Wat betekent langdurig ziek zijn voor het inkomen van uw werknemer? | Veldhuis Advies

Wat betekent langdurig ziek zijn voor het inkomen van uw werknemer?

Filter

Wat betekent langdurig ziek zijn voor het inkomen van uw werknemer?

Een werknemer die te maken krijgt met langdurige ziekte, heeft vaak geen goed beeld van de mogelijke gevolgen voor zijn inkomen. Toch kan de inkomensterugval fors zijn als er geen sprake is van spoedig herstel of succesvolle re-integratie. De nieuwe tool van het Verbond van Verzekeraars helpt werknemers om meer inzicht te krijgen.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is onderdeel van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering die het Verbond van Verzekeraars heeft ontwikkeld op basis van afspraken met MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze verzekering kenmerkt zich door een hoog niveau aan dienstverlening en begeleiding voor werkgevers in geval ze te maken krijgen met (langdurig) zieke werknemers.

De rol van de casemanager

Bij de MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een belangrijke rol weggelegd voor een casemanager of arbeidsdeskundige, die erop toeziet dat de noodzakelijke stappen in het belang van een effectieve re-integratie worden gezet. Een aspect daarvan betreft bewustwording bij werknemers over de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze tool ondersteunt hen daarbij. Het biedt een leidraad voor het gesprek met de zieke werknemer en geeft op individueel niveau inzicht in de gevolgen van wet- en regelgeving voor het inkomen.

Benieuwd wat langdurig ziek zijn voor uw inkomen zou betekenen?

Bereken het hier:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld