Impact beperking gemeenschap van goederen voor ondernemers | Veldhuis Advies

Impact beperking gemeenschap van goederen voor ondernemers

Filter

Impact beperking gemeenschap van goederen voor ondernemers

Head advies

Een nieuw huwelijksvermogensrecht is in aantocht. Voor ondernemers brengt dit nieuwe stelsel geen voordeel. Inderdaad, voorhuwelijks ondernemingsvermogen blijft privé. Ondernemersrisico voor de andere partner wordt hiermee echter niet per definitie uitgesloten. Juist voor een ondernemer is het belangrijk om maatwerk te bieden.

Ondernemingsvermogen in de gemeenschap of er buiten?

Ondernemingsvermogen volgt de algemene regels van de voorgestelde beperkte gemeenschap. Dat houdt in dat als een onderneming al aanwezig is vóór het huwelijk, het ondernemingsvermogen buiten de beperkte gemeenschap valt. Voorhuwelijks vermogen blijft immers privévermogen, tenzij er sprake is van mede-eigendom. Een vreemde situatie kan ontstaan als tijdens het huwelijk vervolgens geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen.

Voorbeeld

Felix en Dorine wonen samen. Felix heeft een eigen klusjesbedrijf (IB-onderneming). Begin 2017 treden zij in het huwelijk. Onder het nieuwe stelsel ontstaat dan een beperkte gemeenschap van goederen. De IB-onderneming van Felix valt buiten deze gemeenschap en blijft voor hem privévermogen. Eventuele gezamenlijke bezittingen zoals een woning, inboedel en bankrekeningen vallen wel in de gemeenschap van goederen. Halverwege 2017 begeeft de bestelbus van Felix het en schaft hij een nieuwe bestelbus aan. Vanuit het ondernemingsvermogen betaalt hij een gedeelte van de koopsom. Het overgrote deel financiert hij met het geld van de gezamenlijke spaarrekening. In welk vermogen valt het nieuwe bestelbus? Het huwelijksvermogensrecht kent de regel dat iets óf in de gemeenschap van goederen valt óf in het privévermogen. Het kan niet voor een deel aan het privévermogen en voor een deel aan de gemeenschap worden toegerekend. Een goed wordt toegerekend aan het privévermogen als de koopsom voor meer dan de helft vanuit privégelden is betaald. Kortom, de nieuwe bestelbus behoort toe aan de gemeenschap van goederen. Felix krijgt een vordering op de gemeenschap ter grootte van het bedrag dat hij vanuit privé heeft betaald.

Nieuwe onderneming starten tijdens het huwelijk

Als een onderneming gestart wordt tijdens het huwelijk, dan is in principe sprake van vermogen dat in de gemeenschap van goederen valt. Dit kan anders zijn wanneer de onderneming gestart wordt met privévermogen (bijvoorbeeld ontstaan vóór het huwelijk dan wel verkregen uit een erfenis/schenkingen). Ook hier geldt de regeling dat als de onderneming of de aandelen voor meer dan de helft gefinancierd zijn met privévermogen, de onderneming in het privévermogen valt.

Verekenen van vergoeding voor aangewende inspanningen

Als eenmaal is vastgesteld dat ondernemingsvermogen of aandelen in een BV buiten de gemeenschap van goederen vallen, treedt een andere regeling in werking. Het uitgangspunt van het nieuwe stelsel is immers dat wat verdiend wordt tijdens het huwelijk, in de gemeenschap van goederen valt. Een ondernemer of DGA moet dan ook een redelijke vergoeding aan de gemeenschap betalen voor de kennis, vaardigheden en arbeid die deze voor de onderneming of BV heeft aangewend. Dit ‘voor zover een dergelijke vergoeding niet al op een andere wijze ten bate van beide echtgenoten is gekomen’. Waar lijkt dit toch op? Inderdaad, op een soort periodiek verrekenbeding zoals we dat kennen bij huwelijkse voorwaarden. Als het ondernemingsvermogen of de aandelen in de BV behoren tot het privévermogen van de ondernemer, zal door dit verrekenbeding het overgespaard inkomen verrekend moeten worden. Een regeling die in de praktijk zelden boekhoudkundig uitgevoerd wordt. Dit kan leiden tot een doemscenario bij een scheiding. Er zijn situaties waarbij de rechter heeft bepaald dat door het ontbreken van een deugdelijke administratie het vermogen verdeeld wordt alsof er een gemeenschap van goederen bestaat. Kortom een situatie waar in de praktijk veel problemen zijn ontstaan. De wetgever ziet de overeenkomst tussen de problemen bij het periodiek verrekenbeding en de beperkte gemeenschap van goederen niet. Bij een periodiek verrekenbeding gaat het om opgepotte winsten en bij het vaststellen van deze redelijke vergoeding gaat het om vermogen dat in de onderneming is achter gebleven door inspanning van de partner/ondernemer. Tja, daar zullen we het vooralsnog mee moeten doen.

Wat te doen in praktijk?

Een gemeenschap van goederen is over het algemeen niet het stelsel voor een ondernemer en/of DGA. Dit heeft met name te maken met het ondernemersrisico. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden (gescheiden vermogens) kan dit risico voor de andere partner beperkt worden. Dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van het huidige en het nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrecht. Als dan gekozen is voor huwelijkse voorwaarden, moet er een regeling getroffen worden voor scheiding en overlijden. Bij scheiding is het vaak de bedoeling dat het ondernemingsvermogen van de ondernemer blijft.

Ondernemersrisico

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals voorgesteld in het ‘Wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen’ is voor het gros van de Nederlanders een prima regeling. Voorhuwelijks vermogen, erfenissen en schenkingen blijven privévermogen. Het blijft net als onder het huidige stelsel van de huwelijkse voorwaarden ook in het nieuwe stelsel van de beperkte gemeenschap noodzakelijk om een goede administratie te voeren. In dit laatste zit uiteraard het manco van dit stelsel: het betreft een schijnzekerheid. Nu is het uitgangspunt dat alles gemeenschappelijk is met uitzondering van in de wet geregelde verknochte goederen en schenkingen/erfenissen verkregen onder een uitsluitingsclausule. In de nieuwe situatie ontstaat het gevaar dat men denkt ‘het is en blijft mijn privévermogen, dus ik hoef mij geen zorgen te maken’. Gezien de ervaring met het periodiek verrekenbeding zal het regelmatig voorkomen dat het bewijs niet te leveren is.

Voor ondernemers brengt dit nieuwe stelsel geen voordeel. Inderdaad, voorhuwelijks ondernemingsvermogen blijft privé. Ondernemersrisico voor de andere partner wordt hiermee echter niet per definitie uitgesloten. Juist voor een ondernemer is het belangrijk om maatwerk te bieden. Dit kan door het opmaken van huwelijkse voorwaarden waarbij er zekerheid kan worden gecreëerd voor de ondernemer en recht wordt gedaan aan de positie van de partner. Huwelijkse voorwaarden blijven dus aan te bevelen wanneer een van de partners een eigen bedrijf heeft.

Estate planning

Wilt u meer weten over de gevolgen van het gewijzigde huwelijksvermogensrecht voor u als ondernemer? Graag kijken we samen met u naar de financiële gevolgen in uw privé situatie. Wat er gebeurt na scheiding, pensioen of overlijden en wat voor effect deze gebeurtenissen hebben voor uw partner. Neem voor vragen contact op met onze afdeling Financiële Planning: 0578-211000 of fpdesk@veldhuis-advies.nl.

Maak direct een afspraak.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld