Nieuwe spelregels bij belastingopgave van vermogen | Veldhuis Advies

Nieuwe spelregels bij belastingopgave van vermogen

Filter

Nieuwe spelregels bij belastingopgave van vermogen

Head calculator

Heeft u méér vermogen dan de vrijstelling? Voorkom dat u te veel belasting betaalt!

Sinds 2017 gelden er nieuwe regels voor de belastingaangifte in box 3. Voor de bepaling van het fictief rendement geldt niet meer het vaste percentage van 4%, maar zijn er drie schijven met voor elke schijf een ander rendementspercentage. De schijven gelden per persoon. Geeft u, zoals vroeger, het box 3-vermogen bij één partner op, dan valt maximaal ‘slechts’ € 75.000 in de eerste schijf. Verdeelt u het box 3-vermogen echter, dan kunnen u èn uw partners beiden de eerste schijf gebruiken. Bij een optimale verdeling hebben u en uw fiscaal partner in de eerste schijf ruimte tot € 150.000. Let hier dus op als u aangifte doet!

De drie nieuwe schijven

  • Over de eerste € 75.000 belast vermogen wordt het laagste fictieve rendement berekend, namelijk
    2,871% (= 67% x 1,63% + 33% x 5,39%).
  • Over de volgende € 900.000 vermogen is het fictieve rendement waarover u belasting moet betalen
    4,600% (= 21% x 1,63% + 79% x 5,39%).
  • En over de rest van het vermogen wordt een fictief rendement berekend van
    5,39%.

Genoemde schijven gelden per persoon. Geeft u alles bij één partner op, dan valt maximaal € 75.000 in de eerste schijf. Verdeelt u het vermogen in de aangifte echter over u beiden, dan kunt u beiden de eerste schijf gebruiken. Voor een optimale verdeling hebben u en uw fiscaal partner dus ruimte tot € 150.000 in de eerste schijf!

Voorbeeld
Vermogen € 500.000 - vrijstelling € 50.000 = € 450.000 belast vermogen

Belasting box 3 bij toedeling aan 1 partner:
Belast in de 1e schijf € 75.000 en in de 2e schijf € 375.000. De berekende belasting in box 3 is dan € 5.821.

Belasting box 3 bij 50/50 verdeling:
Belast in de 1e schijf € 150.000 en in de 2e schijf € 300.000. De berekende belasting in box 3 is dan € 5.432.

Het verschil in dit voorbeeld € 389!

LET OP: Een 50/50-verdeling is met name bij belaste vermogens lager dan € 150.000 niet altijd meest optimaal Probeer dit: deel € 75.000 toe aan de minstverdienende en het restant aan de meestverdienende Zo worden heffingskortingen beter benut en gaat de verschuldigde belasting omlaag.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld