Verzekeraars passen AOV's aan | Veldhuis Advies

Verzekeraars passen AOV's aan

Filter

Verzekeraars passen AOV’s aan

Head Arbeidsongeschikt

Reaal en Aegon hebben vandaag bekend gemaakt hun arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben aangepast. Reaal stelt verbeteringen te hebben doorgevoerd op basis van feedback van financieel adviseurs. Aegon komt met wijzigingen die passen bij “de laatste maatschappelijke ontwikkelingen”. Begin vorige maand kwam de Amersfoortse al met een verzekering speciaal voor zware beroepen, onder de noemer Langer mee AOV.

Aegon: ongevallen en ernstige aandoeningen

Aegon heeft haar assortiment uitgebreid met een nieuwe variant voor ongevallen en ernstige aandoeningen, waaronder Aegon hart en vaatziekten schaart. De Aegon AOV is nu verkrijgbaar in vier varianten: Ongevallen, Ongevallen + ernstige aandoeningen (nieuw), Ongevallen + aandoeningen exclusief psyche en Ongevallen + aandoeningen inclusief psyche. Voor alle varianten is een gezondheidsverklaring nodig.

 • Vernieuwde premiestelling

Verder heeft Aegon enkele aanpassingen in de premie doorgevoerd waardoor de verzekeraar naar eigen zeggen nu “een zeer scherpe premie” aan ondernemers in de detailhandel, groothandel en transport biedt.

 • Uitkering bij bevalling partner

De ouderschapsverlofdekking is uitgebreid. Voortaan ontvangt een klant een uitkering van 5 dagen bij de bevalling van de partner én bij adoptie. Ook de verlofdekking is verbeterd. De klant krijgt een uitkering van 30 dagen als zijn of haar partner of kind een levensbedreigende ziekte heeft of komt te overlijden.

 • Zwaar beroep

Als de klant een een zwaar beroep heeft of er is een medische reden waardoor de eindleeftijd normaal gesproken op 55, 60 of 65 jaar wordt gesteld, dan kan worden gekozen voor een verlengde uitkeringsduur tot maximaal 70 jaar. De premie voor deze verzekering is wel duurder en een voorwaarde voor een uitkering is dat de ondernemer minimaal 5 jaar voor de oorspronkelijke (gemaximeerde) eindleeftijd van 55, 60 of 65 jaar arbeidsongeschikt wordt.

 • Nieuwe eindleeftijden

De eindleeftijd van de dekking is uitgebreid met 68, 69 en 70 jaar. Daarnaast is het maximaal verzekerd bedrag verhoogd naar € 150.000. Klanten kunnen nu maximaal 80% van het inkomen verzekeren, met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 150.000 per jaar. Bovendien is de Aegon AOV nu ook verkrijgbaar met een uitkeringsduur van 2 jaar. Hierdoor zijn de volgende uitkeringsduren mogelijk: 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar of tot de eindleeftijd.

Reaal: preventie en re-integratie

Reaal heeft voor haar Ondernemers AOV de instapkortingsregeling verbeterd, een premieverlaging doorgevoerd en de voorlopige dekking bij een ongeval uitgebreid. Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: “Door het succes van onze intensieve, persoonlijke begeleiding bij preventie en re-integratie, die onze klanten waarderen met gemiddeld een 8,2, zien we dat minder klanten arbeidsongeschikt worden en ook minder lang arbeidsongeschikt blijven. Hierdoor kunnen wij voor klanten in beroepsklasse 2 de premie verlagen.”

 • Verbeterde instapkortingsregeling

Nieuwe klanten die op of na 1 juli 2018 een Ondernemers AOV van Reaal afsluiten kunnen kiezen voor de standaard instapkorting van 40% in het 1e jaar, 20% in het 2e jaar en 10% in het 3e jaar. Of voor de nieuwe optie: een doorlopende korting van 8% gedurende de looptijd van de verzekering.

