Welke autoverzekering past bij u? | Veldhuis Advies

Welke autoverzekering past bij u?

Filter

Welke autoverzekering past bij u?

Head auto braakschade

Vergelijk de polisvoorwaarden bij een autoverzekering.

Voor u een autoverzekering afsluit, wilt u graag weten tegen welke polisvoorwaarden u dit doet. Zo weet u precies waarvoor u bent verzekerd. Kijk daarom niet alleen naar de prijs, maar let ook vooral op wat u aan de verzekering hebt bij een bepaalde schade. Vergelijk de verschillende autoverzekeringen op de 8 belangrijkste polisvoorwaarden en bepaal wat voor u van belang is. Zo kunt u een goede vergelijking maken tussen verschillende autoverzekeringen en de best passende autoverzekering vinden.

All-risk, beperkt casco of WA

Een All-risk autoverzekering is de meest uitgebreide verzekeringsvorm. Naast de verplichte WA-dekking - die de schade vergoedt die u met uw auto bij anderen veroorzaakt - vergoedt All-risk ook de schade aan uw eigen auto. Zelfs als u zelf de veroorzaker bent. Daarnaast bent u verzekerd voor vandalisme of diefstal.

Naast een WA en All-risk, kunt u ook kiezen voor Beperkt Casco. Deze verzekering vergoedt de WA-dekking, maar ook diefstal, inbraak en ruit-, brand- of stormschade aan uw eigen auto. Schade aan uw auto door eigen schuld wordt niet vergoed.

Vaak wordt de soort autoverzekering onterecht alleen op basis van de leeftijd van de auto gekozen. Een all-risk sluit men vaak af bij auto’s tot vijf jaar. Bij auto’s ouder dan tien jaar kiest men alleen voor een WA-verzekering. De auto’s hiertussen worden dan verzekerd op basis van Beperkt Casco. Maar leeftijd is zeker niet het enige waar u naar moet kijken.

Er zijn meer zaken van belang om te bepalen welke verzekering bij u en uw auto past:

  • Is uw auto ouder, maar heeft deze nog wel een hoge dagwaarde?
  • Hoe noodzakelijk is een auto voor bijvoorbeeld uw werk?
  • Heeft u uw auto gekocht via een lening en wilt u bij het total-loss raken ervan niet met een restschuld zitten?
  • Heeft u veel schadevrije jaren, waardoor u een ruimere dekking kunt nemen tegen een lage premie?
  • Kunt u het risico van de kosten bij het total-loss raken van uw auto zelf dragen?

Het is van belang om eerst uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Pas dan kunt u bepalen welke autoverzekering bij u en uw auto aansluit.

No-claim beschermers

Heeft u een no-claimkorting opgebouwd en wilt u deze door het claimen van schade niet kwijtraken, dan kunt u een no-claim beschermer afsluiten. Bij het claimen van schade behoudt u dan de opgebouwde korting. Hierdoor gaat de premie na de schadeclaim niet omhoog. Wel gaat u achteruit in schadevrije jaren. Met een no-claimbeschermer kunt u één keer per jaar een schade claimen, zonder dat u meer premie gaat betalen.

Staat u op de hoogste trede van de bonus/malus-ladder, dan is een no-claimbeschermer waarschijnlijk overbodig. Vaak heeft u een aantal jaren eerder al de hoogste korting bereikt. Staat u dus op de hoogste trede en claimt u een schade, dan gaat u wel terug in schadevrije jaren, maar niet in korting. Uiteraard is dit wel het geval als u daarna opnieuw een schade claimt, omdat u dan op een trede terecht komt die niet de maximale korting biedt.

Diefstal van uw auto heeft geen invloed op de no-claimkorting. Dit geldt bij verschillende verzekeringsmaatschappijen wel voor vandalisme. Informeer hier goed naar.

TIP: Wilt u overstappen naar een andere autoverzekeraar, dan telt het werkelijke aantal schadevrije jaren. Als u bij uw huidige verzekeraar een no-claimbeschermer hebt, maar wel schade(s) hebt geclaimd, dan kon u uw opgebouwde korting behouden. Helaas geldt dit niet voor de schadevrije jaren. De premie bij de nieuwe verzekeringsmaatschappij kan daardoor veel hoger uitvallen, omdat de hoogte van de korting opnieuw moet worden opgebouwd. Laat u voor uw overstapt goed informeren over wat u het beste kunt doen.

Nieuwwaarderegeling

Koopt u een nieuwe auto en rijdt u deze binnen korte tijd total-loss? U kunt het totale aankoopbedrag van uw nieuwe auto terug krijgen via de nieuwwaarderegeling. Staat deze regeling niet in uw polisvoorwaarden, dan ontvangt u bij het total-loss zijn van uw auto de dagwaarde. Dit kan u duizenden euro’s kosten! Kijk ook goed naar de periode waarvoor de regeling geldt. Vaak ligt deze tussen een half jaar en drie jaar.

Keuze schadeherstelbedrijf

Bij de reparatie van schade aan uw auto, heeft u meestal weinig keus voor een schadeherstelbedrijf. Uw autoverzekeraar maakt namelijk vaak afspraken met schadeherstelbedrijven. Maakt u gebruik van dit schadeherstelbedrijf, dan betaalt u een lager eigen risico of ontvangt u een gratis vervangende auto. Kiest u voor een eigen dealer of garage, dan besluiten sommige autoverzekeraars wel eens om u een hoger eigen risico te laten betalen of om u minder schadevergoeding te geven.

TIP: Let goed op de schadeherstelbedrijven met wie de autoverzekeraars afspraken hebben gemaakt. Werken de bedrijven bijvoorbeeld met nieuwe onderdelen of gebruiken zij merkloze materialen om bestaande onderdelen te vervangen? Het kan zijn dat het gebruik van deze onderdelen de waarde van uw auto laten dalen. Soms kan zelfs de garantie komen te vervallen.

