Oudedagsvoorziening DGA | Veldhuis Advies

Oudedagsvoorziening DGA

Filter

Oudedagsvoorziening DGA

Head pensioen

Verdere beperking door overheid biedt ook kansen.

De oudedagsvoorziening van de DGA middels zijn pensioen in eigen beheer, ligt al vele jaren onder vuur. Door opvolgende wetswijzigingen, is de opbouw van de pensioenvoorziening in eigen beheer steeds verder aan banden gelegd. Een gevolg van al deze wetswijzigingen is dat het voor de meeste DGA’s volstrekt onduidelijk is welke rechten hij/zij heeft opgebouwd, wat er is geregeld voor de nabestaanden en hoe alle toezeggingen gestand kunnen worden gedaan.

Om een eind te maken aan alle onduidelijkheid en steeds grotere wordende verplichtingen die op de balans van de B.V. geactiveerd moeten worden, heeft de staatsecretaris een aantal plannen met betrekking tot de pensioenvoorziening in eigen beheer gelanceerd. Deze ideeën zijn middels brieven in de tweede kamer besproken, weer aangepast, bijgeschaafd en krijgen steeds meer een concrete vorm. Op dit moment is de stand van zaken als volgt:

Mogelijkheid 1: Afkoop van het Pensioen in eigen beheer.

Dit kan eenmalig en deze mogelijkheid staat open voor DGA’s die voldoende liquide middelen in de B.V. hebben om in één keer met de fiscus af te rekenen. De fiscale waarde van de aanspraken, zoals die op de fiscale balans per 31.12.2015 staat vermeld, kan worden afgekocht en hierbij wordt 70% van deze waarde ineens belast in de Inkomsten Belasting. De verplichting verdwijnt van de balans en de aanspraken op ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen vervallen hiermee. Dit betekent dat de DGA zal moeten nadenken over een andere manier van invullen van zijn oudedags – en nabestaandenvoorziening. De mogelijkheid is er ook voor reeds ingegane pensioenen. Ook zal zeer kritisch gekeken moeten worden of de afkoop wel zo voordelig is als dat in eerste instantie lijkt. Na afkoop wordt de waarde immers betrokken in de box 3 heffing.

Mogelijkheid 2: Omzetten in nieuwe voorziening Oudedagsparen in eigen beheer.

Het pensioen in eigen beheer wordt niet afgekocht maar wordt omgezet in een nieuwe voorziening “Oudedagsparen in Eigen Beheer” (OSEB). De op de balans aanwezige fiscale reserve wordt omgezet in een OSEB. De voorziening wordt jaarlijks opgerent met het U-rendement. Er vindt geen verdere opbouw van de voorziening plaats. Op pensioengerechtigde leeftijd zal het OSEB bedrag gedurende 20 jaar periodiek worden uitgekeerd. Dit kan door de B.V. worden gedaan, maar de voorziening zal ook kunnen worden ondergebracht bij een bankinstelling of een verzekeraar. Hier zullen nog wel producten voor moeten worden ontwikkeld, maar de verwachting is dat deze producten zullen aansluiten bij de huidige lijfrenteproducten.

Bij beide mogelijkheden zal de partner van de DGA voor akkoord mee moeten tekenen. Deze partner doet afstand van zijn/haar rechten op een levenslange nabestaandenvoorziening en zal zich bewust moeten zijn van het risico hiervan.

Mogelijkheid 3: Pensioen in eigen beheer loopt door zonder opbouw.

De pensioenvoorziening in eigen beheer loopt ongewijzigd voort, maar zonder verdere opbouw in de toekomst. Dit betekent dat de pensioenvoorziening op de balans jaarlijks actuarieel herrekend moet worden. Daarnaast zal er jaarlijks eveneens een commerciële berekening gemaakt moet worden, waaraan wordt getoetst of er wel of geen dividenduitkering aan de DGA plaats kan vinden.

Er is nog geen sprake van wetgeving, dus de plannen van de staatsecretaris kunnen nog worden aangepast.

Ons inziens is er geen standaardadvies mogelijk. Voor iedere DGA is de situatie verschillend en zal het advies met betrekking tot de pensioenvoorziening in eigen beheer anders uitvallen. Afkoop kan, mits de middelen hiervoor aanwezig zijn, voordelig zijn maar zal in lang niet alle gevallen gunstig uitpakken. Wij kunnen voor u berekenen welk scenario het beste bij uw situatie past.

Tot slot zal een onbezorgde oudedag en een goede voorziening voor de nabestaanden bij het onverhoopt overlijden van de DGA in een totaaladvies bekeken moeten worden. Immers, er zijn vele mogelijkheden om financiële rust en zekerheid voor nu en de toekomst te regelen. De opbouwende pensioenvoorziening is daar slechts één onderdeel van.

Wij willen onze DGA’s regelmatig informeren over actuele onderwerpen die voor hem/haar interessant zijn. Wilt u door ons op de hoogte worden gehouden over allerhande actuele zaken met betrekking tot pensioen, veranderende wetgeving, werknemersverzekeringen etc., schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief. Periodiek ontvangt u deze DGA-nieuwsbrief via de mail van ons.

Jenny Vosselman
Adviseur Financiële planning
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld