• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
Voor u als werkgever

Vertrouwenspersonen

De basis van een veilig werkklimaat begint altijd bij de werkgever. Is er binnen uw organisatie sprake van ongewenste omgangsvormen of een te hoge werkdruk? Dan kan dat zorgen voor lichamelijke, psychische en sociale klachten. Binnen de Arbowet heet dit Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).
Als werkgever bent u verplicht beleid te hebben op PSA en maatregelen te nemen om het risico hierop zoveel mogelijk te voorkomen. Een vertrouwenspersoon is een belangrijke factor binnen dit beleid.  

Een gezond en veilig werkklimaat 

Iedere werknemer heeft recht op een gezond en veilig werkklimaat. Toch gebeurt het soms dat uw werknemer op de werkvloer het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld pesterijen, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik. Ook kan iemand in conflict raken met een collega of leidinggevende en lukt het niet dat samen op te lossen. Dat zijn vaak ingrijpende gebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen dat uw werknemer minder goed presteert of zelfs langdurig ziek wordt. In die situaties kan een vertrouwenspersoon een helpende hand bieden. Bij NLG Arbo Oost beschikken wij over gecertificeerde en ervaren vertrouwenspersonen die in iedere situatie onafhankelijk naast uw werknemer kunnen staan

 

Een externe vertrouwenspersoon kan altijd 

Een externe vertrouwenspersoon kan voor iedere organisatie van toegevoegde waarde zijn. Zij bieden u en uw werknemers in iedere situatie:

 • Een luisterend oor
  Wij bieden in iedere situatie eerst een luisterend oor. Wat is er gebeurd en welke ondersteuning is gewenst? Wij nemen een conflict nooit van uw werknemer over, maar bieden ondersteuning in het zo zelfstandig mogelijk oplossen van de situatie.
 • Advies
  Bijvoorbeeld over het doen van aangifte of wij verwijzen uw werknemer door naar een hulpinstantie.
 • Verzuimpreventie
  Factoren zoals een te hoge werkdruk, een arbeidsconflict of grensoverschrijdend gedrag zorgen voor veel stress, met soms zelfs ziekteverzuim als gevolg. Onze vertrouwenspersonen leveren een actieve en professionele bijdrage aan de oplossing van de situatie, waardoor uw werknemer niet of zo kort mogelijk ziek is als gevolg van de situatie.
 • Signaalfunctie
  Doet een werknemer een officiële klacht binnen uw organisatie? Dan is de vertrouwenspersoon daarvan op de hoogte. Denk bijvoorbeeld aan meldingen over een te hoge werkdruk, grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik. De vertrouwenspersoon heeft dan een signalerende functie en kan eventueel preventieve maatregelen nemen.
 • (Praktische) ondersteuning
  Bijvoorbeeld door de werknemer bij te staan in en gesprek met de andere betrokken partij of door het aanstellen van een onafhankelijke onderzoeks- of klachtencommissie.
 • Goed werkgeverschap
  De aanstelling van een vertrouwenspersoon geeft het signaal aan uw werknemers dat u waarde hecht en bijdraagt aan een veilige werkomgeving. Goed werkgeverschap dus! 

Luister onze podcast

Wat doet een vertrouwenspersoon voor uw organisatie en uw medewerkers? Hoe loopt een begeleidingsprocedure? Deze en meer vragen worden beantwoord in de Veldhuis Advies podcast over grensoverschrijdend gedrag en de vertrouwenspersoon.

Checklist Vertrouwenspersoon

Een interne of externe vertrouwenspersoon? Wat draagt bij uw organisatie het meest bij aan een gezond en veilig werkklimaat? Wij ontwikkelden de Checklist Vertrouwenspersoon die u met behulp van een aantal korte vragen antwoord geeft. 

Bij NLG Arbo Oost staan wij voor uw medewerkers klaar

Een ervaren luisterend oor 

De ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersonen van NLG Arbo Oost kunnen professioneel en onbevooroordeeld naast uw medewerker staan. Zij bieden in iedere situatie een luisterend oor en kunnen desgevraagd ook praktische ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een lastig gesprek, het inschakelen van hulpinstanties of bij het doen van aangifte. Daarnaast hebben onze vertrouwenspersonen ook een signaalfunctie. Dat betekent dat zij bij een opvallend aantal klachten of een klachtenpatroon preventief actie kunnen ondernemen. Ook kunnen zij de interne vertrouwenspersoon binnen uw organisatie adviseren en ondersteunen als dat nodig is. Bovendien laat u door het aanstellen van een vertrouwenspersoon zien, dat u waarde hecht aan een veilig werkklimaat. Goed werkgeverschap dus!

Ons aanbod

Altijd een vaste vertrouwenspersoon stand-by als vraagbaak, luisterend oor en klachtenbegeleider voor 
€ 195,- excl. btw per jaar  

Wanneer de vertrouwenspersoon daadwerkelijk door u of een medewerker wordt ingeschakeld voor
€ 130,- excl. btw per uur

Stel nu uw externe vertrouwenspersoon aan

Laat ons hieronder weten dat u een externe vertrouwenspersoon wilt aanstellen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om dit te regelen.

Scroll naar boven