WGA eigenrisicodragen | Veldhuis Advies

WGA eigenrisicodragen

Filter

WGA eigenrisicodragen

arbeidsongeschiktheid

Het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers ligt in financieel opzicht voor een groot deel bij de werkgever. Per 1 januari 2017 staan er belangrijke veranderingen gepland die betrekking hebben op de sociale zekerheid en de bijdrage van werkgevers hierin. Dit jaar staan werkgevers al voor een belangrijke keuze.

Gedurende de eerste twee ziektejaren van werknemers heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht, dit geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke medewerkers en flexwerkers. Bij zieke tijdelijke werknemers en flexwerkers geldt dat deze loondoorbetalingsplicht bij het UWV komt te liggen wanneer de arbeidsovereenkomst afloopt binnen de ziekteperiode. Zij komen dan in de Ziektewet terecht. Ook voor de Ziektewet kan een werkgever overigens eigenrisicodrager worden.

De werkgever en de zieke werknemers moeten er samen naar streven om de werkzaamheden zo snel mogelijk weer op te pakken. Na twee jaar kunnen zieke (ex)werknemers instromen in de WIA. Indien ze niet volledig arbeidsongeschikt worden verklaard, bestaat er recht op een zogenaamde WGA-uitkering. Deze uitkering raakt de werkgever ook in de portemonnee. In totaal blijft de werkgever gedurende een periode van maar liefst 12 jaar financieel verantwoordelijk voor de zieke werknemers.

Eigenrisicodragen of via het UWV?

De loondoorbetaling gedurende de eerste twee ziektejaren is te verzekeren met een verzuimverzekering. Zieke vaste werknemers die instromen in de WGA krijgen een uitkering van het UWV. Werkgevers betalen hier een premie voor aan de belastingdienst. Afhankelijk van een aantal factoren kan het interessant zijn om eigenrisicodrager te zijn voor deze WGA-uitkering. In dat geval betaalt de werkgever de uitkeringen waar de werknemers recht op hebben. Ook zorgt de werkgever voor begeleiding en re-integratie. Het doel is namelijk om de zieke werknemers weer (gedeeltelijk) aan het werk te krijgen.

WGA-uitkering voor tijdelijke werknemers

Werkgevers zijn nu nog verantwoordelijk voor de WGA-uitkering voor vaste medewerkers. Vanaf 2017 wordt dit uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor medewerkers met een tijdelijke of flexibele arbeidsovereenkomst. Dit heeft gevolgen voor alle werkgevers.

Actie vereist

Werkgevers doen er verstandig aan om aandacht te schenken aan de veranderingen. Eigenrisicodragers moeten vaststellen of het verstandig is om ook na 1 januari 2017 nog eigenrisicodrager te blijven. Werkgevers die de WGA nu geregeld hebben via het UWV kunnen mogelijk beter overstappen. Een van de voordelen van het overstappen is namelijk dat bestaande ziektegevallen achterblijven bij het UWV.

Eigenrisicodrager worden of blijven

Wat de beste keuze is in de nieuwe situatie per 2017 verschilt per werkgever. Dit is onder andere afhankelijk van:

  • Het aantal werknemers
  • Of de werkgever nu al eigenrisicodrager is of niet
  • Wat een werkgever nu betaalt aan het UWV of aan de verzekeraar
  • Hoeveel zieke werknemers er waren in de afgelopen jaren

De beste keuze

Werkgevers weten op basis van bovenstaande alleen nog niet wat ze het beste kunnen doen. Het is ook niet mogelijk om één advies te verstrekken dat op alle werkgevers van toepassing is. Er zijn namelijk teveel afhankelijkheden. Ook maakt het een groot verschil in hoeverre werkgevers actief betrokken willen worden bij re-integratie van voormalige werknemers en hoe hoog de huidige premie van het UWV is.

Een algemeen geldend advies is wel dat wanneer de werkgever WGA eigenrisicodrager is, dat het verstandig is om met de veranderingen in januari ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden als dat nog niet het geval is. Anders wordt de werkgever na 2 jaar weer verantwoordelijk voor werknemers die niet meer in dienst zijn en waar de werkgever geen betrokkenheid meer mee heeft gehad.

Veldhuis Advies brengt het graag voor u in kaart. Wij kunnen samen met u de financiële gevolgen van verschillende keuzes inzichtelijk maken. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0578) 699 789 of bedrijven@veldhuisadvies.nl.

Aalt van Boven
Adviseur Grootzakelijk
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld