Einde levensloopregeling in zicht: Wat moet u doen? | Veldhuis Advies

Einde levensloopregeling in zicht: Wat moet u doen?

Filter

Einde levensloopregeling in zicht: Wat moet u doen?

In december 2011 werd er door het kabinet een einde gemaakt aan de levensloopregeling. Bij deze regeling kon u maandelijks via uw brutoloon geld sparen wat u in kon zetten voor onbetaald verlof. Vaak gebruikt voor ouderschap- en/of zorgverlof, educatief verlof, eerder stoppen met werken of bijvoorbeeld deeltijdpensioen. Over de inleg van dit spaarsaldo was geen belasting verschuldigd, over de opname wel.

Een aantrekkelijke manier om te sparen voor werknemers, totdat het kabinet er 31 december 2011 een einde aan maakte. Het is sindsdien niet meer mogelijk om in te stappen in deze regeling. Voor bestaande deelnemers die een tegoed van minimaal €3.000,- hadden staan werd een overgangsregeling geïntroduceerd. Aan deze regeling komt echter op 1 november 2021 een einde.

Wat gebeurt er wanneer de regeling afloopt?

Als u een werknemer bent die heeft ingelegd op de levensloopregeling dan keert de uitvoerder het nog openstaande levenslooptegoed uit aan uw werkgever. Uw werkgever keert het vervolgens aan u uit. Werkgever houdt daarmee rekening met de ‘levensloopverlofkorting’. Dat is een belastingkorting waarvan de hoogte wordt bepaald door het aantal jaren dat u heeft ingelegd. De uitkering wordt belast met inkomstenbelasting. Dit kan betekenen dat onder de huidige tarieven de uitkering belast wordt met maximaal 49,5%.

Sinds 1 januari 2021 is de wet een beetje aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde van uw nog openstaande levenslooptegoed uitgekeerd als ‘loon uit tegenwoordige arbeid’, u krijgt over deze uitkering niet de standaardloonheffingskorting die u wel bij uw ‘normale’ loon ontvangt. Als u aan het begin van 2021 61 jaar of ouder was, dan wordt de uitkering van het levenslooptegoed gemarkeerd als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. De uitvoerder waar uw levensloopregeling is ondergebracht is in dat geval inhoudingsplichtige.

Belasting voorkomen

Om te voorkomen dat u bijna de helft van het door u gespaarde levenslooptegoed aan de Belastingdienst moet overmaken heeft u alleen de resterende maanden van 2021 nog om een gespreide uitkering te realiseren.

Er zijn meerdere opties beschikbaar. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een mini-sabbatical, een dag minder werken in de week of in plaats van laten uitkeren het geld overdragen aan uw pensioenuitvoerder. Het is in ieder geval aan te raden om het te bespreken met uw financieel adviseur. Zo weet u zeker wat in uw situatie kan én voor u het meest geschikt is. De tijd begint redelijk te dringen. Het is u dus aan te raden om snel actie te ondernemen als u dit nog niet gedaan heeft.

Overdragen aan uw pensioenuitvoerder

Eén van de geschetste opties is het overdragen van het levenslooptegoed aan uw pensioenuitvoerder. Daar zitten wel wat haken en ogen aan, het kan namelijk nare fiscale gevolgen hebben. Uw financieel adviseur helpt u graag bij het uitzoeken en bepalen van de beste optie.

Meer weten over de overgangsregeling?

Heeft u een levenslooptegoed waar u nog geen regeling voor heeft getroffen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw financieel adviseur. We helpen u graag. U kunt ons mailen via fpdesk@veldhuisadvies.nl of bel met 0578 – 699 769 voor een (digitale) afspraak.

Harry Stomphorst
Senior PensioenConsultant
Dit artikel is geschreven door:

“Pensioen is inmiddels gelukkig een ‘echt’ vak geworden waardoor wij als adviseurs weer trots zijn op ons beroep.”

Harry Stomphorst (1958) is woonachtig in Marum (Groningen). Hij is gehuwd en vader van vier kinderen. In de afgelopen jaren heeft hij zich met name bezig gehouden met advisering van collectief- en DGA pensioen. Verder geeft hij ook bredere financiële adviezen aan ondernemers en ondernemingen.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld