Pensioen Ondernemer | Veldhuis Advies

“Denkt aan alle scenario’s”

Ondernemer

Tal van wetswijzigingen zorgden er in de afgelopen jaren voor dat de pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) kritisch tegen het licht moet worden gehouden. Of het nu een pensioen is dat wordt opgebouwd binnen de eigen BV (pensioen eigen beheer) of in een verzekerde pensioenregeling, nagenoeg ieder regeling moest worden aangepast. Het is dus belangrijk om te kijken of de huidige regeling voldoet aan de nieuwste wet en of deze regeling er voor zorgt dat u straks een toereikend inkomen heeft. Om de DGA een pensioen op maat te bieden, heeft Veldhuis Advies het Pensioen Zekerplan voor de ondernemer ontwikkeld. Dit pakket omvat iedere denkbare oplossing rond het toegezegde pensioen en hierin wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Lijfrente sparen

Om uw pensioen op te bouwen kunt u sparen met een lijfrente. Dit kan met een spaar- of beleggingsrekening (banksparen) of met een lijfrenteverzekering.

Voordelen

 • Verzekerd van extra inkomen op een afgesproken moment.
 • Na de einddatum kunt u de lijfrente laten uitkeren door dezelfde bank of verzekeraar of u kunt een andere verzekeraar uitkiezen als die een betere aanbieding doet.
 • Tijdelijke of levenslange uitkering mogelijk.

Nadelen

 • U kunt tussentijds niet over het geld beschikken.
 • U moet over het bedrag dat vrijkomt bij uw pensioen inkomstenbelasting betalen.
 • Bij een aantal banken betaalt u uitkeringskosten om het geld van uw direct ingaande lijfrente te ontvangen.

Oudedagsreserve

De zelfstandig ondernemer mag jaarlijks een deel van de winst opzij leggen voor zijn of haar oudedagsvoorziening. Het gedeelte dat u reserveert noemt u de oudedagsreserve.

Voordelen

 • Over het gereserveerde bedrag hoeft pas op de pensioendatum belasting betaald te worden.
 • U kunt tot uw pensioen het geld op een spaarrekening zetten. Hierdoor ontvangt u rente die u, wanneer u over dat bedrag inkomstenbelasting zou betalen, niet had gekregen.

Nadelen

 • Zodra u (een deel van) uw oudedagsreserve opneemt betaalt u alsnog belasting.
 • Ook wanneer u een lijfrente-uitkering aankoopt betaalt u belasting over de uitkeringen.
 • Wanneer u de later te betalen belasting niet op zij legt, kan de belastingaanslag ineens wel heel veel zijn.
 • Bij faillissement van uw onderneming kan de oudedagsreserve u geld gaan kosten.

Waardeontwikkeling van uw bedrijf

U kunt ook vertrouwen op de waardeontwikkeling van uw bedrijf. Het kapitaal dat u in de onderneming opbouwt, kan uiteindelijk worden gebruikt voor pensioendoeleinden.

Voordelen

 • U hoeft op dit moment niets op zij te leggen en/of te sparen, waardoor u uw geld kunt investeren in uw bedrijf.
 • Mocht uw bedrijf heel succesvol zijn kan het u veel geld opleveren.

Nadelen

 • De waardeontwikkeling is onzeker en kan dus ook tegenvallen.
 • De waarde komt pas vrij bij de verkoop van uw bedrijf. Als uw bedrijf vlak voor pensioen in zwaar weer komt heeft u niets.

Werken naast uw pensioen

Steeds meer ouderen blijven werken naast hun pensioen. Juridisch en fiscaal is dit al mogelijk. En werken tijdens uw pensioen heeft geen gevolgen voor uw andere inkomsten, zoals pensioenuitkering of AOW.

Voordelen

 • Over uw inkomen na uw AOW ingangsdatum betaalt u minder inkomstenbelasting dan voor uw AOW ingangsdatum.

Nadelen

 • Na het bereiken van de pensioenleeftijd bent u, mits anders afgesproken met de verzekeraar, niet meer verzekerd tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en soms ook niet meer tegen ziekte.
 • U heeft recht op lagere heffingskortingen waardoor deze lagere heffingskortingen ervoor zorgen dat er een hoger belastbaar inkomen overblijft.

Pensioen in Eigen Beheer

Als directeur-grootaandeelhouder kunt u uw pensioen in uw eigen bedrijf houden of onderbrengen in een aparte BV. Bij pensioen in eigen beheer wordt op de balans een pensioenverplichting gevormd waarbij de BV op de pensioendatum de verplichting heeft om het toegezegde pensioen levenslang uit te keren. Wanneer u kiest om uw pensioen in een aparte BV onder te brengen moet u ook daadwerkelijk jaarlijks de premie in die BV storten.

Let op: De regering is voornemens de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer per 1 april 2017 in te voeren, waarbij het niet langer mogelijk is Pensioen in Eigen Beheer op te bouwen. In onze blog leest u meer over de gevolgen van deze Wet en de maatregelen die u moet treffen. Lees meer.

Hypotheek aflossen of overwaarde verzilveren

Als je in bezit bent van een woning of bedrijfspand dan kan je overwegen om je huis of pand sneller af te gaan lossen.

Voordelen

 • Na aflossen heeft u lagere vaste lasten zodat u uw geld aan andere dingen kunt uitgeven.

Nadelen

 • Op het moment dat u meer aan het aflossen bent, bent u meer geld kwijt.
 • Het is lastig om het geld uit uw woning te halen als u de woning niet wilt verkopen.

Pensioenfonds voor ZZP'ers

De vraag of deelname aan dit pensioenfonds ook in uw situatie het meest voordelig is hangt af van uw situatie en wensen. Welk bedrag wilt u per maand kwijt zijn? Welk risico wilt u in de toekomst lopen?

Voordelen

 • Hoge mate van garantie voor extra inkomsten na uw pensionering
 • Door schaalvoordeel wellicht lagere kosten dus hogere pensioenopbouw dan in een individuele regeling.

Nadelen

 • Iedere maand moet u een bedrag inleggen, ook als het wat minder gaat met uw onderneming.
 • U heeft niet zelf in de hand hoe er met het geld wordt belegd.
 • Om de betaalde premies af te kunnen trekken van de belasting moet er wel winst gemaakt worden in de onderneming.
 • De uitkeringen zijn belast.

De perfecte pensioenmix verschilt per ondernemer en situatie. Daarom kijken we graag samen met u naar de beste combinatie van oplossingen in uw persoonlijke situatie.

Om iedere ondernemer een pensioen op maat te bieden, heeft Veldhuis Advies het Pensioen Zekerplan ontwikkeld. Dit pakket omvat iedere denkbare oplossing rond het toegezegde pensioen en hierin wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Neem contact op

Dienstverleningsdocumenten

Een advieskantoor bepaalt zelf de hoogte van de kosten van de werkzaamheden die daaraan zijn gekoppeld. Het dienstverleningsdocument (DVD) bevat een overzicht van de kosten voor financieel advies en een beschrijving van de werkzaamheden. De dienstverleningsdocumenten die van toepassing zijn bij ons hypotheekadvies zijn als volgt:

Vermogen opbouwen

Risico's afdekken

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

 • * verplicht veld