Uitfaseren pensioen in eigen beheer, Business as usual! | Veldhuis Advies

Uitfaseren pensioen in eigen beheer, Business as usual!

Filter

Uitfaseren pensioen in eigen beheer, Business as usual!

Minister Wiebes

Eind 2016 heeft staatssecretaris Wiebes de Eerste kamer verzocht de stemming over de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer” uit te stellen. De huidige opzet zou mogelijk leiden tot een miljoenenstrop voor de staatskas.

Geen aftrek van indexaties

Inmiddels heeft de staatssecretaris zijn huiswerk gedaan. De mogelijkheid voor alle directeur-grootaandeelhouders (DGA) om de toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen, bestaat niet! Uiteraard betreurt Wiebes de ten onrechte gewekte suggestie dat aftrek van de (toekomstige) indexaties mogelijk zou zijn. Tegelijkertijd onderschrijft hij dat de regelgeving rondom het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) gecompliceerd is.

Novelle

Met deze vaststelling verandert er echter vrijwel niets aan het oorspronkelijke wetsvoorstel. Wel is er door de staatsecretaris een aantekening (novelle) bij het wetsvoorstel geplaatst:

In die gevallen waarin het pensioen buiten de werkvennootschap is veiliggesteld en er op de balans een geactiveerde post vooruitbetaalde indexaties voorkomt, wil Wiebes wel toestaan dat bij omzetting in een voorziening oudedagsverplichting de vooruitbetaalde indexatie (alsnog) wordt afgetrokken.

Wordt de oudedagsverplichting in één keer afgekocht?
Dan mag de DGA de op de balans geactiveerde indexatielasten in één keer fiscaal aftrekken.

Blijft de oudedagsverplichting staan?
Dan mag de DGA de geactiveerde indexatielasten, gedurende een periode van omzetting tot zijn 87-jarige leeftijd, lineair in aftrek brengen van de winst van de BV waarin hij werkzaam is of was.

Om misbruik te voorkomen dient de post vooruitbetaalde indexaties in de aangifte vennootschapsbelasting opgenomen te zijn vóór de datum waarop het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend (dus vóór 20 september 2016).

Verwachte inwerkingtrede

In de novelle is opgenomen dat de Wet in gaat op de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze Wet wordt geplaatst. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel dan ook per 1 april of 1 mei definitief van kracht. Indien de stemming in de Tweede kamer op 9 februari en in de Eerste kamer op 7 maart positief uitvallen.

Uw Pensioen in Eigen Beheer

Tot de datum inwerkingtreding kan de pensioenopbouw in eigen beheer voortgezet worden. Tot drie maanden na inwerkingtreding kan de waarde van extern verzekerd pensioen nog naar eigen beheer teruggehaald worden.

Wanneer uw traject uitfaseren pensioen in eigen beheer even ‘on hold’ gezet is in afwachting van de novelle, dan kan het traject nu weer hervat worden. Het enige wat nog open staat is de eerste datum waarop u uw pensioenverplichting kunt omzetten in een ouderdagsverplichting met eventueel aanvullend afkopen. Graag adviseren wij u hier verder over in een persoonlijk gesprek. Neem contact met ons op via tel. (0578) 211 000 of pensioen@veldhuisadvies.nl.

Jenny Vosselman
Adviseur Financiële planning
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld