Schrappen voorbehoud financiering niet afhankelijk van spanning in woningmarkt | Veldhuis Advies

Schrappen voorbehoud financiering niet afhankelijk van spanning in woningmarkt

Filter

Schrappen voorbehoud financiering niet afhankelijk van spanning in woningmarkt

Hypotheekadviseur Zwolle

Kopers in een gespannen woningmarkt zien niet vaker af van een voorbehoud van financiering dan kopers op een ontspannen huizenmarkt. Dat concludeert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken uit een onderzoek dat ze liet uitvoeren naar afspraken rondom de woningaankoop. Ze wil dat consumenten beter geïnformeerd worden over het koopproces.

Ollongren liet ruim 3.500 woningaankopen onderzoeken die plaatsvonden tussen 2012 en 2017. In 70% van de gevallen nam de koper een voorbehoud van financiering op in het koopcontract. Een voorbehoud van bouwkundige keuring belandde in 28% van de koopovereenkomsten. Volgens de minister is er geen trend dat door de jaren heen minder vaak een financieringsvoorbehoud wordt opgenomen.

Geen significante verschillen

Tegen haar verwachting in zijn er ook geen significante verschillen tussen gespannen en ontspannen woningmarkten. Ollongren rekende erop dat kopers onder druk van een verhitte woningmarkt minder vaak een voorbehoud opnemen, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De cijfers wijzen daar niet op. Ook de grote steden wijken niet significant af. In Amsterdam dwong 67% een financieringsvoorbehoud af, iets minder dan het landelijk gemiddelde. Rotterdam zat met 65% nog iets lager. Daarentegen hadden Den Haag (71%) en vooral Utrecht (79%) juist scores die boven het gemiddelde lagen.

Bouwkundige keuring

Het aantal voorbehouden van bouwkundige keuring nam door de tijd wel af. In 2012 stond dat artikel nog in 32% van de koopcontracten, in 2017 in een kwart. Volgens de minister kan op basis van die cijfers nog niet gesproken worden van een structurele trend. “Vanaf 2018 is het voorbehoud van bouwkundige keuring evenals het voorbehoud van financiering standaard opgenomen in de modelkoopovereenkomst. Ik verwacht dat dit een positief effect zal hebben op het opnemen van het voorbehoud van bouwkundige keuring”, schrijft ze de Kamer.

‘Financiering komt toch wel rond’

De belangrijkste reden om af te zien van het voorbehoud van financiering is volgens het onderzoek dat de koper zeker wist dat de financiering rond zou komen (70%). Daarnaast vond 10% van de kopers het niet belangrijk om een voorbehoud af te spreken. 2% voelde zich genoodzaakt het voorbehoud te laten varen om kans te maken op de woning.

Van de kopers zonder voorbehoud van bouwkundige keuring vond 59% het niet nodig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Ook geeft 34% van de kopers met een aankoopmakelaar aan dat die makelaar het niet nodig vond. Nog eens 7% zag ervan af omdat de verkoper al een bouwkundige keuring had laten uitvoeren.

Geen verplichting

Twee weken geleden betoogde VBO Makelaar om een bouwkundige keuring verplicht te stellen bij een hypotheek. Dat zou kopers in een oververhitte markt meer bescherming bieden. De minister wil daar niet aan. “Ik vind het belangrijk dat kopers juist op het moment dat zij bieden, dan wel deze bieding in een voorlopig koopcontract vastleggen, een bewuste afweging maken in relatie tot de voorbehouden die zij afspreken. Het uitgangspunt daarbij is dat de keuzevrijheid voor de consument in stand blijft om al dan niet een voorbehoud te nemen.”

Informatie verbeteren

De minister verwacht dat de nieuwe modelkoopovereenkomst waarin beide voorbehouden standaard zijn opgenomen, leidt tot grote bewustzijn bij kopers. In de toelichting wordt expliciet gewezen op de risico’s van het afwijken van de voorbehouden. Daarnaast wil Ollongren consumenten via overheidswebsite beter informeren over het koopproces. Ook gaat ze brancheorganisaties vragen hun informatievoorziening over het voorbehoud van financiering en de bouwkundige keuring te verbeteren.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld