Miljoenennota: Belastingen eenvoudiger maken | Veldhuis Advies

Miljoenennota: Belastingen eenvoudiger maken

Filter

Miljoenennota: Belastingen eenvoudiger maken

belastingdienst

Miljoenennota: Belastingen eenvoudiger maken

Het kabinet heeft het niet aangedurfd om het belastingstelsel volledig op de schop te nemen. Toch zijn er voor 2017 fiscale maatregelen genomen om de belastingen minder complex te maken en de economie te stimuleren. Pensioen in eigen beheer wordt definitief afgeschaft.

Vennootschapsbelasting

In 2017 verandert de vennootschapsbelasting niet. Over de eerste 200.000 euro wordt 20 procent winstbelasting betaald, over het meerdere 25 procent. Maar na 2017 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting in de loop van 5 jaar verlengd van 250.000 euro in 2018 tot 300.000 euro in 2020 en 350.000 euro in 2021.

Afname van administratieve lasten

Om de administratieve lasten van ondernemers te verminderen, introduceert de regering de Fiscale vereenvoudigingswet 2017. Het is de bedoeling om de termijn meer in lijn te brengen met het doen van aangifte.

Btw terugvragen eenvoudiger

Een in het oog springende vereenvoudiging is de teruggave van btw. Als u van een onbetaalde factuur de btw terugvraagt, moet u nu nog kunnen aantonen dat u het gefactureerde bedrag niet heeft én ook niet zult ontvangen. Vanaf 2017 heeft u recht op teruggaaf wanneer de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. U hoeft niet meer apart een verzoek in te dienen maar kunt de btw over het niet ontvangen bedrag in mindering brengen in de btw aangifte. Wel moet u net als nu het teruggaafverzoek indienen binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering niet (of niet geheel) zal worden betaald.

Lager gebruikelijk loon voor start-ups

De gebruikelijkloonregeling wordt versoepeld. Als directeur grootaandeelhouder van een innovatieve start-up mag u zichzelf minder loon uitbetalen om zo in de eerste jaren meer geld in de onderneming te houden.

Einde pensioen in eigen beheer

Vanaf 2017 vindt er geen opbouw meer plaats van pensioen in eigen beheer. Als dga heeft u de mogelijkheid om in 2017, 2018 of 2019 uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een spaarvariant. U kunt ook het opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen tegen een korting. De voorgestelde korting bedraagt in 2017: 34,5 procent, in 2018: 25 procent en in 2019: 19,5 procent. Na 2019 vervalt de korting. Over de afkoop is in deze jaren ook geen 20 procent revisierente verschuldigd.

Lees meer over de afschaffing van het PEB

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld