Subsidie voor duurzame inzetbaarheid | Veldhuis Advies

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Filter

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

ESF: 22 miljoen euro voor vitaal houden van werknemer

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen euro vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. In oktober start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds). De staatssecretaris hoopt dat met name het midden- en kleinbedrijf hier haar voordeel mee doet.

Klijnsma: “Deze regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden”.

Stimulans voor het MKB

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgenter thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan een stimulans gebruiken, maar ook middelgrote bedrijven in de (non)-profit sector kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.

Projecten in kader van vitaliteit en gezondheid

Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Programma Duurzame Inzetbaarheid van het SZW

Het ministerie van SZW startte in 2012 het programma Duurzame Inzetbaarheid, waarmee zij werknemers en werkgevers wil stimuleren en ondersteunen bij het langer en gezond houden van personeel. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: www.uitvoeringvanbeleidszw.nl dd.09-07-2018

Subsidie aanvragen per tijdvak

De ESF-subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid komt binnenkort weer beschikbaar. Er is dan per tijdvak 15 miljoen euro ESF-subsidie beschikbaar. De maximale subsidie bedraagt 12.500 euro per project. Werkgevers kunnen maar voor één van de drie tijdvakken subsidie krijgen.

Aanvragen kan dit jaar in de volgende periodes:

  • 5 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur
  • 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur
  • 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur

Als er meer aanvragen zijn dan er geld is per tijdvak, wordt er geloot. Dan wordt bekeken in welke volgorde de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Werkgevers moeten hun aanvraag zorgvuldig indienen.

Apart tijdvak voor bepaalde regio’s of sectoren

Voor duurzame inzetbaarheid in regio’s en sectoren is de aanvraagperiode van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Voor dit aanvraagtijdvak is 25 miljoen euro beschikbaar. Subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen dan maximaal 1 miljoen euro. In een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50 procent, dus er is sprake van co-financiering.

Niet voor de RIE

Maar let op. Organisaties krijgen de subsidie alleen voor het advies en de begeleiding van de adviseur en dus niet om bijvoorbeeld opleidingen te bekostigen. Ook voor activiteiten die wettelijk verplicht zijn, zoals een risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) of een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO), is de subsidie niet bedoeld.

De diverse voorwaarden zijn te vinden in de Subsidieregeling ESF 2014-2020 onder ‘Hoofdstuk V. Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’.

Voor vragen kan een werkgever contact opnemen met Uitvoering Van Beleid.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld