Schade als gevolg van alcohol op uw bedrijfsfeest: wie is er dan aansprakelijk? | Veldhuis Advies

Schade als gevolg van alcohol op uw bedrijfsfeest: wie is er dan aansprakelijk?

Filter

Schade als gevolg van alcohol op uw bedrijfsfeest: wie is er dan aansprakelijk?

De feestdagen komen er weer aan! En die vieren we natuurlijk niet alleen thuis, maar ook met onze werknemers en collega’s. Voor veel bedrijven is het organiseren van een bedrijfsuitje, kerstborrel of nieuwjaarsreceptie dan ook vaste prik. Maar wat als een van uw werknemers tijdens een festiviteit iets te diep in het glaasje kijkt en vervolgens schade veroorzaakt?

Uw verantwoordelijkheid als werkgever

Alcohol en het verkeer: het blijft een gevaarlijke combinatie. Niet alleen voor de verkeersdeelnemers zelf, maar ook voor u als werkgever. Want als een van uw werknemers tijdens of kort na een bedrijfsborrel schade lijdt of veroorzaakt, loopt u het risico dat u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek stelt u immers verplicht om het werk van uw werknemers zodanig in te richten, maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat medewerkers in de uitoefening van hun werk schade lijden.

Als uw medewerker zelf schade lijdt

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker wanneer er (teveel) alcohol in het spel is. Een glijpartij op een gladde vloer, een val over een drempeltje of een onfortuinlijke smak in het trappenhuis is dan snel gemaakt. Of u als werkgever aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schade die uw medewerker hierdoor lijdt, hangt af van een drietal vragen:

  • Valt de bedrijfsborrel aan te merken als door de medewerker te verrichten werkzaamheden?
  • Heeft u als werkgever aan uw zorgplicht voldaan?
  • Is de schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf?

 

Bij het beoordelen van de vraag of de bedrijfsborrel onderdeel uitmaakt van iemands werkzaamheden wordt niet alleen gekeken of u uw medewerkers verplicht heeft om aan de festiviteiten deel te nemen: ook een morele verplichting kan hierbij voldoende zijn. Verder is het van belang waar (in het bedrijfspand of op een externe locatie?) en wanneer (onder werktijd of in eigen tijd?) de bedrijfsborrel plaatsvindt.

Dit betekent overigens niet dat u altijd volledig op safe speelt als u een borrel op een externe locatie en in eigen tijd organiseert. Beter is het om stil te staan bij de zorgplicht die u als werkgever heeft en te zorgen dat er tijdens het bedrijfsfeest toezicht is op het gedrag van uw medewerkers. Hiermee staat u vele malen sterker dan wanneer u achteraf een beroep wil doen op opzet of bewuste roekeloosheid door uw medewerker: u zal dan moeten aantonen dat hij of zij teveel dronk met als doel schade te veroorzaken.

Als uw medewerker schade veroorzaakt aan derden

Ook wanneer uw medewerker schade veroorzaakt aan derden loopt u als werkgever het risico hiervoor aansprakelijk worden gesteld. U kunt zich gemakkelijk voorstellen dat een dergelijke schade al snel flink in de papieren kan lopen, bijvoorbeeld wanneer een medewerker met de eigen auto of bedrijfswagen een verkeersongeval veroorzaakt.

Neem de situatie waarin een werknemer op het bedrijfsfeestje te diep in het glaasje kijkt en vervolgens met de bedrijfsauto op weg naar huis een fietser schept. Naast het menselijk leed is ook de schade in zo’n geval niet te overzien. In dit voorbeeld heeft niet alleen de werknemer roekeloos gehandeld, maar wellicht ook de werkgever: hij was immers op de hoogte van het feestje en het alcoholgebruik, maar greep niet in. Mocht de WA-polis geen dekking bieden, dan is de kans aanwezig dat in dit geval de werkgever opdraait voor de schade. Een aanzienlijke kostenpost die mogelijk zelfs kan leiden tot een faillissement.

Uw bedrijfsborrel in goede banen leiden

Het risico om als werkgever aansprakelijk te worden gesteld voor schade die ontstaat tijdens of na de bedrijfsborrel kunt u aanzienlijk verkleinen met behulp van een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo doet u er goed aan om in uw arbeidsreglement op te nemen dat dronkenschap op het werk of tijdens een bedrijfsfeest wordt beschouwd als een zware fout. Ook kunt u in de uitnodiging voor het bedrijfsfeest teksten opnemen over verantwoord alcoholgebruik, carpoolen en ‘de BOB’. Verder schenkt u uiteraard ook een aantal alcoholvrije cocktails en dranken en houdt u een oogje in het zeil: een zichtbaar beschonken werknemer in zijn of haar auto laten stappen is not done.

Wilt u helemaal zeker van uw zaak zijn, dan kunt u overwegen om een stapje verder te gaan en bijvoorbeeld ademtesten aan te bieden. Of om alleen maar alcoholvrije dranken en cocktails te laten serveren. Schenkt u wél alcoholische dranken, zorg er dan voor dat er tijdens de bedrijfsborrel toezicht en handhaving aanwezig is en medewerkers indien nodig worden aangesproken op hun (drink)gedrag. Zo ziet u met een gerust hart de feestdagen tegemoet!

Wilt u meer weten?

Uiteraard staan wij voor u klaar om uw persoonlijke situatie te bespreken. Neem hiervoor gerust contact met ons op via bedrijven@veldhuisadvies.nl of bel 0578-699789. Onze adviseurs staan u graag persoonlijk te woord.

Diederik van Oene
adviseur grootzakelijke relaties
Dit artikel is geschreven door:

Diederik van Oene (1988) woont in Elburg, is getrouwd en vader van 2 kinderen. Hij is vanaf 2008 werkzaam bij Veldhuis Advies en adviseert bedrijven op het gebied van werknemersverzekeringen en zakelijke schadeverzekeringen. De missie van Diederik is bedrijven en mensen zo veel mogelijk te ontzorgen bij het inventariseren, het analyseren en het beheren van hun risico’s.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld