Werknemersverzekeringen | Veldhuis Advies

 

Doet meer dan strikt genomen nodig is

 

Werknemersverzekeringen

Wat zijn werknemersverzekeringen?

Werknemersverzekeringen voorzien werknemers in een uitkering in het geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn per wet geregeld en zijn over het algemeen verplicht voor werknemers, ook al zouden ze dat zelf niet willen.

 

Welke werknemersverzekeringen zijn er?

Werknemersverzekeringen bestaan uit sociale verzekeringen (publiekrechtelijk) en volksverzekeringen.

  • Sociale verzekeringen zijn bijvoorbeeld de Werkloosheidwet, de Ziektewet en de WIA.
  • Volkverzekeringen zijn bijvoorbeeld de AOW, de Wajong en de Kinderbijslag.

 

Hoe worden deze verzekeringen betaald?

De premies zijn verschuldigd door de werkgever. Ze kunnen per werkgever variëren omdat ze afhankelijk zijn van de totale loonsom en aanwas in de betreffende wet (het aantal en de hoogte van de uitkeringen).

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet en Kinderbijslag.

Eigenrisicodragerschap

Voor sommige werknemersverzekeringen kunt u ervoor kiezen om de uitkering én uitvoering van de wetgeving over te nemen van het UWV en de Belastingdienst. Zo kunt u voor de Ziektewet en voor de WGA eigenrisicodrage worden. Benieuwd wat dit inhoud?

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld