Het Algemeen Pensioenfonds: iets voor uw medewerkers? | Veldhuis Advies

Het Algemeen Pensioenfonds: iets voor uw medewerkers?

Filter

Het Algemeen Pensioenfonds: iets voor uw medewerkers?

Pensioenadviseur Zwolle

Het pensioenstelsel in Nederland is opgebouwd uit drie pijlers: de AOW, het collectief pensioen en de individuele pensioenverzekering. Het totaal uit deze drie pijlers bepaalt hoeveel pensioen iemand op zijn of haar oude dag ontvangt. Maar de toenemende vergrijzing en de stijgende levensverwachting zorgen ervoor dat de kosten van ons pensioensysteem steeds hoger komen te liggen. Een interessant alternatief is wellicht het Algemeen Pensioenfonds (APF), een nieuw type pensioenfonds waarbij deelnemers dankzij schaalgrootte kunnen profiteren van lagere kosten. In deze blog vertel ik u er graag meer over.

Werkgevers mogen hun pensioenregeling niet zelf uitvoeren

Werkgevers die hun werknemers een collectief pensioen aanbieden mogen deze pensioenovereenkomst niet zelf uitvoeren: zij zijn in plaats daarvan verplicht de uitvoering elders onder te brengen. Zelf een pensioenspaarpot of -beleggingsfonds voor uw personeel oprichten en beheren behoort dus niet tot de mogelijkheden. Wel kunt u in veel gevallen kiezen aan welke verzekeringsmaatschappij of Premie Pensioen Instelling (PPI) u de uitvoering van de pensioenregeling overlaat, hoewel sommige werkgevers gebonden zijn aan een bedrijfstakpensioenfonds (zoals het ABP voor overheidspersoneel).

Het Algemeen Pensioenfonds

Vroeger was de uitvoering van pensioenregelingen uitsluitend voorbehouden aan de huidige bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s. De toenemende regeldruk zorgde ervoor dat vooral kleinere pensioenfondsen het moeilijk kregen om het hoofd boven water te houden. Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om meerdere kleine pensioenfondsen onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds (APF), ieder met behoud van hun eigen identiteit.

Het unieke aan een Algemeen Pensioenfonds is dat de uitvoering van deze pensioenen niet op één grote hoop wordt gegooid, maar in plaats daarvan wordt ondergebracht in verschillende collectiviteitskringen. Deelnemers van zo’n collectiviteitskring delen lusten en lasten met elkaar, maar niet met de deelnemers van de andere kringen. De diverse collectiviteitskringen zijn dus in feite een soort “eilandjes” binnen het APF.

Voor wie is het Algemeen Pensioenfonds interessant?

Een Algemeen Pensioenfonds mag alle soorten pensioenregelingen uitvoeren. Er zijn drie groepen voor wie een APF mogelijk interessant is:

  • Ondernemingspensioenfondsen
    Voor ondernemingspensioenfondsen zitten de voordelen van een APF ‘m vooral in afname van de regeldruk en in het kunnen profiteren van schaalvoordelen.
  • Middelloon- en eindloonregelingen
    De DB-regeling (Defined Benefit) is de bekendste salaris-diensttijdregeling, hier vallen de middelloon- en eindloonregelingen onder. Door de lage marktrente en de stijgende levensverwachting stijgen de premies voor DB-regelingen, terwijl de kans op indexatie beperkt is. Met de overstap naar een Algemeen pensioenfonds kunnen deelnemers in veel gevallen profiteren van een lagere premie.
  • Beschikbare-premieregelingen
    Bij een DC-regeling (Defined Contribution) groeit het pensioenkapitaal door premies en behaalde rendementen op beleggingen. Een verzekeraar of PPI is verplicht de beleggingen binnen de beschikbare premieregeling af te bouwen naarmate de pensioendatum dichterbij komt: dit wordt de life cycle genoemd. Sinds 1 september 2017 hoeven de beleggingen echter niet meer volledig afgebouwd te worden, maar is het ook mogelijk om door te beleggen na de pensioendatum. Bij een APF kunt u collectief doorbeleggen na de pensioendatum. Dat levert naar verwachting een hoger rendement op dan individueel doorbeleggen.

Waar moet u op letten bij de overstap naar een APF?

Wilt u overstappen naar een Algemeen Pensioenfonds? Houd er rekening mee dat u niet alleen kiest voor een APF, maar ook voor een bepaalde kring. De ene collectiviteitskring is de andere niet! Iedere kring heeft een eigen premiestelling, beleggingsbeleid en dekkingsgraad. Voordat u kiest voor een bepaalde regeling is het belangrijk om de verschillen tussen diverse kringen te inventariseren en te analyseren. Welk risicoprofiel past bijvoorbeeld bij u én bij uw werknemers?

Welk pensioenbeleid past bij u en uw werknemers?

Aan de ene kant van het spectrum vindt u de kringen die op safe spelen. Zij richten zich op een dekkingsgraad van 120% of hoger, wat uiteraard een hogere premie tot gevolg heeft. Kringen die bereid zijn om hogere risico’s te lopen kunnen hun premie lager houden, maar de kans op afstempelen van de pensioenaanspraken wordt groter. Naast het financiële plaatje kunt u ook een (kring binnen een) APF selecteren op basis van kwalitatieve aspecten, zoals de communicatie richting de werknemers, de exitvoorwaarden en de manier waarop (mede)zeggenschap over bijvoorbeeld het beleggingsbeleid is geregeld. Er zijn geen antwoorden die per definitie goed of fout zijn, alles draait om de vraag welk pensioenbeleid het beste aansluit bij u en bij uw werknemers.

Wilt u meer informatie over het APF?

Uiteraard denken wij hierbij graag met u mee. Neem contact met ons op via tel. 0578 – 211 000 of pensioen@veldhuisadvies.nl.

Harry Stomphorst
Senior PensioenConsultant
Dit artikel is geschreven door:

“Pensioen is inmiddels gelukkig een ‘echt’ vak geworden waardoor wij als adviseurs weer trots zijn op ons beroep.”

Harry Stomphorst (1958) is woonachtig in Marum (Groningen). Hij is gehuwd en vader van vier kinderen. In de afgelopen jaren heeft hij zich met name bezig gehouden met advisering van collectief- en DGA pensioen. Verder geeft hij ook bredere financiële adviezen aan ondernemers en ondernemingen.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld