Uw werknemer is ziek... Wat nu? | Veldhuis Advies

Uw werknemer is ziek... Wat nu?

Filter

Uw werknemer is ziek… Wat nu?

Warming feet on the radiator

Ziekteverzuim is een kostbare zaak. Een werknemer die ziek thuis blijft, kost gemiddeld € 233 per dag. Geen wonder dat u als werkgever uw uiterste best doet het ziekteverzuim in uw bedrijf zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Uiteraard bent u hierbij wel gebonden aan wettelijke regels en bepalingen. Wat mag u wel en niet doen in het geval van een zieke werknemer?

Bij een ziekmelding

Als uw werknemer zich ziek meldt, mag u alleen vragen naar gegevens die u nodig heeft in verband met de werkzaamheden. Voor het werk is het niet noodzakelijk te weten of uw werknemer grieperig is, teveel hooi op de vork heeft genomen of kampt met een ontstoken kies. U mag niet informeren naar de aard of oorzaak van zijn of haar ziekte, maar u mag wel vragen wanneer hij of zij het werk denkt te kunnen hervatten.

Tijdens de ziekte van uw werknemer betaalt u in de meeste gevallen het loon gewoon door. Maar in bepaalde situaties kan een werknemer met een dienstverband tóch een ziektewetuitkering krijgen. Dit wordt de vangnetregeling van de ziektewet genoemd. Op grond van artikel 7:629 lid 5 en 6 BW mag u als werkgever wel aan uw zieke werknemer vragen of er sprake is van een van de vangnetbepalingen, omdat het antwoord van invloed is op uw plicht tot loondoorbetaling.

Een ziektewetuitkering op grond van de vangnetregeling

Er zijn vier manieren waarop uw werknemer op grond van de vangnetregeling een ziektewetuitkering kan krijgen:

 1. Bij ziekte door zwangerschap of bevalling;
 2. Bij ziekte door orgaandonatie;
 3. Uw werknemer heeft een no-riskpolis;
 4. Uw werknemer valt onder de compensatieregeling.

Is uw werkneemster ziek als gevolg van haar zwangerschap (bijvoorbeeld door ernstige ochtendmisselijkheid), dan hoeft zij geen antwoord te geven op de vraag of zij onder een vangnetbepaling valt tot uiterlijk drie weken voor aanvang van haar zwangerschapsverlof. Dit is geregeld in artikel 3.3. van de Wet arbeid en zorg. In geval van orgaandonatie moet de werknemer u wel vertellen dat er sprake is van een vangnetbepaling.

De  werknemer met een no-riskpolis

Heeft u een werknemer met een ziekte of arbeidshandicap in dienst, dan geldt voor hem of haar wellicht de no-riskpolis. Deze geldt vanaf het moment dat de werknemer bij u in dienst treedt tot maximaal 5 jaar daarna. In bijzondere gevallen kan deze termijn verlengd worden met nogmaals 5 jaar.

De no-riskpolis geldt onder andere voor werknemers die aan het begin van hun dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering hadden. Ook een werknemer die is afgewezen voor een WIA-uitkering kan een no-riskpolis hebben. In dat geval staat in zijn afwijzingsbrief vermeld dat de no-riskpolis op hem van toepassing is.

U als werkgever hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen. Wordt een werknemer met een no-riskpolis ziek, dan geeft u bij de ziekmelding bij het UWV aan dat het een werknemer met een no-riskpolis betreft. Het UWV beoordeelt dan of uw werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering.

De werknemer die onder de compensatieregeling valt

Wie op oudere leeftijd werkloos wordt, heeft vaak veel moeite weer een baan te vinden. In sommige gevallen ondersteunt het UWV oudere, voormalig werkloze werknemers door middel van de compensatieregeling. Als de werknemer ziek wordt, betaalt het UWV een ziektewetuitkering. Voor u als werkgever is dit uiteraard een aantrekkelijke regeling, omdat u deze ziektewetuitkering mag verrekenen met het doorbetaalde loon.

 • De compensatieregeling geldt voor werknemers die:
 • geboren zijn vóór 8 juli 1954;
 • in de 52 weken voordat zij bij u in dienst kwamen, onafgebroken een WW-uitkering hadden;
 • na 8 juli 2009 bij u in dienst kwamen;
 • niet langer dan 5 jaar bij u in dienst zijn;
 • langer dan 13 weken niet kunnen werken als gevolg van ziekte.

De eerste 13 weken van het ziekteverzuim zijn en blijven voor uw eigen rekening.

De vangnetregeling en re-integratie

Valt uw zieke werknemer onder een van de vangnetbepalingen en betaalt het UWV een ziektewetuitkering uit, dan bent u als werkgever nog steeds verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemer. Dit geldt niet voor werknemers die niet (meer) bij u in dienst zijn: in die gevallen wordt de re-integratie begeleid door het UWV.

Wilt u meer weten over de financiële gevolgen en risico’s bij ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. U kunt ons bereiken op tel. (0578) 699 789 of via bedrijven@veldhuisadvies.nl.

Linda Vlieger
Employee Benefits
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

 • * verplicht veld