Nieuwe compensatieregeling voor ontslagvergoeding na ziekte | Veldhuis Advies

Nieuwe compensatieregeling voor ontslagvergoeding na ziekte

Filter

Nieuwe compensatieregeling voor ontslagvergoeding na ziekte

Werknemers worden bij langdurige ziekte uiteindelijk ontslagen. Ze gaan namelijk uit dienst bij de werkgever en ze komen mogelijk in de WIA terecht. Door het ontslag heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Voor de werkgever is het echter onwenselijk om, na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, ook deze kosten nog te moeten maken. Een wetsvoorstel gaat hier nu een einde aan maken. Werkgevers moeten worden gecompenseerd.

Waar krijgt een werkgever mee te maken bij ontslag na een langdurige ziekte?

Op enkele uitzonderingen na heeft een werknemer die ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dienstverband en de hoogte van het salaris. Ook werknemers die na een langdurige ziekte uiteindelijk ontslagen worden, hebben recht op de transitievergoeding. Als werkgever betaalt u dus bij ziekte eerst twee jaar lang het salaris grotendeels door en vervolgens moet u ook nog een ontslagvergoeding geven. Dit vinden veel werkgevers niet fair.  En dat ziet de politiek nu ook in. Werkgevers hebben recht op compensatie, maar het gaat nog wel even duren voordat dit ook echt mogelijk is.

Aanvragen compensatie vanaf april 2020 mogelijk

Vlak vóór het zomerreces heeft de Eerste Kamer akkoord gegeven op een wetsvoorstel over de compensatieregeling. Het goede nieuws is dat het recht op compensatie met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gaat gelden. Maar werkgevers die de ontslagvergoeding al uitbetaald hebben, moeten helaas nog ruim 1,5 jaar wachten tot ze het uitgekeerde bedrag eindelijk terug kunnen vragen. En er zijn nog wat onduidelijkheden over de compensatie. Geldt er bijvoorbeeld een ondergrens over wat de werkgever terug kan vorderen? En is er ook een bovengrens? Of kunnen grote werkgevers het volledige bedrag aan compensatie terugvragen? De komende maanden, na het reces, wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.

Vervangende vergoeding in cao hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn

Het goedgekeurde wetsvoorstel omvat overigens meer dan alleen een compensatieregeling voor de transitievergoeding na langdurige ziekte. In plaats van een transitievergoeding mag in de cao ook worden opgenomen dat de ontslagvergoeding op een andere manier wordt ingezet. Bijvoorbeeld als een scholingsfaciliteit of een eigen vergoedingsregeling. Dat was al toegestaan, maar de vervangende voorziening moest qua bedrag minimaal gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding. Deze eis komt nu te vervallen. Met andere woorden, het mag ook een lagere vergoeding zijn. Het is aan de betrokkenen om hier bij de cao-gesprekken afspraken over te maken. Let wel: een alternatief bieden voor de transitievergoeding mag in de nieuwe wet alleen nog als er bedrijfseconomische redenen voor het ontslag zijn.

Personeelsadministratie op orde

Voor werkgevers is het belangrijk om de personeelszaken goed op orde te hebben. Voor het terugvorderen van de uitgekeerde transitievergoeding moeten er namelijk wel bewijsstukken aangeleverd worden. Zorg dus voor een goede administratieve vastlegging om te voorkomen dat de compensatie alsnog niet wordt uitgekeerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de transitievergoeding en wat deze veranderingen voor u als werkgever (kunnen) betekenen?  Neem dan contact met ons op via bedrijven@veldhuisadvies.nl of tel. 0578-699789.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld