Stimuleer uw werknemers in hun ontwikkeling met het STAP-budget | Veldhuis Advies

Stimuleer uw werknemers in hun ontwikkeling met het STAP-budget

Filter

Stimuleer uw werknemers in hun ontwikkeling met het STAP-budget

Uw medewerkers blijven motiveren om zich verder te ontwikkelen is belangrijk, dat vindt de overheid ook. Daarom is het kabinet al langere tijd bezig met het opzetten van een aantal maatregelen om het volgen van onderwijs te subsidiëren. Eén van die maatregelen is het afschaffen van de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2022 is de fiscale aftrek op de inkomstenbelasting vervangen door de nieuwe subsidieregeling STAP-budget. De eerste termijn voor het STAP-budget was een groot succes, de tweede aanvraagtermijn van 2022 om een STAP-budget aan te vragen sluit op 2 mei aanstaande.

Waarom is er gekozen voor een nieuwe regeling?

Uit onderzoek is gebleken dat vooral hoogopgeleiden gebruik maakten van de regeling. De overheid wil echter dat alle lagen van de beroepsbevolking werken aan hun positie op de arbeidsmarkt en zich verder ontwikkelen door te blijven leren. Het stimuleren van scholing moet juist Nederlanders met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bereiken. Daarom is besloten om de aftrekpost te vervangen door de subsidieregeling STAP-budget, die laagdrempeliger is.

Het STAP-budget is afhankelijk van de scholingsactiviteit en bedraagt maximaal €1.000,-. Als werkgever kunt u ook financieel bijdragen aan een opleiding van uw medewerkers. Vallen de kosten van een opleiding bijvoorbeeld hoger uit dan €1.000,-? Dan kan een werkgever de meerkosten onbelast bijdragen in de gerichte vrije ruimte van de werkkostenregeling (Wkr).

Voor wie is het STAP-budget bedoelt? 

Een grote groep werkenden kan gebruikmaken van het STAP-budget. De overheid hanteert in ieder geval de volgende criteria*:

  • De aanvrager | De aanvrager is in loondienst of zzp’er/ondernemer en is tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. De aanvrager is burger van de EU en is in de periode voorafgaand aan de aanvraag tenminste 6 maanden verzekerd geweest voor de volksverzekeringen. En tenslotte ontvangt de aanvrager geen andere tegemoetkoming, zoals studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • De aanvraag | Je kunt maximaal één aanvraag per kalenderjaar doen voor een scholingsactiviteit die start binnen drie maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend. Voor toekenning moet er namelijk budget beschikbaar zijn in de subsidiepot. Er zijn zes tijdsvakken per jaar en toewijzing gaat volgens het op=op-principe 
  • De scholingsactiviteit | De studie of scholingsactiviteit moet opgenomen zijn in het scholingsregister van DUO, volgens bepaalde criteria. De subsidie wordt door het UWV rechtstreeks aan de opleider uitbetaald.

Re-integratie-trajecten en het STAP-budget 

Heeft u een langdurig zieke medewerker en bent u bezig om hem of haar te laten re-integreren binnen het bedrijf of bent u misschien genoodzaakt om een 2e-spoortraject op te starten? Hier kan het STAP-budget ook een uitkomst bieden. Door deze laagdrempelige regeling kan een medewerker met behulp van de subsidie een scholingsactiviteit ondernemen die het mogelijk maakt om binnen het bedrijf passend werk te vinden. Of in het geval via een 2e-spoortraject, zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Hoe vraagt een medewerker het STAP-budget aan?

Op www.stap-budget.nl is uitgebreide informatie te vinden over scholingsactiviteiten van opleiders die hun aanbod op de website publiceren. Zodra de aanvrager een bewijs van aanmelding voor een opleiding heeft, kan deze zich voor de subsidie aanmelden via het UWV-portaal. Die toetst de aanvraag aan de genoemde criteria en keert direct aan de opleider uit.

 De verleende subsidie door het UWV kan worden teruggevorderd als blijkt dat er minder dan 80 procent aanwezigheid is geweest bij de scholingsactiviteit of als de studie niet succesvol is afgemaakt. In het geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden kunnen er uitzonderingen worden gemaakt.

Draag onbelast bij aan een duurdere studie

Vindt u het als werkgever belangrijk dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen? Dan kunt u ervoor kiezen de studiekosten die boven de € 1.000 subsidieregeling vallen, onbelast te vergoeden via de vrije ruimte in de werkkostenregeling (Wkr). Vanaf 2022 is 1,7% van het fiscale loon tot € 400.000 onbelast in de vrije ruimte, over het restant van de loonsom geldt een percentage van 1,18%.

Meer informatie?

Willen uw medewerkers zich verder ontwikkelen én duurzaam inzetbaar houden? Vertel ze over het STAP-budget! Voor meer informatie over goed werkgeverschap kunt ook altijd contact opnemen met uw adviseur. Mail bedrijven@veldhuisadvies.nl of bel 0578 699 789. We helpen u graag!

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld