Miljoenennota en de Woningmarkt | Veldhuis Advies

Miljoenennota en de Woningmarkt

Filter

Miljoenennota en de Woningmarkt

Hypotheekadviseur Zwolle

Ontwikkeling woningmarkt

De gemiddelde huizenprijs stijgt snel en het aantal transacties is historisch hoog, maar de ontwikkelingen op de woningmarkt verschillen per regio.

Sinds 2013 zijn er aflossingsvoorwaarden verbonden aan het recht op hypotheekrenteaftrek. Huiseigenaren moeten om te beginnen hun hypotheek (ten minste) annuïtair binnen 30 jaar volledig aflossen. Verder gaat het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken, stapsgewijs omlaag tot 38% in 2041. Voor 2018 geldt het maximale tarief van 49,5%

De maximale lening als percentage van de waarde van het huis (de Loan-to-Value-ratio) daalt met 1 procentpunt per jaar tot 100% in 2018. In 2017 bedraagt de LTV nog 101%.

Restschuldregeling stopt op 31 december 2017

De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd met ingang van 29 oktober 2012 voor een termijn van vijf jaar. De maatregel heeft tot doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Op basis van deze regeling mogen personen met een restschuld bij verkoop van de woning de rente gedurende maximaal vijftienjaar in aftrek brengen. De regeling loopt op 31 december 2017 af.

Vervallen tijdklemmen verschillende Eigen woningverzekeringen

Een van de voorwaarden om een vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) te kunnen benutten was dat ten minste vijftien of twintig jaren jaarlijks premie was voldaan. Deze zogenoemde tijdklemmen zijn als gevolg van een aangenomen amendement met ingang van 1 april 2017 ook vervallen voor zogenaamde Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Deze voorlopige goedkeuring hiervoor (afgegeven in februari) is nu in de wet opgenomen.

Voor de kapitaalvrijstelling eigen woning geldt dat vanaf 1 april 2017 de eis van 15 of 20 jaar premiebetaling verdwenen is uit de Wet IB 2001. Voldoende is nu dat er jaarlijks premie is betaald. Als de eigen woning is verkocht en men naar een huurwoning verhuist, is de kapitaalvrijstelling eigen woning ook van toepassing.

Ook voor een BHW-kapitaalverzekering is het niet meer nodig om 20 jaar premie te betalen om voor de kapitaalvrijstelling van € 95.294 in aanmerking te komen. Voldoende is dat er ten minste 15 jaar premies zijn betaald. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een totale kapitaalvrijstelling van € 123.428 (€ 28.134 + € 95.294).

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld