• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
Kwaliteit van dienstverlening

Denkt in mogelijkheden

Professionaliteit en deskkundigheid vinden wij erg belangrijk. Niet voor niets zijn onze kernwaarden Professioneel, Eerlijk en Helpen. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van onze medewerkers. Al onze adviseurs zijn permanent actueel en extern gecertificeerd. Op deze pagina leest u welke eisen wij stellen aan onze dienstverlening.

Toezicht door Autoriteit Financiële Markten

Onze dienstverlening is ondergebracht in twee bedrijven, die beiden onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).

 • Veldhuis Adviesgroep is ingeschreven in het register voor financieel dienstverleners onder nummer 12017573.
  De AFM heeft Veldhuis Adviesgroep B.V. een vergunning gegeven voor het adviseren en bemiddelen op de volgende gebieden: schadeverzekeringen particulier, schadeverzekeringen zakelijk, inkomensverzekeringen, vermogen en zorgverzekeringen

 • Veldhuis Advies B.V. is ingeschreven in het register voor financieel dienstverleners onder nummer 12048363.
  De AFM heeft Veldhuis Advies B.V. een vergunning gegeven voor het adviseren en bemiddelen op de volgende gebieden: betaalrekeningen, consumptief krediet, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, elektronisch geld, hypothecair krediet, inkomensverzekeringen, pensioenverzekeringen, premiepensioenvorderingen, spaarrekeningen en vermogen.

Branchevereniging Adfiz

Veldhuis Advies is lid van Adfiz. Adfiz staat voor Adviseurs in Financiële Zekerheid en is de grootste branchevereniging voor onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Samen met haar leden maakt Adfiz zich sterk voor laagdrempelige en betaalbare toegang tot onafhankelijk en betrouwbaar advies. 

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz willen zich kwalitatief onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de klant meer zekerheid geeft. Zo onderschrijft Veldhuis Advies als lid van Adfiz de Adfiz-Code van onafhankelijk advies en de Adfiz Integriteitscode.

Samenwerking NLG groep

 

Veldhuis Advies is aangesloten bij NLG groep, een samenwerkingsverband van 6 regionale advieskantoren in Nederland. Door deze samenwerking kunnen we expertise delen, efficiënter inkopen en interessante proposities ontwikkelen voor onze klanten.

NLG groep ontwikkelt voornamelijk werkgeversdiensten zoals  Schade- en Inkomensverzekeringen in volmacht, Pensioen administratie, HRM en ARBO dienstverlening.

Andere kwaliteitskeurmerken

Naast het lidmaatschap van Adfiz is ons kantoor ook aangesloten bij:

 • Stichting Assurantie Registratie (SAR)
 • Erkenningsregeling Registermakelaar in Assurantiën (RMiA)
 • Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI)
 • Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP)
 • Federatie Financieel Planners (FFP)
 • Stichting Erkend Financieel adviseur (SEH)
 • Financieel Adviseur Duurzaam Wonen

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van hun leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, als voor de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Onze medewerkers bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen in volmacht

Veldhuis Advies kan in volledige vrijheid de producten van een groot aantal verzekeraars en banken adviseren. Bij de selectie van partijen bij wie wij producten voor onze klanten inkopen, laten wij ons leiden door de kwaliteit van de product- en polisvoorwaarden enerzijds en de premie en kosten anderzijds. Maar ook letten wij op de wijze waarop en de snelheid waarmee de verzekeraar schades afwikkelt en (polis)aanvragen of mutaties verwerkt.

Veldhuis Advies werkt intensief samen met NLG Verzekeringen. NLG Verzekeringen heeft van verschillende grote verzekeraars een volmacht verkregen. Dat wil zeggen dat NLG Verzekeringen zelf bevoegd is nieuwe schade- en inkomensverzekeringen te accepteren, polissen op te maken en schades te behandelen, namens de betreffende verzekeraar. Door de samenwerking kunnen we effectiever werken en bovendien zijn wij hierdoor in staat maatwerk te leveren aan onze klanten.

Samen met NLG Verzekeringen zijn er pakketten ontwikkeld voor zowel privé, als zakelijke verzekeringen. Alle producten en diensten komen zo op één overzichtelijke polis. Deze pakketten kenmerken zich door excellente voorwaarden tegen een concurrerende prijs. 

Indien wij een advies geven over een af te sluiten verzekering of andere financiële dienst dan kiezen wij om bovengenoemde redenen bij voorkeur voor de producten van één van de verzekeraars waarvoor NLG Verzekeringen als gevolmachtigde optreedt. Voorop staat echter altijd dat de geadviseerde producten aansluiten bij uw wensen. 

Scroll naar boven