Werkgever, onderneem actie voor een goede pensioenregeling | Veldhuis Advies

Werkgever, onderneem actie voor een goede pensioenregeling

Filter

Werkgever, onderneem actie voor een goede pensioenregeling

Pensioenadviseur Zwolle

Weinig werknemers zijn zich bewust van wat er de afgelopen jaren met hun pensioen is gebeurd. Voor een goed pensioen moet je actie ondernemen. Ook de werkgever.

Het bewustzijn over pensioen moet groeien, want om een comfortabele oude dag zeker te stellen moeten mensen actie ondernemen, inzicht krijgen en waar nodig zelf vermogen opbouwen. Veel werkgevers proberen medewerkers bewust te maken van de noodzaak goed naar de financiën voor later te kijken. “Maar het is niet makkelijk om hen hierover te bereiken”, aldus Edward van Vierzen, HR-pensioenmanager van Nationale-Nederlanden Group.

Wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd met het pensioen?

“Een van de grootste veranderingen binnen het pensioenstelsel van de afgelopen jaren is de overgang van eindloon naar middelloon. Een aanpassing die er toe kan leiden dat de hoogte van het pensioen terugloopt in verhouding tot je inkomen. Het pensioen dat mensen uiteindelijk krijgen – zelfs als er geen sprake is van een pensioentekort – kan nu aanzienlijk lager uitvallen dan het laatst verdiende loon.

Maar sinds de overgang naar middelloon is er meer gebeurd: pensioenfondsen hebben te maken met stijgende kosten en door de dalende rente zijn er problemen ontstaan met de dekkingsgraden. Hierdoor kunnen pensioenen niet worden geïndexeerd en bestaat de kans dat fondsen moeten korten op pensioenen. Mensen in hogere salarisschalen kunnen bovendien sinds een paar jaar slechts pensioen opbouwen over hun loon tot 103.317 euro (situatie 2017). Deze ‘aftopping’ betekent voor hen eveneens een flink lager pensioen.

Gaat het pensioensysteem binnenkort niet op de schop?

“Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat de toekomst van het pensioen ligt bij individuele pensioenpotjes, al dan niet met collectieve buffers en/of een mate van risicodeling. Daarbij gaat het regeerakkoord uit van wijzigingen vanaf 2020. Maar de sociale partners zijn er nog niet uit. Intussen kijken steeds meer bedrijven naar nieuwe vormen van pensioen, zoals de beschikbarepremierregeling (DC) en kiezen andere uitvoerders zoals de Premie Pensioen Instelling (PPI).”

Wat kunnen werkgevers doen om hun medewerkers bewust te maken van de veranderingen?

“Dat kan natuurlijk via verschillende kanalen. Zo hebben ondernemingspensioenfondsen van NN Group een internetportal waar werknemers met een DigiD-inlog kunnen zien hoe zij er nu voorstaan en of zij ‘op koers’ liggen voor het pensioen dat zij denken nodig te hebben. Dit jaar hebben wij als werkgever ook pensioenworkshops georganiseerd voor medewerkers, maar het blijft moeilijk om mensen over dit onderwerp te bereiken. Het bewustzijn dat dit een belangrijk onderwerp is begint wel te groeien, maar is nog lang niet voldoende.”

Veldhuis Advies helpt u uw werknemers te bereiken!

Graag denken wij met u mee over het inrichten van een geschikte pensioenregeling voor uw medewerkers. En de manier waarop we samen uw werknemers kunnen informeren en aanzetten tot actie. Een goede pensioenregeling getuigd van goed werkgeverschap. Dit kan dan ook in arbeidsvoorwaardengesprekken met sollicitanten een echte meerwaarde creëren.

Neem contact met ons op om over dit onderwerp verder te praten via tel. 0578 – 211 000 of pensioen@veldhuisadvies.nl.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld