Prinsjesdag 2015 | Veldhuis Advies

Prinsjesdag 2015

Filter

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag

Prinsjesdag 2015 | Financiële gevolgen 2016

Welke financiële veranderingen kunt u als huiseigenaar in 2016 verwachten? Hieronder vindt u de maatregelen die nu al bekend zijn. De meeste maatregelen moeten in november en december 2015 nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Maximale hypotheek omlaag

Per 1 januari 2016 mag een nieuwe hypotheek maximaal 102 % van de marktwaarde van de woning bedragen. In 2015 is dat nog 103 %. Dit percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018. Naast de woningwaarde is er nog een ander belangrijk plafond voor een nieuwe hypotheek: het inkomen. De inkomensnormen voor 2016 worden in de loop van dit najaar bekend.

Beperking hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2016 weer iets verder beperkt. In 2016 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50,5 %. Dat was 51 % in 2015.Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten (dat zijn in 2015 huiseigenaren met een bruto jaar inkomen boven € 57.586). Voor elke € 10.000 betaalde hypotheekrente krijgen zij in 2016 ongeveer € 50 minder belasting terug. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5 %, tot 38 % in 2041.

Schenkingsvrijstelling

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling gaat in 2016 omhoog naar € 53.016. In 2017 wordt deze vrijstelling verhoogd naar € 100.000. Voorwaarde is wel steeds dat de ontvanger het bedrag besteedt aan de eigen woning.In 2016 geldt de vrijstelling nog uitsluitend voor schenkingen van ouders aan kinderen die tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Ouders die in 2015 of 2016 gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, mogen hun belastingvrije schenking in 2017 aanvullen tot € 100.000.In 2017 is een ouder-kind relatie niet meer vereist om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

NHG-grens daalt

De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalt 1 juli 2016 van € 245.000 naar € 225.000. Wie voor een nieuwe hypotheek de zekerheden en rentekorting van NHG wil krijgen, mag vanaf die datum dus geen koopsom boven de € 212.264 hebben. Dit in verband met de 6 % bijkomende kosten (voor makelaar, notaris en dergelijke). Tot 1 juli 2016 is de maximale koopsom nog € 231.132.

Mantelzorg en erfvrijstelling

Kinderen die mantelzorgen kunnen vanaf 2016 een veel lagere erfbelastingvrijstelling genieten bij overlijden van hun zieke ouder. Die vrijstelling voor het zorgende kind daalt van € 633.014 (de partnervrijstelling) naar € 20.047 (de algemene erfbelastingvrijstelling voor kinderen). Voor derden daalt de vrijstelling zelfs naar € 2.111.
Dat betekent dat mantelzorgers over het geërfde vermogen al snel duizenden euro’s meer belasting gaan betalen, vooral als de erfenis ook een koopwoning bevat.
Tot 2016 konden mantelzorgers onder voorwaarden gebruik maken van de hoge erfbelastingvrijstelling die ook geldt voor partners. Het zogeheten ‘mantelzorgcompliment’, een financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers, is namelijk per 1 januari 2015 vervallen. En om aanspraak te kunnen maken op de partnervrijstelling, moet het compliment in het voorgaande jaar zijn verkregen.

WOZ-waarde openbaar

De WOZ-waarde van elke woning is naar verwachting per 1 oktober 2016 voor iedereen openbaar. Zo kunnen woningbezitters via een website de WOZ-waarde van hun huis vergelijken met zelfgekozen referentiepanden.

VVE’s

In de loop van 2016 krijgen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) extra wettelijke mogelijkheden om onwillige eigenaren te verplichten mee te betalen aan onderhoud. Bovendien wordt het dan makkelijker voor VvE’s om geld te lenen voor onderhoud en energiebesparende maatregelen.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld