Recreatiewoning kopen? Let op de juridische constructie | Veldhuis Advies

Recreatiewoning kopen? Let op de juridische constructie

Filter

Recreatiewoning kopen? Let op de juridische constructie

Bij het aankopen van een recreatiewoning vergeten mensen zich vaak te laten informeren over de juridische constructie die op een recreatiepark wordt gehanteerd, terwijl dit wel van fundamenteel belang is. De twee meest voorkomende juridische constructies zijn de splitsing in appartementsrechten en de losse kavelverkoop. Bij recreatieparken die zijn gesplitst in appartementsrechten, zijn de eigenaren gezamenlijk eigenaar van het gehele park, waaronder vaak de groenvoorzieningen, het zwembad, de tennisbaan, de wegen, de receptie etc.

Elke eigenaar heeft daarnaast een privégedeelte (de recreatiewoning, vaak met stukje tuin). Wanneer het recreatiepark in appartementsrechten is gesplitst, wordt men automatisch lid van de VvE. Door de vergadering van eigenaars wordt in dat geval de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor onderhoud, vernieuwing en herstel aan de gemeenschappelijke voorzieningen vastgesteld. Ook beslissen de eigenaren gezamenlijk over de gemeenschappelijke voorzieningen op het recreatiepark. Zij kunnen het beheer en onderhoud zelf uitvoeren, maar meestal wordt dit uitbesteed aan een professionele partij.

Beheervereniging

Wanneer een recreatiepark niet is gesplitst in appartementsrechten – hetgeen het geval is bij veel oudere parken – worden de kavels met (te bouwen) recreatiewoning los verkocht. De eigenaar van het park blijft dan eigenaar van de voorzieningen op het park. Doorgaans wordt op deze parken een (beheer)vereniging opgericht die de belangen van de eigenaren van de recreatiewoningen behartigt. In dat geval wordt vaak een beheerovereenkomst gesloten tussen de parkeigenaar en de beheervereniging. Als geen beheervereniging wordt opgericht, wordt vaak een individuele beheerovereenkomsten gesloten met de eigenaren.

Lid zijn niet verplicht

Een beheerovereenkomst wordt meestal voor bepaalde tijd aangegaan. Dat betekent dat aan het einde van de looptijd van de beheerovereenkomst discussie kan ontstaan over de voortgang van het beheer en de kosten die daaraan verbonden zijn.

Daarnaast is een lidmaatschap van een beheervereniging (anders dan bij een VvE) opzegbaar. In veel aktes staat dat men verplicht lid moet zijn van de beheervereniging, maar in de rechtspraak is uitgemaakt dat een dergelijk lidmaatschap altijd opzegbaar is.

Wanneer een lid eenmaal zijn lidmaatschap heeft opgezegd, is het een stuk lastiger om de bijdrage voor het beheer en onderhoud te innen. Het komt veel voor dat uitgetreden leden weigeren bij te dragen aan de parklasten.

Verhuurbemiddeling

Los van de juridische constructie waarin een recreatiepark kan zijn gegoten, kennen sommige recreatieparken een verhuurbemiddelingssysteem, waarbij men (verplicht) een x aantal dagen per jaar de recreatiewoning in de verhuur moet aanbieden (via een bepaalde organisatie).

Wanneer een verhuurbemiddelingssysteem wordt gehanteerd, heeft dat meestal niet alleen invloed op het aantal dagen dat men zelf de recreatiewoning kan gebruiken, maar bijvoorbeeld ook op de inrichting van de recreatiewoning, die in veel gevallen gelijk moet zijn aan inrichting van de andere recreatiewoningen op het park.

Goede kennis essentieel

Op veel recreatieparken worden discussies gevoerd over voorgaande onderwerpen. Deze discussies lopen soms zo hoog op (en leiden tot veel procedures), dat recreatiewoningen in het slechte geval onverkoopbaar worden. Als je een recreatiewoning koopt om daarin je vrije tijd door te brengen of gebruikt als belegging, is dat wel het laatste waarmee je geconfronteerd wilt worden. Voor aankoop is daarom goede kennis over op het recreatiepark gehanteerde constructies essentieel.

Recreatiewoning kopen?

Lees hier meer over het financieren van een recreatiewoning.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld