Werknemer is ziek, zwak en misselijk! Wat nu? | Veldhuis Advies

Werknemer is ziek, zwak en misselijk! Wat nu?

Filter

Werknemer is ziek, zwak en misselijk! Wat nu?

Ziekteverzuim

Werknemers die zich ziek melden, krijgen het salaris geheel of gedeeltelijk doorbetaald in de 1ste 2 ziektejaren. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de uitvoering Wet Poortwachter en heeft u voor de continuïteit van uw bedrijf ook een financieel belang en baat bij een spoedig herstel. Wat is het financieel belang en wat kunt u doen ter verlaging van het verzuim?

Ziekteverzuim is voor het bedrijfsleven een grote kostenpost. Er zijn directe kosten, zoals de loondoorbetaling bij ziekte, maar vergeet de indirecte kosten niet. De directe kosten kunt u verzekeren, maar de indirecte kosten niet. Voorbeelden hiervan zijn productieverlies en het inzetten van vervangend personeel. Werkgevers kunnen zelf invloed uitoefenen op de omvang van het verzuim. Naast de verplichte uitvoering van de Wet Poortwachter tijdens de ziekteperiode een ziek personeelslid eens per week bellen is attent én heeft ook nog een positief effect op de periode van afwezigheid.

Preventie is beter dan schade beperken

De duur van het verzuim inkorten is één ding. Nog beter is het verzuim te voorkomen. Wist u dat 80% van de ziektegevallen mede betrekking heeft op psychische klachten? Het kan gaan om een te hoge werkdruk of een verstoorde werkverhouding of bijvoorbeeld omstandigheden in de privé situatie. De werkgerelateerde klachten kunt u beperken door met uw medewerkers in gesprek te blijven. Het is van groot belang goede afspraken te maken met een arbodienst.

Signalen oppikken en aanpakken

Werkgevers kunnen verzuim tegen gaan met een actieve benadering van de werknemers. Ga geregeld in gesprek. Richt de gesprekken niet uitsluitend op het werk. Probeer ook contact te leggen met de werknemers zelf. Probeer te achterhalen hoe ze in hun vel zitten. Vraag naar verbeterpunten binnen de werkzaamheden. Hierdoor komen automatisch knelpunten naar voren. Probeer knelpunten op te lossen, of probeer in ieder geval het probleem te verkleinen. Toon interesse is de privé situatie. En vraag eens hoe het met de gezinsleden gaat.

Wat kost een zieke medewerker?

Bij ziekte heeft de medewerker recht op loondoorbetaling. In de cao of de arbeidsovereenkomst staat voor welk percentage het salaris doorloopt. Dit is vaak 100%, maar een lager percentage mag. Het mag niet minder zijn dan 70% van het salaris en in ieder geval niet minder dan het minimumloon. In het tweede ziektejaar mag het salaris wel onder het minimumloon uitkomen. In uitzonderingsgevallen kunnen werkgevers het salaris declareren bij het UWV. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziekte door zwangerschap. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de medewerker gaat het dus om een kostenpost van honderden euro’s per dag.

Ook na twee jaren lopen de kosten door

Na twee jaren ziekte komt een werknemer vaak gedeeltelijk in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terecht. De beleidsbepalers willen de instroom in de WIA zoveel mogelijk beperken. Om deze reden is door de overheid de werkgever mede verantwoordelijk gemaakt voor de instroom in de WIA. Als een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, blijft de werkgever meebetalen aan de kosten voor een periode van maximaal tien jaren. Ook bij niet duurzame volledige arbeidsongeschiktheid is dat het geval. In totaal betaalt u als werkgever dus tot twaalf jaar mee aan een zieke werknemer. Gelukkig kunt u deze kosten verzekeren.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij het beheersen van het ziekteverzuim? Graag bespreken wij de mogelijkheden met u in een persoonlijk gesprek. Neem contact met ons op via tel. (0578) 699 789 of via bedrijven@veldhuisadvies.nl.

Margreet Mulder
Casemanager CRoV
NLG Arbo
Dit artikel is geschreven door:

Als casemanager haalt Margreet de meeste voldoening uit het bij elkaar brengen van de belangen van zowel de werkgever, als de zieke werknemer. Met oog voor de persoonlijke en emotionele kanten van langdurig ziek zijn. Margreet is Casemanager met Regie op Verzuim en teamleider bij NLG Arbo, de inhouse Arbo-dienstverlener bij Veldhuis Advies.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld