Wet vergoeding van affectieschade van kracht | Veldhuis Advies

Wet vergoeding van affectieschade van kracht

Filter

Wet vergoeding van affectieschade van kracht

Head na regen komt zonneschijn

Per 1 januari 2019 is de Wet vergoeding van affectieschade van kracht. Dit houdt in dat vanaf dan naasten van een slachtoffer van een arbeidsongeval smartengeld kunnen eisen van de veroorzaker van het ongeval. In veel gevallen: de werkgever.

Smartengeld voor naaste familie van slachtoffers van een (arbeids)ongeval

De Wet vergoeding van affectieschade regelt een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een (arbeids)ongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout. Tot op heden kon alleen het slachtoffer zelf smartengeld krijgen. De gedachte achter de Wet vergoeding van affectieschade is echter dat schadevergoeding helpt bij de emotionele verwerking van het overlijden of het blijvende en ernstige letsel. Zo heeft blijvende invaliditeit grote impact op de familie van het slachtoffer. Tenslotte veranderen ook hun levens daardoor voorgoed.

Wie komt in aanmerking?

De kring van mensen die voor deze vorm van smartengeld in aanmerking komt, is beperkt tot de mensen met wie het slachtoffer een zeer nauwe band had/heeft. Vaak zijn dit alleen de partner van het slachtoffer, kinderen en ouders of andere gezinsleden.

Hoe hoog zijn de vergoedingen?

Er gelden vaste vergoedingen voor de regeling, tussen 12.500 en 20.000 euro. De exacte hoogte van de vergoeding hangt af van de aard van de relatie en de omvang van de schade. De rechter bepaalt wat als ernstig letsel geldt.

Wet vergoeding van affectieschade per 1 januari 2019 van kracht

In april 2018 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel vergoeding van affectieschade. De Tweede Kamer had al eerder ja gezegd tegen het voorstel. De Wet en het Besluit vergoeding van affectieschade zijn op 17 mei 2018 (Stb. 2018, 133) gepubliceerd in het Staatsblad. Per 1 januari 2019 is de wet van kracht. De wet beperkt zich dan ook tot gebeurtenissen die plaatsvinden op of na 1 januari 2019. Hij geldt dus niet voor gevallen die zich voordeden vóór die datum. Ook al zou het zo zijn dat de familie van het slachtoffer nog na 1 januari 2019 schade ondervindt van de eerdere gebeurtenis.

Wordt affectieschade vergoedt door uw verzekering?

De claim voor de affectieschade zal moeten worden ingediend bij de aansprakelijke partij die de schade heeft veroorzaakt. Bij een arbeidsongeval zal dat veelal de werkgever zijn. De aansprakelijkheid en de mate van schuld van de veroorzaker wordt volgens dezelfde regels beoordeeld als tot nu toe gebruikelijk. Daar verandert niets aan. Wat hierbij wel geldt, is dat de belangen van het slachtoffer zelf altijd voorgaan. Dat wil zeggen dan de rechten van de naasten niet ten koste mogen gaan van het recht op schadevergoeding van degene die het letsel heeft opgelopen.

Wet affectieschade verhoogt de schadelast, wat premies zal doen stijgen

Als de aansprakelijkheid van de veroorzaker gedekt wordt door een (aansprakelijkheids)verzekering, valt de affectieschade ook onder de dekking van die verzekering. Deze wetswijziging kan voor verzekeraars aanleiding zijn om de premies voor (aansprakelijkheids)verzekeringen te verhogen. Volgens het Verbond verwachten verzekeraars namelijk dat de Wet affectieschade zal leiden tot een verhoging van de schadelast. Naar schatting komt dat bij de autoverzekeraars (WA) neer op een stijging van minimaal 3%. De impact voor medische aansprakelijkheidsverzekeraars is mogelijk hoger en wordt geschat op circa 15% van de letselschadelast.

Wilt u weten in hoeverre u verzekerd bent tegen affectieschade?

We kijken graag met u mee om te bepalen of u voldoende verzekerd bent voor dit nieuwe risico. Neem gerust contact met ons op via bedrijven@veldhuisadvies.nl of tel. 0578-699789.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld