Schreeuwend tekort aan ongevraagd advies | Veldhuis Advies

Schreeuwend tekort aan ongevraagd advies

Filter

Schreeuwend tekort aan ongevraagd advies

De verminderde toegankelijkheid van financieel advies is een van de schaduwzijden van het provisieverbod op complexe producten. Dit stelt oud-voorzitter Bob Veldhuis in het huisorgaan van brancheorganisatie Adfiz. Veldhuis stond in 2010 mede aan de wieg van het provisieverbod dat enkele jaren later werd ingevoerd.

Bob Veldhuis: ‘Schreeuwend tekort aan ongevraagd advies’

In een terugblik op de invoering van het provisieverbod en een vooruitblik op de evaluatie ervan volgend jaar stelt Veldhuis dat hij zich grosso modo nog steeds kan vinden in de redenen die tot het provisieverbod leidden. “Zalm en Bos hadden al stappen genomen met de balansregel, met beloningstransparantie, maar dat was niet genoeg. Het Verbond kwam met CAR. Een soort provisieverbod voor alle financiële producten, maar wel exclusief geldend voor de zelfstandig adviseur. Aanbieders zouden vrij spel krijgen in ‘gratis’ dienstverlening. Een rampscenario. Het sectorbrede provisieverbod voor alleen complexe producten was een meer specifieke en passende oplossing.”

Reputatie financieel adviseurs verbeterd

Volgens Veldhuis is de reputatie van financieel adviseurs door het provisieverbod verbeterd. “De minister noemt het cultuurverandering, maar het gaat over hetzelfde. Van productgericht verkoop naar klantgerichte advisering, dat is het reputatievraagstuk. Sta je op dezelfde trede als autoverkopers en witgoedhandelaren, of klim je op naar het niveau van accountants en notarissen? Ik ervaar absoluut dat we op die ladder meerdere treden gestegen zijn sinds het provisieverbod.”

Geen succesverhaal zonder maren

Toch is de voormalig Adfiz-voorman ook kritisch als het gaat om de effecten van het provisieverbod. Het is is volgens hem geen succesverhaal zonder maren. “Het is goed dat de minister naar de toegankelijkheid van advies kijkt. Ik herken de signalen dat consumenten niet alleen afzien van advies, maar dat zij zich überhaupt niet oriënteren op bepaalde risico’s en de noodzaak die risico’s af te dekken. Er ontstaat een schreeuwend tekort aan ongevraagd advies. Zeker over een goed verzorgde oude dag.” Voorstellen die Adfiz bij de introductie van het verbod deed om dit effect te mitigeren -onder meer door gespreide betaling en het invoeren van een distributievergoeding- zijn volgens Veldhuis maar beperkt ingevoerd. “En intussen zijn tal van andere kostprijsverhogende maatregelen over de markt uitgerold. Advies is duurder geworden dan nodig.”

Teveel lekken in kostprijsmodel

Ook het gewenste level playing field kwam er niet. “Intussen kunnen aanbieders nog steeds onder onze adviesprijs duiken. Ik ben nog altijd blij dat we het kostprijsmodel uit het vuur hebben kunnen slepen. Dat het advies van aanbieders onder het provisieverbod ook niet langer gratis lijkt, is cruciaal. Een gelijk speelveld is het alleen nog lang niet. Daarvoor zitten er teveel lekken in het kostprijsmodel.”

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld