Verwachte WGA premiestelling 2017 | Veldhuis Advies

Verwachte WGA premiestelling 2017

Filter

Verwachte WGA premiestelling 2017

Head berekenen

In de jaarlijkse juni-nota van het UWV worden de laatste ontwikkelingen in de sociale wetten en UWV-fondsen, waaronder de WIA, besproken. Voor de oplettende lezer zijn er in de nota dan ook aanwijzingen te vinden met betrekking tot de WGA premiestelling van het daaropvolgende jaar. Voor 2017 zien de cijfers er als volgt uit:

  • over de periode 2015-2017 daalt het totale aantal arbeidsongeschikten licht, naar 801.000 gevallen.
  • Al deze 801.000 personen hebben een WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering.
  • De daling wordt veroorzaakt door vermindering van het aantal arbeidsongeschikten met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • Het aantal mensen met een WIA-uitkering daarentegen neemt toe met maar liefst 8%.
  • Circa de helft hiervan heeft betrekking op het onderdeel WGA.

 

Mogelijke premiestelling in 2017

De toename van het aantal WIA-uitkeringen zal naar verwachting leiden tot een lichte premiestijging ten opzichte van 2016. Met een voorbeeld zijn de gevolgen van deze premiestijging beter en gemakkelijker te overzien.

Voorbeeld WGA Premiestelling 2017

Als voorbeeld nemen we werkgever X, die in 2016 een (premie)loonsom van € 4.000.000,- heeft. Aan deze werkgever wordt een WGA-uitkeringslast van € 17.250,= toegerekend. In 2016 leidt dit tot een te betalen gedifferentieerde WGA-premie (die dan nog bestaat uit een WGA-vast en een WGA-flex-gedeelte) van € 32.000 (0,8%). Per 1 januari 2017 wordt de premie voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot WGA-Totaal. Op basis van de prognose 2017 bedraagt deze premie € 34.400,= (0,86%). Ten opzichte van 2016 stijgt de premie in dit voorbeeld met maar liefst € 2.400,- oftewel 7,5%.

Al nagedacht over de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden?

Zoals u weet, staan er per 1 januari 2017 de nodige veranderingen in de sociale zekerheid op stapel. Juist deze veranderingen maken het noodzakelijk om eens na te denken over de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. Aan u de keuze: verzekert u het volledige WGA-risico publiek of privaat? Als u geen keuze maakt, wordt of blijft u automatisch publiek verzekerd bij het UWV.

Of dit de verstandigste optie is, is nog maar de vraag. Bovenstaand rekenvoorbeeld laat zien dat publiek verzekeren lang niet altijd gelijkstaat aan 'voordelig verzekeren'- zeker niet in het licht van de te verwachten premiestijging. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van onze adviseurs. Samen met u bekijken wij wat het beste bij u past: verzekeren via het UWV of toch kiezen voor een private verzekering.

U kunt mij bereiken via e.leeuwen@veldhuisadvies.nl of telefoon (0578) 699 789. Wacht hier niet te lang mee, want 1 januari 2017 is dichterbij dan u denkt!

Eric van Leeuwen
Registeradviseur in Assurantiën
Dit artikel is geschreven door:

Eric van Leeuwen (1962) woont met zijn vrouw Marlies in Epe. Zij hebben 2 kinderen. Eric is adviseur groot zakelijke relaties. Met zijn specialistische kennis adviseert hij relaties op het gebied van riskmanagement en (schade)verzekeringen.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld