Verzeker uw arbeidsongeschiktheid op maat | Veldhuis Advies

Verzeker uw arbeidsongeschiktheid op maat

Filter

Verzeker uw arbeidsongeschiktheid op maat

oudeHanden

Vijf tips voor het goed inrichten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Raakt u als ondernemer arbeidsongeschikt, dan zit u zonder inkomsten. U bent arbeidsongeschikt wanneer u uw beroep niet meer kunt uitoefenen of uw bedrijf niet meer kunt runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld bij een gebroken been of als u zwanger bent, maar u kunt ook definitief arbeidsongeschikt raken. Als zelfstandige kunt u uzelf verzekeren voor deze risico’s.

Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt inkomenszekerheid

Zelfs tot aan uw pensioen. Maar… er zijn veel verzekeringsmaatschappijen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden en er zitten grote verschillen in de voorwaarden en premies. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor u het meest geschikt? Dit hangt onder andere af van uw eigen wensen rondom het invullen van de verzekering. Zorg voor een bij u passende verzekering door de voorwaarden en premies kritisch met elkaar te vergelijken en u goed te laten adviseren door een onafhankelijk adviseur.

Tip 1. Bepaal het beroepscriterium: wel of niet een vervangend beroep?

Arbeidsongeschiktheid kunt u laten vaststellen in drie varianten:

  • Beroeps arbeidsongeschiktheid (BAO)
    Een beroeps arbeidsongeschiktheid houdt rekening met het vak dat u uitoefent. Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken of u het op de polis vermelde beroep nog (deels) kan uitoefenen. U kunt niet worden verplicht om (rest-)capaciteiten te benutten voor een andere functie of beroep.
  • Passende arbeidsongeschiktheid (PAO)
    Bij passende arbeidsongeschiktheid wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of u arbeid kunt verrichten of een beroep kunt uitoefenen die aansluit bij uw arbeidsverleden, capaciteiten, opleiding, salaris en beperkingen. Het kan dus zijn dat u een ander beroep moet gaan uitoefenen dan u deed voor uw arbeidsongeschikt werd.
  • Gangbare arbeidsongeschiktheid (GAO)
    Kiest u voor gangbare arbeidsongeschiktheid dan wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of u nog (deels) werkzaamheden kan verrichten die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid, ongeacht uw beroep en werkervaring.

Tip 2. Stel de hoogte van uw uitkering vast: eigen inkomen of vast bedrag?

U bepaalt of u een vaste uitkering (sommenverzekering) wilt ontvangen of dat de uitkering afhangt van uw inkomen (schadeverzekering).

Bij een sommenverzekering stelt u van tevoren een bedrag vast dat u uitgekeerd wilt hebben bij arbeidsongeschiktheid. Alleen bij het afsluiten van de verzekering speelt het inkomen een rol: verzekeraars willen gebruikelijk max. 80% van het gemiddelde inkomen verzekeren. Hierbij is het belangrijk om je thuissituatie te bekijken. Heeft u een partner? Heeft uw partner een inkomen? Hoe lang redt u het zonder inkomsten? Hoeveel geld heeft u nodig om goed te kunnen leven bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Jaarlijks heeft u, bijvoorbeeld tot uw 55-jarige leeftijd, de mogelijkheid om het verzekerde bedrag tot bijvoorbeeld 10% te laten aanpassen als u dat nodig vindt.

Kiest u voor een schadeverzekering, dan moet u bij arbeidsongeschiktheid kunnen aantonen wat uw schade (inkomensverlies) is. U krijgt dan de werkelijk geleden schade uitgekeerd tot maximaal de overeengekomen verzekerde som.

Voorbeeld:
U bent timmerman in uw eigen timmerbedrijf en raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Uw eigen werk kunt u niet meer uitvoeren . Het eerste jaar wordt u altijd op beroepsarbeidsongeschiktheid beoordeeld. De uitkering is dan gelijk aan het verzekerde bedrag. Op een gegeven moment is het wel mogelijk dat u gedeeltelijk herstelt om kantoorwerk te verrichten en zo uw bedrijf draaiende te houden. Hierdoor kunt u uw inkomen op peil houden.

In financiële zin lijdt u dus verder geen schade. Heeft u een schadeverzekering, dan stopt in deze situatie dus de uitkering. Er is immers geen verlies van inkomen meer en dus geen schade die moet worden vergoed. Heeft u een sommenverzekering afgesloten, dan moet de verzekeringsmaatschappij wel tot uitkering blijven overgaan. In dat geval gaat het namelijk alleen om de vraag of u arbeidsongeschikt bent geworden en niet om de vraag hoeveel schade u lijdt.

Tip 3. Bepaal het ziektebeeld: wanneer recht op een uitkering?

Soms wil een verzekeraar bepaalde oorzaken voor arbeidsongeschiktheid uitsluiten. Bijvoorbeeld als er al een medisch verleden is voor rugklachten. Als een verzekeraar een uitsluiting op de polis opneemt dan wordt er geen premiekorting gegeven. Daarom is het interessant om te kijken of er producten en productvarianten zijn waarbij niet alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid recht op uitkering geven. Dat kan premievoordeel opleveren.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van een psychische aandoening geen recht op uitkering geeft. Ook kan ervoor gekozen worden dat slechts arbeidsongeschiktheid, ontstaan ten gevolge van een ongeval, recht op uitkering geeft. Of dat er alleen dekking is bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en bepaalde, met name genoemde, ernstige ziektes of ziektebeelden. Check juist bij deze producten goed de voorwaarden en de productinformatie, zodat u weet wanneer u wel en niet een uitkering ontvangt.

Tip 4. Onafhankelijkheid in toetsing: wie bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid?

Een keuringsarts bepaalt de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Uw verzekeraar wijst deze keuringsarts aan. Bij sommige verzekeringen heeft u het recht op contra-expertise. Bent u het dan niet eens met de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid en de daaraan gekoppelde uitkering, dan mag u een contra expert inschakelen om het oordeel van de verzekeraar onafhankelijk te laten toetsen

Tip 5. Laat u goed adviseren over de vele soorten en mogelijkheden

Het is lastig om te bepalen wat voor u de best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering is. U kunt hierover advies inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur, zoals Veldhuis Advies. Deze zoekt precies voor u uit welke opties voor u van belang zijn en waarom. En weet u exact wat u wilt, dan is het verstandig om de voorwaarden en premies van de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met elkaar te vergelijken. Ook dit kan een adviseur objectief en goed voor u beoordelen. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen onderling namelijk erg verschillen. Een onafhankelijk adviseur vergelijkt het aanbod van meerdere verzekeraars en adviseert u hierover. Bovendien kan een onafhankelijk adviseur ook het beheer van de polis verzorgen en u van dienst zijn met zijn kennis en kunde over de schaderegeling als u onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken.

Tip!
Onder andere het verzekerde bedrag en de verdeling van uw beroepswerkzaamheden bepalen in hoge mate de premie en de uitkering van uw verzekering. Deze variabelen kunnen in de loop der tijd wijzigen, wat gevolgen kan hebben voor uw uitkering. Laat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering daarom periodiek toetsen om te bepalen of uw omstandigheden nog aansluiten bij de verzekerde condities.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze erkende financieel adviseurs via tel. 0578-211000 of via fpdesk@veldhuisadvies.nl.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld