Versobering van de transitievergoeding | Veldhuis Advies

Versobering van de transitievergoeding

Filter

Versobering van de transitievergoeding

Eén van de wijzigingen onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een nieuwe berekening van de transitievergoeding. Dit betekent een versobering voor de werknemer.

Huidige berekening transitievergoeding

Bij berekening van de transitievergoeding wordt momenteel rekening gehouden met de leeftijd. Is de werknemer langer dan tien jaar in dienst, maar is hij nog geen 50 jaar of ouder, dan ontvangt hij voor ieder dienstjaar na de eerste tien jaar een half maandsalaris.

Heeft de werknemer Abraham wel al gezien, dan tellen dienstjaren na de eerste tien jaar dubbel en ontvangt hij dus voor ieder jaar een volledig maandsalaris. Andere dienstjaren tellen voor een derde mee. Een voorbeeld: de werknemer van 55 jaar die 20 jaar in dienst is en € 5.000 per maand verdient, krijgt bij een ontslag circa € 55.000 als transitievergoeding mee.

Extra compensatie vervalt

Eind dit jaar vervalt de extra compensatie in de transitievergoeding voor de 50-plusser. Gaat de Eerste Kamer akkoord met de WAB, dan vervalt ook de extra vergoeding bij dienstverbanden langer dan tien jaar. Dat betekent dat per 1 januari 2020 elk dienstjaar voortaan voor een derde telt. Wordt onze werknemer uit het voorbeeld begin 2020 ontslagen, dan bedraagt de transitievergoeding nog maar zo’n € 33.000. Een verschil van ruim € 22.000!

Compenseren bij langdurige ziekte?

Ook de langdurig zieke werknemer die na twee jaar ziekte door de werkgever wordt ontslagen, heeft recht op de transitievergoeding. Veel werkgevers kiezen ervoor om deze dienstverbanden ‘slapend’ te houden. Waarom zou de werkgever deze werknemer ontslaan, wetende dat hij dan de transitievergoeding moet betalen?

In strijd met goed werkgeverschap?

Volgens enkele rechters is het in dienst houden van de zieke werknemer in strijd met goed werkgeverschap. Een belangrijk argument daarvoor is de mogelijkheid van de werkgever om de transitievergoeding gecompenseerd te krijgen. Andere rechters houden zich meer aan de letterlijke tekst van de wet en komen tot de conclusie dat men de werkgever niet kan verplichten de werknemer te ontslaan. De zieke werknemer die een ontslag verwelkomt, ziet dat echter graag nog vóór invoering van de WAB gebeuren. Daarna geldt ook voor hem de versoberde transitievergoeding.

Overgangsregeling

Het kabinet maakt haast met de WAB. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten van afgelopen maart, zal de zetelverdeling in de Eerste Kamer aanzienlijk wijzigen. Het kabinet loodst de WAB dan ook graag vóór de wissel in juni door de Eerste Kamer. Bij akkoord van de Eerste Kamer is de versoberde transitievergoeding per 1 januari 2020 een feit. Een overgangsregeling geldt voor ontslagzaken die vóór die datum aanhangig zijn gemaakt.

HRM Vragen?

Neem gerust contact met onze partner NLG HRM op via oost@nlg-hrm.nl of bel 0578-200100. Zij helpen u graag.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld