• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Belangrijke informatie

Beheerst beloningsbeleid

Helpen, eerlijk en professioneel. Dat zijn de kernwaarden van Veldhuis Advies. Daarom zijn we graag ook transparant en eerlijk over de manier waarop wij onze medewerkers belonen. Op deze pagina vindt u alle informatie over 'beheerst beloningsbeleid'.

Beleid beheerst belonen

De wetgever hecht bij financiële ondernemingen een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en maatregelen hebben getroffen om dit te waarborgen. Voor zover we adviseren over verzekeringen met een beleggingscomponent houden we rekening met de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen.

Risicoanalyse

Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn, die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid.

Beloningsbeleid

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is voor een beperkt deel variabel.

Vaste beloning
In 2021 hebben 66 personen een volledig jaar of een deel hiervan voor één van onze Veldhuis-ondernemingen gewerkt. In totaal bedroegen onze personeelskosten € 3.797.618,-. Deze bestaan uit salarissen voor medewerkers en directie, sociale premies, pensioen- en andere werknemersverzekeringen, studiekosten en overige personeelskosten.

Variabele beloning
Elke medewerker heeft recht op een variabele beloning mits deze medewerker en de onderneming zélf financieel goed hebben gefunctioneerd, met andere woorden: het financieel verantwoord is om een variabele beloning uit te keren. Daarnaast is een deel van de variabele beloning gebaseerd op klantbeoordelingen en de mate van klanttevredenheid. In 2021 hebben wij in totaal € 148.016,- aan variabele beloningen uitgekeerd. Dit is 3,9% van onze totale personeelskosten.

Het gestelde in artikel 1:120 lid 2a Wft is op geen van onze medewerkers van toepassing.

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid op zijn werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.

Meer weten over de kwaliteit van onze dienstverlening?

Bij Veldhuis Advies geven we advies op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en werknemersregelingen. Dat doen we met professionele medewerkers die eerlijk advies geven en graag klanten willen helpen. Wij streven naar tevreden klanten. Professionaliteit en deskundigheid zijn daarin erg belangrijk. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van onze medewerkers. Al onze adviseurs zijn permanent actueel en extern gecertificeerd. Lees meer over welke eisen wij stellen aan onze dienstverlening.

Scroll naar boven