 • Premieverlaging winkeleigenaren

De premie voor ondernemers in beroepsklasse 2 wordt met 5% verlaagd. Hierdoor is lager geworden voor onder meer (commercieel) directeuren/managers, winkeleigenaren en accountmanagers. Voor nieuwe klanten gaat de verlaagde premie in op 1 juli 2018, voor bestaande klanten gaat deze in op 1 september 2018.

 • Uitbreiding voorlopige dekking

Vanaf 1 juli 2018 wordt de voorlopige dekking voor het risico van arbeidsongeschiktheid bij een ongeval uitgebreid. De maximale uitkeringsduur is verlengd tot aan de aangevraagde eindleeftijd. Dit was voorheen maximaal 730 dagen. En de maximale uitkering is verhoogd van € 22.000 naar € 55.000 per jaar.

Amersfoortse: zware beroepen AOV

Met de Langer mee AOV kunnen ondernemers met een zwaar beroep zich tegen ‘een gunstige premie’ tot aan hun AOW verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Volgens De Amersfoortse redden, net als werknemer met hetzelfde werk, ook ondernemers met een zwaar beroep het vaak niet om door te werken tot hun 67ste. Hierdoor ontstaat er een inkomensgat tussen het moment waarop ze moeten stoppen met werken en de klimmende AOW-leeftijd die nu weer flink ter discussie staat. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers dekken dit risico, maar veel individuele AOV’s voor ondernemers met een zwaar beroep niet.

 • Duurzame inzetbaarheid

Voorwaarde bij de Langer mee AOV is wel dat de ondernemer zijn verantwoordelijkheid neemt voor duurzame inzetbaarheid. De verzekering zet actief in op preventie van arbeidsongeschiktheid voor de ondernemer. Vanaf de ingangsdatum van de verzekering heeft de ondernemer minimaal iedere 3 jaar een gesprek met een arbeidsdeskundige van De Amersfoortse over hoe het met hem en zijn bedrijf gaat.

Volgens Frank Romijn, directeur AOV bij moederbedrijf ASR, is het uniek dat er vanuit een samenwerking tussen de arbeidsdeskundige van De Amersfoortse, de onafhankelijke adviseur en de ondernemer gekeken wordt naar duurzame inzetbaarheid. “Alle partijen moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het is een andere manier van kijken. Het gaat erom hoe ondernemers duurzame inzetbaarheid concreet maken en in praktijk brengen.”

 • Belasting en belastbaarheid

Tijdens de gesprekken kijken de arbeidsdeskundige en de ondernemer naar de belasting en belastbaarheid van de ondernemer en de ontwikkeling van de onderneming. Als de ondernemer zijn bedrijf op termijn niet meer kan voortzetten, wordt samen met de arbeidsdeskundige gekeken naar wat hij nog wel kan en wil.

 • Eigen inkomen

Als de ondernemer toch (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt hij een uitkering. Deze uitkering wordt langzaam afgebouwd en loopt maximaal 5 jaar door. In deze periode wordt er gezamenlijk gekeken of de ondernemer weer voor zijn eigen inkomen kan zorgen, in zijn eigen beroep, door taakverschuivingen of in een ander (lichter) beroep, eventueel door bij- of omscholing.

 • Algemeen geaccepteerd werk

De 5-jaars uitkering past bij de verwachting dat iemand veelal binnen 5 jaar re-integreert óf omgeschoold kan worden en daardoor weer in staat is steeds meer te gaan werken. Ook zorgt de aflopende uitkering voor een prikkel om weer aan het werk te gaan in ofwel zijn eigen beroep of een ander beroep. Kan de ondernemer desondanks niet langer het minimumloon verdienen met algemeen geaccepteerd werk in Nederland, dan krijgt hij 75 procent van het verzekerde bedrag tot de AOW-leeftijd.

Onafhankelijk advies over uw AOV?

Neem gerust contact met onze adviseurs op om uw risico’s bij arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen en de meest geschikte verzekering in uw situatie te vinden. Bel 0578-211000 of fpdesk@veldhuis-advies.nl.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

 • * verplicht veld