Kennis over pensioen onder de maat bij Nederlanders | Veldhuis Advies

Kennis over pensioen onder de maat bij Nederlanders

Filter

Kennis over pensioen onder de maat bij Nederlanders

oudeHanden

Een op de vijf Nederlanders weet niet wie er verantwoordelijk is voor hun pensioen. Ook weet een derde niet bij welk pensioenfonds of bij welke organisatie hun pensioen is ondergebracht. Daarnaast weet bijna 60% van de Nederlanders niet wat de verantwoordelijke voor hun pensioen precies doet. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van Mercer naar het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers.

Kennis over pensioenfondsen amper verbeterd

In het onderzoek werd de respondenten onder andere naar hun kennis over pensioenfondsen gevraagd. Bartjan Willenborg van Mercer: “Vorig jaar wist 23% niet wie verantwoordelijk was voor hun pensioen, nu is dat 21%, amper verbetering dus. Communicatie rondom pensioenen blijft belangrijk voor de uitvoerders en, gezien de onderzoeksresultaten, een complexe uitdaging. Uit rondgang onder pensioenfondsen blijkt dat bijna de helft (42%) de communicatie richting deelnemers heeft verbeterd het afgelopen jaar. Maar ondanks de inspanningen blijft het gat tussen fonds en deelnemer nog te groot. Belangrijk voor de pensioenfondsen is om deelnemers actief te betrekken bij het pensioen; maak het concreet. Nu is het pensioen voor veel Nederlanders nog iets abstracts.”

Vertrouwen in pensioenfondsen gedaald

Ook werd de deelnemers door Mercer gevraagd hoe groot hun vertrouwen is in de pensioenfondsen. Bij meer dan een kwart van de Nederlanders is het vertrouwen in hun pensioenfonds het afgelopen jaar gedaald. Bij slechts 7% van de Nederlanders is het vertrouwen toegenomen. Willenborg: “Bijna dagelijks lees je in de media negatieve berichten over de financiële positie van pensioenfondsen en het verlagen van pensioenuitkeringen. Nederlanders lezen dus vooral wat er niet goed gaat, maar horen zelden wat er wel goed gaat. Hierdoor krijgen ze een steeds negatiever beeld van de fondsen en daalt het vertrouwen.” Deelnemers geven aan dat hun vertrouwen zal toenemen wanneer ze beter inzicht hebben in hun persoonlijke situatie. “Maak het ze makkelijk door ze met één druk op een knop te laten zien hoeveel er in hun pensioenpot zit”, oppert Willenborg.

Pensioen-3-daagse

Met de Pensioen-3-daagse hoopt Wijzer in Geldzaken Nederlanders meer bewust te maken van het belang van pensioen. Er zijn tijdens de 3-daagse veel intiatieven van bedrijven die mee willen helpen de pensioenkennis in Nederland te vergroten. Bij Veldhuis Advies staat het pensioen deze dagen (1, 2 en 3 november) ook centraal. Particulieren kunnen eenvoudig hun vraag stellen of een afspraak maken met een van onze pensioenadviseurs. Lees meer op: www.veldhuisadvies.nl/pensioen3daagse.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld