Wet Verbeterde Premieregeling maakt doorbeleggen mogelijk | Veldhuis Advies

Wet Verbeterde Premieregeling maakt doorbeleggen mogelijk

Filter

Wet Verbeterde Premieregeling maakt doorbeleggen mogelijk

Doorbeleggen

Op 14 juni 2016 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van VVD-er Helma Lodders. De Wet Verbeterde Premieregeling is daarmee een feit! Per 1 september 2016 maakt deze wet het mogelijk om ook ná uw pensionering uw pensioengelden te beleggen, indien u een pensioenregeling heeft op basis van een beschikbare premie. U heeft zo de mogelijkheid om te profiteren van een mogelijk hogere opbrengst en dus een hoger pensioen. Dit wordt ook wel doorbeleggen genoemd.

Hoe werkt doorbeleggen?

Onder de oude wetgeving was u verplicht om op uw pensioendatum een levenslang vast pensioen te kopen met het beschikbare pensioenkapitaal. Hierbij is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de rentestand op dat moment. Zoals u weet staat de rente momenteel historisch laag en betekent dit voor deelnemers met een premieovereenkomst die binnenkort met pensioen gaan een veel lagere pensioenuitkering dan bij aanvang van het dienstverband was beoogd. Door te kiezen voor doorbeleggen kan er langer en eventueel risicovoller worden belegd. Hierdoor maakt u kans op een hoger pensioen. Maar let op: uw uiteindelijke pensioen kan hierdoor ook lager uitvallen.

Vast pensioen of (gedeeltelijk) variabel?

Wilt u geen enkel risico lopen, dan kunt u uiteraard ook ná 1 september 2016 kiezen voor een levenslange vaste pensioenuitkering. De hoogte van uw pensioen hangt in dat geval af van de hoogte van uw pensioenkapitaal en van de rente op het moment dat u met pensioen gaat. Is de rente laag op uw pensioendatum? Dan kunt u minder pensioen kopen. Maar het pensioen dat u koopt, is levenslang gegarandeerd: u weet dus altijd precies waar u aan toe bent.

Kiest u voor een variabel pensioen, dan is de hoogte van uw uiteindelijke pensioen afhankelijk van het rendement op uw beleggingen, ook na uw pensioendatum.

U kunt ook besluiten om uw pensioen op te splitsen in een deel vast pensioen en een deel variabel pensioen. Voor het variabele deel wordt dan jaarlijks gekeken hoeveel pensioen u in dat jaar kunt ontvangen. Het restantkapitaal kan in dat geval worden doorbelegd.

Vanaf wanneer kunt u doorbeleggen in uw beschikbare premieregeling?

De nieuwe wet gaat in per 1 september 2016, maar dat betekent nog niet dat u vanaf deze datum al direct de keuze heeft om door te beleggen na pensioendatum. De pensioenuitvoerders zijn nog druk bezig met de ontwikkeling van producten die oplossingen bieden voor (gedeeltelijk) variabele pensioenen. De Belastingdienst gaat er vanuit dat vanaf 1 januari 2017 de pensioenproducten de mogelijkheid zullen bieden om hierin zelf een keuze te maken.

Kiest u voor doorbeleggen, dan verandert daarmee uw beleggingshorizon. De huidige “life cycle” fondsen bouwen het beleggingsrisico steeds verder af naarmate de pensioendatum nadert. Bij doorbeleggen hoeft het beleggingsrisico op de pensioendatum niet volledig te zijn afgebouwd: u belegt immers nog langer door. De belegging van het pensioenkapitaal kan en zal hierop worden aangepast. Het keuzemoment om wel of niet door te beleggen na de pensioendatum ligt daarmee niet alleen op uw pensioendatum, maar juist (veel) eerder.

Past doorbeleggen bij uw persoonlijke situatie?

Ook voor ons als adviseurs brengt de nieuwe wetgeving extra uitdagingen met zich mee: samen met de deelnemer moeten wij gaan bepalen of doorbeleggen bij zijn of haar risicotolerantie en –acceptatie past. Dit betekent dat we moeten onderzoeken of de financiële positie van de deelnemer het toestaat dat hij of zij een risico loopt met de hoogte van de te verwachten pensioenuitkering. En voelt de deelnemer zich wel prettig bij de risico’s die bij het doorbeleggen horen? Een goed en volledig inzicht in en overzicht van uw financiële situatie kan ons helpen om u hierin van een gedegen advies te voorzien. Uiteraard staan wij u graag met raad en daad terzijde. Bel ons gerust als u meer informatie over dit onderwerp wenst via tel. (0578) 211 000 of via fpdesk@veldhuis-advies.nl.

 

Maak direct een afspraak

Jenny Vosselman
Adviseur Financiële planning
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld