Natte voeten in uw eigen huis | Veldhuis Advies

Natte voeten in uw eigen huis

Filter

Natte voeten in uw eigen huis

Head hypotheek onder water

Wat is waterschade en hoe bent u daartegen verzekerd?

Een flinke regenbui is niet ongewoon in Nederland. Sterker nog: door de klimaatveranderingen zullen de buien alleen maar heftiger worden. Ook de overlast die daarmee gepaard gaat zal ernstiger worden. Waterschade in huis of aan uw auto kan grote impact hebben. Wanneer spreken we van waterschade en hoe bent u hier tegen verzekerd?

Wat is waterschade?

Alle schade aan uw huis of auto door water veroorzaakt noemen we waterschade. Denk hierbij aan schade zoals:

 • Lekkage na een harde regenbui.
 • Een overstroomde riolering.
 • Een ondergelopen kelder.

Hoe kunt u waterschade verzekeren?

Uw woning

Met een inboedelverzekering en/of opstalverzekering bent u verzekerd tegen waterschade. Als u een koopwoning hebt, kunt u dit gezamenlijk afsluiten als ‘woonhuisverzekering’. Heeft u een huurwoning? Dan voldoet de inboedelverzekering.

Maar let op: niet iedere verzekeraar dekt dezelfde schade voor hetzelfde bedrag. Er kunnen grote verschillen zitten tussen inboedel- en opstalverzekeringen. Bekijk uw polisvoorwaarden om zeker te weten waar u in het geval van stormschade recht op heeft.

Uw auto

Het hangt van de dekking van uw autoverzekering af of u tegen waterschade bent verzekerd. Heeft u alleen een WA autoverzekering? Dan bent u waarschijnlijk niet verzekerd tegen waterschade. Bij andere dekkingen hangt het van uw polisvoorwaarden af en de afspraken die gemaakt zijn.

Wat is er niet verzekerd?

Waterschade is alleen gedekt bij onverwachtse schade (onvoorzien-vereiste). Waterschade door slecht onderhoud (een verstopte afvoer langs uw huis) of eigen handelen (bijvoorbeeld uw raam open laten staan tijdens een harde regenbui) worden niet vergoed.

Daarnaast bepaalt de plek waar het water vandaan komt of u verzekerd bent of niet. Als water via het dak of de dakgoot naar binnen is gelekt, keren veel verzekeraars wel uit. Is het vanaf de straat naar binnengestroomd dan zijn de polisvoorwaarden weer strenger. In dat geval kunt u de ‘Wet tegemoetkoming schaden bij rampen en zware ongevallen’ aanschrijven. Maar u heeft hierbij geen garantie dat alle schade wordt vergoed.

Wat kunt u doen bij schade?

 1. Neem allereerst maatregelen om verdere schade te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld een lekkage direct af te dichten en overtallig water te verwijderen. Soms moet u voor het nemen van deze noodmaatregelen kosten maken. Meld deze kosten altijd bij uw schade aangifte.
 2. Neem ook foto’s van de schade als bewijs van de geleden schade. Maak er zoveel mogelijk en zorg ervoor dat de schade goed zichtbaar in beeld is.
 3. Noteer de datum en het tijdstip van de schade zo nauwkeurig mogelijk. De verzekeraar heeft dit bijvoorbeeld nodig in het geval van weerschade. Zo vragen zij bij het KNMI na of het klopt dat er op dat moment een harde regenbui of storm langs uw huis raasde.
 4. Meld uw schade eenvoudig online. Bij het melden van de schade worden bewijsstukken zoals een politierapport, foto’s of aankoopnota’s gevraagd. Houd deze dus bij de hand.
  Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact opnemen met een van onze schadebehandelaars via tel. 0578-699777.

  Let op: Woont u in een huurwoning? Meld de schade dan ook bij uw verhuurder, zodat hij/zij deze verhalen op de eigen opstalverzekering.

Vragen over uw verzekering?

Voor vragen over uw woonverzekeringen of autoverzekering kunt u contact opnemen met onze verzekeringsadviseur via tel. 0578-699799 of particulieren@veldhuisadvies.nl. Uw adviseur kan u precies vertellen wat u wel en niet verzekerd heeft.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

 • * verplicht veld