Oudedagsverplichting DGA omzetten of vervreemden van ex-partner | Veldhuis Advies

Oudedagsverplichting DGA omzetten of vervreemden van ex-partner

Filter

Oudedagsverplichting DGA omzetten of vervreemden van ex-partner

Huwelijksvermogensrecht

Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding voor de oudedagsverplichting?

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in echtscheiding ligt de oudedagsverplichting (ODV) geheel of gedeeltelijk wil vervreemden van de ex-partner of wil omzetten in een aanspraak met de ex als gerechtigde, hoeft hij niet direct belasting af te dragen over de waarde hiervan. Dat schrijft de belastingdienst in een Q&A op de eigen pensioensite.

Er wordt gevraagd naar de gevolgen van vervreemding van de ODV voor de belastingheffing: “Is het mogelijk om in het kader van echtscheiding, zonder directe belastingheffing over de waarde van de aanspraak, de ODV (gedeeltelijk) te vervreemden van de ex-partner of de ODV (gedeeltelijk) om te zetten in een aanspraak met de ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen?”

De wet biedt twee mogelijkheden zonder directe belastingheffing

Ja dat kan, luidt het antwoord van de Belastingdienst. De wet biedt twee mogelijkheden. Bij echtscheiding kan de waarde van de aanspraak geheel of gedeeltelijk worden vervreemd van de ex-partner. Ook is het mogelijk om de ODV in het kader van echtscheiding (gedeeltelijk) om te zetten in een ODV met de ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen.

Vervreemden van de ODV aan de ex-partner

“Bij het (gedeeltelijk) vervreemden van de ODV aan de ex-partner in het kader van echtscheiding ontstaat er voor het vervreemde deel een eigen ODV van de ex-partner. Voor deze eigen ODV van de ex-partner is het moment waarop de ODV-termijnen kunnen of moeten ingaan ook afhankelijk van de AOW-leeftijd van de ex-partner”, schrijft de Belastingdienst. “De ex-partner kan de eigen ODV ook geheel of gedeeltelijk aanwenden voor de verkrijging van een lijfrente, een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht”

Omzetten van de ODV met ex-partner als gerechtigde voor de termijnen

Als de DGA de ODV gedeeltelijk omzet in een ODV mét de ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen, krijgt de ex slechts recht op uitbetaling van dat deel van de termijnen. “De ODV blijft een aanspraak van de DGA. De ingangsdatum van het aan de ex-partner uit te keren deel van de ODV-termijnen is dan ook afhankelijk van de AOW-leeftijd van de DGA. Het eigenbeheerlichaam dat de ODV uitvoert, kan het aan de ex-partner toekomende deel van de ODV-termijnen rechtstreeks uitbetalen aan de ex-partner. Op de aan de ex-partner uit te betalen (deel van de) ODV-termijnen zal het eigenbeheerlichaam dan uiteraard loonheffingen moeten inhouden en afdragen aan de Belastingdienst.”

Doorbetalen van een deel van de termijnen aan de ex-partner

“De DGA en de ex-partner kunnen bij de echtscheiding ook afspreken dat de DGA (een deel van) de ODV-termijnen zal doorbetalen aan de ex-partner”, gaat het antwoord verder. “In dat geval worden de ODV-termijnen door het eigenbeheerlichaam onder inhouding en afdracht van loonheffingen volledig uitbetaald aan de DGA. De DGA zal vervolgens het overeengekomen deel van de ODV-termijnen moeten doorbetalen aan de ex-partner. Dit aan de ex-partner uitgekeerde bedrag is bij de DGA in de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek.”

Bij overlijden van de ex-partner komen de termijnen niet automatisch aan de DGA toe

Als de ex-partner overlijdt, komen na een vervreemding de resterende ODV-termijnen toe aan zijn of haar erfgenamen. Alleen als de DGA in het testament als erfgenaam is opgenomen komen die termijnen bij de DGA terecht. Bij omzetting van de ODV met de ex-partner als gerechtigde, komen de ODV-termijnen weer volledig aan de DGA toe als de ex overlijdt.

Financiële rechten en plichten van de DGA bij echtscheiding

Wilt u meer weten over uw financiële rechten en plichten als DGA bij een echtscheiding? Neem dan gerust contact met onze specialisten op via tel. 0578-211000 of fpdesk@veldhuis-advies.nl.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld