Nieuwe Arbowet door Eerste kamer | Veldhuis Advies

Nieuwe Arbowet door Eerste kamer

Filter

Nieuwe Arbowet door Eerste kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet op dinsdag 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

De nieuwe Arbowet is toch niet nieuw?

Het voorstel (EK, A) voor de Arbowet is op 13 september 2016 aangenomen door de Tweede Kamer; SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbowet heet officieel: ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen’. In de volksmond spreken we van het wetsvoorstel voor de gewijzigde of vernieuwde Arbowet of kortweg de nieuwe Arbowet.

Wat is een hamerstuk?

Een hamerstuk is een wetsvoorstel waarover niemand tijdens een plenaire vergadering het woord wenst te voeren. Aanvaarding ervan vindt plaats zonder stemming. In principe is een debat over het betreffende wetsvoorstel niet meer toegestaan. Bewindslieden worden dan ook niet uitgenodigd de openbare behandeling van wetsvoorstellen bij te wonen die als hamerstuk worden afgedaan. Wel mogen partijen een aantekening laten maken, zoals de VVD in dit geval heeft gedaan. Met het vragen van aantekening kunnen leden aangeven dat zij tegen zouden hebben gestemd, wanneer er een stemming zou hebben plaatsgevonden.

Wanneer treedt de wet in werking?

Het wetsvoorstel zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dit tijdstip kan voor de verschillende artikelen of onderdelen van de wet verschillen. Vooralsnog is de vermoedelijke datum van inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet 1 juli 2017. De afkondiging van een Koninklijk Besluit vindt plaats in de Nederlandse Staatscourant.

Wat houd de nieuwe Arbowet in?

De arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. In deze wet is bepaald dat werkgever en werknemer sámen aan de slag moeten om de juiste arbeidsomstandigheden te waarborgen, waarbij de werkgever verantwoordelijk wordt gesteld voor het uiteindelijke resultaat.

Lees meer in de blog van onze arbo-deskundige Margreet Mulder: Wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld