Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker! | Veldhuis Advies

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker!

Filter

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker!

Fiets van de zaak geeft straks minder rompslomp

Vanaf 2020 veranderen de regels voor de fiets van de zaak. Net als voor auto’s van de zaak komt er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Daarmee vervalt de noodzaak van een ingewikkelde administratie voor zowel werknemers als werkgevers. Stelt een werkgever een fiets ter beschikking aan een werknemer, dan blijft deze fiets van de zaak eigendom van de werkgever.

Huidige regeling erg onaantrekkelijk

In de huidige situatie is de fiets onbelast bij uitsluitend gebruik voor reizen naar het werk. Bij privégebruik beschouwt de belastingdienst de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik als belastbaar loon van de werknemer. Het gaat dan om het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de fiscaal onbelaste kilometervergoeding voor fietsen (0,19 euro in 2019). Hier gaat een eventuele eigen bijdrage van de werknemer vanaf. Medewerkers moeten daartoe voor hun fiets precies bijhouden hoeveel kilometers ze afleggen voor hun werk en hoeveel in hun vrije tijd. Van het privébedrag moeten ze de kosten voor onderhoud en verzekeringen aftrekken. Deze administratieve rompslomp maakt de fiets van de zaak niet erg aantrekkelijk.

Nieuwe regeling: 7 procent forfaitaire bijtelling

Dit wordt vanaf 2020 eenvoudiger. Stelt de werkgever een fiets, elektrische fiets of speed pedelec (snelle elektrische fiets) ter beschikking aan een werknemer, dan gaat er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets gelden. Dit is vergelijkbaar met het privégebruik van auto’s van de zaak.

De nieuwe regeling houdt in dat er jaarlijks 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de fiets bij het belastbaar inkomen van de betreffende werknemer komt. Dit betekent dat de fiets de medewerker vanaf 2020 een vast bedrag van hooguit enkele tientallen euro’s per maand kost. Dat scheelt dus veel administratief gedoe. Voor de toepassing van de nieuwe regeling geldt het woon-werkverkeer overigens ook als privégebruik. Medewerkers die de fiets van de zaak gebruiken, ontvangen geen onbelaste kilometervergoeding voor de gemaakte kilometers. Ze hebben namelijk geen kosten aan de fiets, afgezien van de 7 procent fiscale bijtelling. De nieuwe regeling moet het aantrekkelijker maken om met de fiets naar het werk te gaan. Dat is beter voor het milieu en zeker ook voor de gezondheid van de werknemer.

Onbelaste kilometervergoeding voor eigen fiets

En hoe zit het voor medewerkers die met een eigen fiets naar het werk komen? Of de fiets voor een zakelijke reis gebruiken? Voor hen geldt de al genoemde onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer. Deze 0,19 euro per kilometer is voor alle kosten die met de fiets te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van verzekeringen, onderhoud, regenkleren en dergelijke. Dit blijft ook in de nieuwe situatie het geval. De vergoeding of verstrekking van een fiets is momenteel belast loon. Werkgevers kunnen de fiets alleen (deels) onbelast vergoeden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook deze regel blijft in 2020 van kracht.

Tip: een leaseplan voor de fiets van de zaak

Het kan gunstig zijn om een plan voor fietsen van de zaak voor uw medewerkers te maken. Daarmee kunnen werkgevers de fiets van de zaak tot vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden maken en onder gelijke voorwaarden aan de medewerkers aanbieden. Hoe meer medewerkers gebruikmaken van de fiets van de zaak, hoe eenvoudiger het voor de werkgever is om fietsen tegen gunstige kosten en voorwaarden aan te schaffen. Datzelfde geldt voor onderhoudscontracten en verzekeringen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u de fiets van de zaak het beste kunt verzekeren tegen o.a. diefstal? Neem gerust contact met ons op via bedrijven@veldhuisadvies.nl of bel 0578-699789. We helpen u graag.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld