Verzuim door levensloopstress

Filter

Verzuim door levensloopstress

Uit onderzoek van bedrijvennetwerk Zorg van de Zaak onder 1.123 werkende Nederlanders blijkt dat 82% in de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met levensloopstress. 64% van de respondenten die hiermee te maken kreeg, verscheen daardoor niet op het werk. Werkgevers weten vaak niet wat er speelt.

Met de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ vraagt Zorg van de Zaak aandacht voor de levensloopstress van werkend Nederland. “De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. In de dossiers die wij zien spelen in bijna 50% van het totaal aantal verzuimgevallen niet-medische factoren mee. Dit geldt voor 70% van het aantal lang verzuim-gevallen (vanaf zes weken of langer).”

Oorzaken van levensloopstress

Het vaakst betrof de levensloopstress het overlijden van een dierbare, anders dan een ouder of gezinslid (25%). Financiële problemen en het verlenen van mantelzorg (beide 19%) maken de top drie compleet. Andere gebeurtenissen, die door minimaal één op de zeven wordt genoemd, zijn: een ernstige ziekte van een ouder (16%), de beëindiging van een liefdesrelatie/echtscheiding (16%), het overlijden van een ouder (15%) en/of baanverlies/ontslag (15%).

Hoewel men over het algemeen wel eerlijk is over verzuim vanwege privéproblemen, heeft bijna een vijfde zich weleens ziekgemeld op het werk vanwege moeilijkheden in de privésfeer en daarbij niet verteld dat dit de reden was (18%). Dat het werk en het privéleven niet los van elkaar kunnen worden gezien, blijkt uit het resultaat dat bijna vier op de tien werknemers weleens moeite hebben om zich te concentreren op het werk vanwege privéproblemen (37%).

Van een week tot ruim een jaar verzuim door levensloopstress

Drie op de tien respondenten waren door levensloopstress in totaal maximaal één week niet op de werkvloer te vinden (30%). Door één derde (34%) werd er langer verzuimd; 16% was één tot vier weken afwezig van het werk. 15% had meer tijd nodig en kwam na een verzuimperiode van één tot twaalf maanden weer terug op het werk. Voor 3% duurde het verzuim in totaal zelfs langer dan een jaar.

Door hen werd het vaakst een beroep gedaan op het ziekteverlof; bijna de helft van de ondervraagden nam dit type verlof op (46%). Vrouwen deden dit vaker dan mannen (51% vs. 42%). Ruim een kwart maakte (ook) gebruik van de reguliere verlofregeling door vakantiedagen op te nemen (28%) en/of van bijzonder verlof (26%). Een op de negen kon in de betreffende situatie een beroep doen op het zorg- of calamiteitenverlof (11%) en 8% nam overuren op om de afwezigheid te compenseren.

Verzeker u tegen ziekteverzuim

Hoe langer een werknemer verzuimt, hoe groter de financiële schade voor uw bedrijf kan zijn. Volgens de wetgever bent u in ieder geval de eerste twee jaar verantwoordelijk voor het (grotendeels) doorbetalen van het loon. Wilt u dit risico verzekeren? Neem dan gerust contact met ons op via bedrijven@veldhuisadvies.nl of bel 0578-699789. We helpen u graag.

Lees ook: Zieke werknemer kost 200 tot 400 euro per dag

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens volgens het privacy reglement. *

  • * verplicht veld