Inboedelwaarde berekenen | Veldhuis Advies

Inboedelwaarde berekenen | Particulier

De waarde van uw inboedel wordt gebruikt voor het afsluiten van een inboedelverzekering. Deze woonverzekering dekt risico’s zoals diefstal en schade aan uw inboedel. Onder inboedel worden uw fysieke bezittingen verstaan, zoals meubels, (audiovisuele) apparatuur en andere (waardevolle) spullen.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.