk wordt deze wel door vrijwel elke werkgever afgesloten. Of het voor uw organisatie verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten is van verschillende factoren afhankelijk. Zoals het aantal werknemers en de financiële draagkracht van uw organisatie. Graag adviseren wij u over de beste keuze in uw situatie.

Ziektewet

Wanneer bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst afloopt in de eerste twee ziektejaren, dan komt de werknemer in de Ziektewet terecht. De loonbetaling wordt dan overgenomen door het UWV. Hiervoor betaalt u premie aan de belastingdienst. Voor sommige bedrijven kan het interessant zijn om ook dit risico op zich te nemen en onder te brengen bij een verzekeraar. Dat noemen we 'eigenrisicodragerschap'. 

Preventie

Voorkomen is beter dan verzekeren, hoe cliché het ook klinkt. Met zorgvuldig uitgedacht beleid en aanpassingen op en rondom de werkvloer kan ziekteverzuim worden teruggedrongen of zelfs voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan wisselend staand en zittend werken, het organiseren van speciale workshops, budgetten voor sportieve activiteiten en nog veel meer. Onze risicomanagers denken graag met u mee. 

De MKB Verzuim ontzorgverzekering

Voor werkgevers die graag maximaal ontzorgd willen worden is de MKB Verzuim ontzorgverzekering in het leven geroepen.

  • De verzekering is Wet Poortwachter ‘proof’: als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraar eventuele loonsancties.
  • De verzekering bevat re-integratiedienstverlening zowel gericht op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), als buiten het eigen bedrijf (tweede spoor).
  • Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor re-integratieactiviteiten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Ook niet bij re-integratieactiviteiten die op initiatief of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar worden ingezet.
  • Er worden afspraken gemaakt over de maximale premiestijging door verzuim.

Casemanagers hebben een vitale rol in deze verzekering

De verzuim ontzorgverzekering is altijd gekoppeld aan een arbodienst. De casemanager wordt namelijk leidend in het ziekteproces. Een zieke werknemer maakt zijn eigen re-integratieplan, in samenwerking met de casemanager. Het advies van de bedrijfsarts wordt hier uiteraard in meegenomen. Ook zorgt de casemanager voor het in kaart brengen van de belastbaarheid van de werknemer. 

Waarom Veldhuis Advies

Persoonlijk advies
Alle kennis in huis
Complete oplossingen
Volledig ontzorgd

Even sparren?

Wij zijn Veldhuis Advies, de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Iedere situatie is uniek, daarom voorzien we u altijd van advies op maat. Vrijblijvend uw situatie bespreken? We helpen u graag.

Scroll naar boven