Fors meer schadeclaims automobilisten | Veldhuis Advies

Fors meer schadeclaims automobilisten

Filter

Fors meer schadeclaims automobilisten

shutterstock442822120

Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto’s betrokken zijn, is het afgelopen jaar toegenomen. Noteerden verzekeraars in 2014 nog 462.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, vorig jaar steeg dat met 8% naar 502.000, zo blijkt uit de Risicomonitor Verkeer. Verzekeraars pleiten aan de vooravond van de begrotingshandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een Deltaplan verkeersveiligheid.

Ook stijging verkeersdoden

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag het totaalaantal verkeersclaims, dus ook een- en tweezijdige aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s, toenemen met 6,5% tot 841.000. De stijgende schadecijfers lopen parallel met de toename van het aantal verkeersdoden, van 570 naar 621 vorig jaar.

Deltaplan verkeersveiligheid

Verzekeraars vinden dat verkeersveiligheid meer urgentie verdient. Een volgend kabinet zou een Deltaplan verkeersveiligheid moeten ontwikkelen en daar meer financiële middelen voor moeten vrij maken. De toename van het aantal aanrijdingen kan volgens de verzekeraars een halt toe worden geroepen door de infrastructuur op ‘hot spots’ aan te passen en te verbeteren.

Social media-gebruik in het verkeer

Afleiding is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal ongelukken. Het Verbond pleit voor een grondig onderzoek naar het oprukken van de smartphone in het verkeer. Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars: “Op basis van buitenlandse (literatuur)studies zijn wel schattingen gedaan over de schadelijke effecten van appen, mailen en social media-gebruik in het verkeer in Nederland. Echt harde cijfers over slingerende en onoplettende bestuurders en fietsers zijn er niet. Telefoongebruik achter het stuur is strafbaar, maar handhaving heeft weinig prioriteit. Dat verandert ongetwijfeld als de samenleving de schade echt onder ogen krijgt.”

In Noord-Brabant meeste verkeersclaims

De Risicomonitor Verkeer laat net als vorig jaar grote regionale verschillen zien. Op Limburg na steeg in alle provincies het aantal verkeersclaims. In Groningen (21,8 claims per 1.000 inwoners) en Drenthe (22) noteerden verzekeraars de minste claims, in Noord-Brabant (37,5) en Limburg (35,3) wordt het meest geclaimd. Dat motorrijders in het voorjaar de weg opgaan is goed terug te zien in claimgedrag: in de warmere maanden stijgt het aantal ongevallen naar (ruim) boven de 150 per week. Bij de start van het nieuwe schooljaar constateerde het Verbond eerder al een piek in het aantal aanrijdingen met ‘zwakke verkeersdeelnemers’. Vlak na de zomervakantie in 2015 steeg het aantal claims van automobilisten na aanrijdingen met fietsers en voetgangers met 30%, van gemiddeld 211 naar 280 per week.

Meer risico jongere en oudere automobilisten

Op basis van leeftijd en claims in combinatie met het aantal afgelegde kilometers vormen jonge en oudere bestuurders de grootste risicogroepen in het verkeer. Verzekeraars spannen zich in het bijzonder in voor deze groepen. Onder meer via de Safety Deal Jonge automobilisten, waarbij het rijvaardigheidsprogramma Trials centraal staat. Jonge automobilisten die de eendaagse rijvaardigheidstraining volgen, rijden liefst 25% minder schade dan jongeren die dat niet doen. Met onder meer Veilig Verkeer Nederland en seniorenorganisatie ANBO willen verzekeraars ouderen in het verkeer beter wapenen als het gaat om verkeersveiligheid met de Safety Deal Oudere automobilisten, middels online verkeerstoetsen en Opfriscursussen.

Effect op premie autoverzekeringen

De stijging van het aantal schades zal vermoedelijk doorberekend worden in de nieuwe premietarieven voor 2017. Omdat het aantal schades naar aanleiding van gebruik mobiele telefoons achter het stuur naar verwachting alleen maar zal toenoemen, nemen sommige verzekeraars hier waarschijnlijk ook uitsluitende clausules of aangepaste voorwaarden voor op in de polissen. Het is daarom goed om uw autoverzekering begin 2017 te evalueren. Hier kunnen we u bij Veldhuis Advies uiteraard mee van dienst zijn. Neem contact met ons op via tel. (0578) 699 799 of particulieren@veldhuisadvies.nl.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld