Overlijdensrisicoverzekering ook voor huurders belangrijk | Veldhuis Advies

Overlijdensrisicoverzekering ook voor huurders belangrijk

Filter

Overlijdensrisicoverzekering ook voor huurders belangrijk

Home financieel pad

Overlijden zorgt vaak voor grote financiële problemen bij ontbreken verzekering

Uit onderzoek concludeerd verzekeraar Scildon dat voor zeker 25.000 huishoudens een overlijden binnen het gezin voor grote financiële problemen kan zorgen, omdat er geen overlijdensrisicoverzekering (ORV) is afgesloten. In Nederland overlijden jaarlijks ruim 150.000 mensen. Komt iemand vroegtijdig te overlijden, dan zorgt dat bij bijna de helft van de nabestaanden die geen verzekering hebben gesloten voor grote financiële problemen. “Een belangrijke kostenpost hierbij zijn de woonlasten voor de huur of hypotheek. Dit geldt in het bijzonder wanneer de overledene de kostwinner is”, aldus Scildon.

Vooral bij huurders ontbreekt vaak de overlijdensrisicoverzekering

Vooral huurders hebben geen ORV gesloten: bij 69% van de hurende gezinnen ontbreekt zo’n verzekering in de polismap. Bij woningeigenaren is het percentage zonder overlijdensrisicoverzekering ook altijd nog 40%. De meest kwetsbare groep huurt meestal, heeft vaker een inkomen rond modaal, is veelal lager opgeleid, heeft onvoldoende inzicht in de werkelijke woonlasten en heeft in veel gevallen geen financieel adviseur.

Lees meer: Kunt u in uw woning blijven wonen als uw partner overlijdt?

Kosten overlijdensrisicoverzekering vaak lager dan gedacht

Volgens Scildon heeft 39% van de consumenten met een huurwoning nooit over een ORV nagedacht. “Daarnaast schat 55% van de consumenten die er wel over nadenkt de premie veel en veel te hoog in en 21% heeft geen idee over de hoogte van de premie. Terwijl de kosten voor een dergelijke verzekering vaak minder dan € 15 per maand bedragen.” Consumenten maken zich zorgen over de kosten voor het normale levensonderhoud en de studie van kinderen als er geen voorzieningen zijn getroffen om de financiële tegenvallers op te vangen die het gevolg zijn van het vroegtijdig overlijden van een van de kostwinners.

Financieel adviseurs spelen belangrijke rol bij voorlichting

“De in 2018 ingegane maatregel dat kopers van een woning die een hypotheekschuld aangaan niet langer verplicht worden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, heeft de situatie ook geen goed gedaan. Financieel adviseurs spelen een belangrijke rol bij het voorlichten van huurders en kopers over de risico’s en de financiële gevolgen van overlijden voor gezinnen. Consumenten zien onafhankelijke adviseurs namelijk als hun belangrijkste aanspreekpunt op financieel gebied.” aldus Scildon.

Weet u hoe u uw partner en kinderen financieel achter laat?

Of u nu eigenaar van een woning bent of huurder, neem eens de tijd om na te denken hoe uw situatie is wanneer een van de partners door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval voortijdig komt te overlijden. Hebben uw nabestaanden financieel dan voldoende armslag om in de woning te kunnen blijven wonen? Is het antwoord nee of weet u dit niet zeker? Wij laten u graag zien hoe u voor een klein bedrag een buitengewoon belangrijke zekerheid voor uw gezin kunt krijgen. Neem gerust contact met ons op via fpdesk@veldhuis-advies.nl of bel 0578-211000.

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld