• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Belangrijke informatie

Beheerst beloningsbeleid

Helpen, eerlijk en professioneel. Dat zijn de kernwaarden van Veldhuis Advies. Daarom zijn we graag ook transparant en eerlijk over de manier waarop wij onze medewerkers belonen. Op deze pagina vindt u alle informatie over 'beheerst beloningsbeleid'.

Beleid beheerst belonen

De activiteiten van Veldhuis Advies zijn gesplitst in twee bedrijven, met ieder zijn eigen specialiteiten.

Veldhuis Advies B.V. is gespecialiseerd in financieel advies over uw inkomen en vermogen. Hieronder valt ook het advies op het gebied van hypotheken, pensioenen, arbeidsongeschiktheid en levensverzekeringen.

Veldhuis Adviesgroep B.V. is gespecialiseerd in schadeverzekeringen voor bedrijven, ondernemers en werkgevers, alsmede in schade- en uitvaartverzekeringen voor particulieren. Hieronder valt ook het afhandelen van uw schade.

De wetgever hecht bij financiële ondernemingen een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en maatregelen hebben getroffen om dit te waarborgen. Voor zover we adviseren over verzekeringen met een beleggingscomponent houden we rekening met de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen.

Risicoanalyse

Wij hebben voor onze bedrijven een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn, die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid.

Beloningsbeleid

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen.

Veldhuis Advies B.V. kent uitsluitend vaste beloningen.

Bij Veldhuis Adviesgroep B.V. heeft, mits dit financieel verantwoord is, elke medewerker recht op een variabele beloning, die deels op kwalitatieve en deels op financiële doelstellingen is gebaseerd. In 2023 hebben 59 personen een volledig jaar of een deel daarvan voor Veldhuis Adviesgroep B.V. gewerkt. In totaal bedroegen de personeelskosten € 4.143.980,-. In 2023 hebben wij in totaal € 237.808,- aan variabele beloningen uitgekeerd. Dit is 5,74% van onze totale personeelskosten.

Noch op medewerkers van Veldhuis Advies B.V., noch op  medewerkers van Veldhuis Adviesgroep B.V. is het gestelde in artikel 1:120 lid 2a Wft van toepassing.

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid op zijn werking en nemen, indien noodzakelijk, maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.

Meer weten over de kwaliteit van onze dienstverlening?

Bij Veldhuis Advies geven we advies op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en werknemersregelingen. Dat doen we met professionele medewerkers die eerlijk advies geven en graag klanten willen helpen. Wij streven naar tevreden klanten. Professionaliteit en deskundigheid zijn daarin erg belangrijk. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van onze medewerkers. Al onze adviseurs zijn permanent actueel en extern gecertificeerd. Lees meer over welke eisen wij stellen aan onze dienstverlening.

Scroll naar boven