Ontevreden over onze dienstverlening? | Veldhuis Advies

 

 

VELDHUIS ADVIES
denkt in mogelijkheden en alternatieve oplossingen

 

Klachten

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Maar ook als u wel tevreden bent, kunnen we altijd leren van uw ervaringen.

Bent u tevreden?

Bij Veldhuis Advies hechten wij veel waarde aan de mening van onze klanten. We gebruiken uw feedback voor het verbeteren van onze dienstverlening en processen.

Bent u ontevreden?

Vaak is één telefoontje met één van onze medewerkers genoeg om uw ontevredenheid weg te nemen. Onze medewerkers helpen u graag het probleem op te lossen. Samen met u.

Een klacht melden

Elke vraag en elke melding heeft onze aandacht. Klachten nemen wij altijd bijzonder serieus. Onze medewerkers helpen u graag bij het oplossen van uw klacht door met u in gesprek te gaan, lering te trekken uit uw melding en zo nodig onze processen aan te passen.

Digitale melding

Vul het klachtenformulier hieronder in. Dan weet u zeker dat uw melding volledig is en dat wij uw klacht daarmee snel kunnen oppakken.

Telefonische melding

Uiteraard kunt u tijdens werkdagen telefonisch contact met ons opnemen via tel. 0578-699760. Wij zijn bereikbaar van 08.30 uur tot 17.30 uur.

Melding per post

Vermeld dan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in de brief en geef duidelijk aan dat het om een klacht gaat. U kunt uw brief sturen aan: Veldhuis Advies, Postbus 1, 8180 AA Heerde

Onze klachtenprocedure

Wanneer krijgt u antwoord?
  • Ook als u de klacht schriftelijk indient, nemen wij bij voorkeur binnen 5 werkdagen persoonlijk contact met u op om de klacht te bespreken en waar mogelijk meteen op te lossen.
  • Mocht het direct oplossen van de klacht niet mogelijk zijn, dan mag u verwachten dat we na intern overleg alsnog binnen 10 werkdagen uw klacht proberen op te lossen.
  • Soms hebben we meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Dan krijgt u van ons bericht hoeveel langer we nodig hebben.
Wilt u aanvullende informatie met ons delen?
Wilt u, nadat u uw klacht heeft ingediend, ons aanvullende informatie sturen om uw klacht duidelijker te maken? Dan kunt u dit rechtstreeks sturen naar uw klachtbehandelaar.
Niet tevreden met onze oplossing?
Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat wij de klacht goed hebben opgepakt. Bent u echter niet tevreden met de oplossing die wij voorstellen? Dan kunt u uw klacht vervolgens voorleggen aan een onafhankelijke partij. Wij verlenen volledige medewerking aan een oplossing via een externe klachteninstantie of rechter.
  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Binnen drie maanden kunt u uw klacht voorleggen aan het KiFiD. Zij zijn onpartijdig en onafhankelijk en bemiddelen bij de klachtafhandeling. Ook heeft het KiFiD een eigen Geschillencommissie die uitspraken kan doen over een eventuele afhandeling. Op de website van het KiFiD leest u wanneer u met uw klacht bij hen terecht kan en hoe u uw klacht het beste kunt indienen. Het KiFiD behandelt geen klachten van bedrijven. Heeft u als bedrijf een klacht over de dienstverlening van Veldhuis Advies? Dan kunt u deze voorleggen aan de rechter. Lees meer
  • De rechter
Wilt of kunt u geen gebruik maken van de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan het KiFiD? Dan kunt u het geschil voorleggen aan een bevoegde burgerrechter. Voor bedrijven is dit de enige weg. Wanneer u uw klacht eenmaal bij de rechter heeft ingediend, kunt u niet meer naar het KiFiD. Voor meer informatie over juridische procedures of gesubsidieerde rechtsbijstand, kunt u terecht bij een advocaat of bij het Juridisch Loket. Lees meer

Klachtenformulier