 

Bonus malus regeling

Autoverzekeraars geven korting voor schadevrije jaren. De hoogte van deze zogenaamde no-claim korting vind je terug in de bonus/malus-ladder. Hoe hoger je staat, hoe lager je premie. Voor ieder schadevrij verzekerd jaar ga je één trede omhoog (de bonus). Maar veroorzaak je schade, dan val je vaak meerdere treden terug (de malus). Het kan zelfs zijn dat je op een negatief aantal schadevrije jaren uitkomt, waardoor je vaak een toeslag op de premie moet betalen. Let op! Iedere autoverzekeraar hanteert zijn eigen korting op de bonus/malus-ladder. De goedkoopste verzekering kan daarom na één schade weleens een van de duurdere verzekeringen zijn.

Heb je meerdere jaren schadevrij gereden met een lease auto, dan kun je een verklaring opvragen bij de leasemaatschappij of je werkgever. De verzekeraar is echter niet verplicht om deze verklaring te accepteren. Informeer hier van tevoren goed naar.

TIP: Heb je schade, maar gaat het om een laag bedrag, dan kan het verstandig zijn om de schade zelf te betalen. Zo voorkom je het verlies van schadevrije jaren en daarmee het stijgen van je premie. Bij een laag schadebedrag is de premieverhoging uiteindelijk namelijk vaak hoger dan de kosten van het herstel. Laat je daarom goed adviseren voor je bij schade een claim indient.

Gelijkwaardige autoregeling

Wordt uw tweedehands auto gestolen of raakt hij total-loss, dan krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. Helaas is dit meestal niet genoeg om een gelijkwaardige auto terug te kopen. Kent uw autoverzekering een 'gelijkwaardige autoregeling’, dan krijgt u genoeg geld van uw verzekeraar om een gelijkwaardige auto terug te kopen.

TIP: Vindt u het belangrijk dat u bij diefstal of het total-loss zijn van uw auto een gelijkwaardige auto terug kunt kopen, dan is het verstandig om de verschillende autoverzekeringen goed met elkaar te vergelijken. Wie hanteert een 'gelijkwaardige autoregeling'? Kijk ook na wat de regeling per verzekeraar precies inhoud. Soms wordt er een tijdsperiode aan gehangen, waardoor u alleen aanspraak kunt maken op de regeling als uw auto niet ouder is dan een bepaald aantal jaren.

 

Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de schade dat u zelf moet betalen bij schade aan uw eigen auto. Uw eigen risico geldt alleen bij een WA Beperkt Casco of All-risk verzekering. U heeft geen eigen risico als u alleen een WA-verzekering hebt, deze verzekering vergoedt namelijk de schade die u bij een ander veroorzaakt.

Meestal ligt de hoogte van uw eigen risico tussen de €135,- en €150,-, maar bij verschillende verzekeringsmaatschappijen mag u ook zelf de hoogte bepalen. Uiteraard heeft dit invloed op de hoogte van uw premie. Vaak varieert het bedrag dan tussen € 0 en € 750,-. Heeft u schade? Dan ontvangt u van uw verzekeraar het totaal bedrag aan schade minus uw eigen risico.

Speciale schade? Er kan een aparte regeling gelden

Bij sommige schades geldt een aparte regeling voor eigen risico. Moet een ruit bij schade vervangen worden, dan geldt vaak een verlaagd eigen risico. Kan de ruit worden gerepareerd, dan komt er meestal helemaal geen eigen risico bij kijken. Wel moet u de ruit dan in de meeste gevallen laten repareren door een dealer of garage die afspraken heeft gemaakt met uw autoverzekeraar.

Heeft u een cabrio, dan kan het zijn dat u bij schade aan de cabriokap meer eigen risico moet betalen of dat de schade zelfs helemaal niet wordt vergoed.

TIP: Kijk goed na welke schade onder uw eigen risico valt en bij welke schades andere voorwaarden gelden. Informeer bij schade ook altijd bij uw adviseur of autoverzekeraar met welke dealers of garages er afspraken zijn gemaakt. Laat u de herstelwerkzaamheden uitvoeren door een reparateur die niet-gecontracteerd is, dan kan het zijn dat u geen vergoeding ontvangt of in ieder geval een eigen risico moet betalen.

Nog geen 24 jaar? Vaak een hoger eigen risico

Jongeren tot 24 jaar hebben soms een hoger eigen risico dan het standaard bedrag. Soms verschilt het eigen risico voor jongeren zelfs met wel honderden euro's.

TIP: Leent u uw auto weleens uit aan uw kind(eren)? Controleer dan eens of u autoverzekering de eventuele schade die uw kind veroorzaakt dekt en of u eigen risico hiervoor hoger is.

 

Borgstelling

Wanneer u in het buitenland schuldig bent voor een aanrijding, bent u gewoon verzekerd. Wanneer het echter om meer dan alleen blikschade gaat, kan uw rijbewijs of auto in beslag worden genomen. Het kan zelfs zo zijn dat u in de gevangenis wordt gezet. Om uw auto of rijbewijs terug te krijgen of om zelf weer vrij te komen, moet u borg betalen. De meeste verzekeraars hebben een borgstelling opgenomen in hun polisvoorwaarden. Dit betekent dat uw autoverzekeraar de borg aan u kan voorschieten. Wel verschilt de hoogte van de borgstelling per verzekeraar. Let er wel op dat u dit bedrag later altijd weer terug moet betalen.

Laat het ons voor u uitzoeken!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over uw autoverzekering? Neem gerust contact met ons op via particulieren@veldhuisadvies.nl of tel. 0578-699799.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld