Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning | Veldhuis Advies

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

Filter

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

hypotheekmarkt

In het Belastingplan 2016 was de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2017 al opgenomen.

Oude situatie

In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning van het kind.

Geen beperking gezinssituatie meer

De hoogte van die vrijstelling wordt met ingang van 2017 structureel verruimd van € 53.016 tot € 100.000 (bedrag 2017). De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind vervalt. Hierdoor geldt de vrijstelling voortaan ook buiten de gezinssituatie. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Eerdere schenking aanvullen

De verhoogde schenkingsvrijstellingen zijn eenmalige vrijstellingen. De hoofdregel is dat de verkrijger per schenker eenmaal in zijn leven van één van de regelingen gebruik kan maken. In 2013 en 2014 konden belastingplichtigen eerdere schenkingen voor de eigen woning aanvullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100.000. Dit gaat ook gelden voor diegenen die in 2015 en 2016 gebruikmaken van de voor die jaren geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 53.016. Zij kunnen in de kalenderjaren 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag van maximaal € 100.000 (bedrag 2017). De verhoogde vrijstelling waarvan zij in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt komt in mindering op die € 100.000.

Verspreid benutten

Het Belastingplan 2017 bevat een kleine aanvulling die volgt uit de mogelijkheid om de schenkingsvrijstelling verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten. De aanvulling komt in de vorm van een termijnverlenging: wordt in de aangifte schenkbelasting een beroep gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, dan geldt in plaats van de gebruikelijke drie jaar, een periode van vijf jaar voor het opleggen van een eventuele aanslag schenkbelasting.

Graag kijken we samen met u welke invloed de schenking voor u heeft op uw mogelijke hypotheek. Het kan namelijk een exponentieel voordeel bieden, doordat de hypotheekverstrekker minder risico hoeft te dragen. Neem contact met ons op via tel. (0578) 211 000 of fpdesk@veldhuis-advies.nl.

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld