Eigenrisicodragerschap | Veldhuis Advies

De impact van een zieke werknemer

Eigenrisicodragerschap

Een zieke medewerker kan u maar liefst € 250.000,- kosten! U blijft namelijk 12 jaar lang financieel betrokken bij een zieke werknemer. Ook wanneer hij of zij deels arbeidsongeschikt verklaard is of al lang niet meer in dienst is. Dit financiële risico kunt u publiek verzekeren bij het UWV of privaat verzekeren bij een verzekeraar. In dat geval bent u eigenrisicodrager.

In onze Brochure Eigenrisicodragerschap leest u meer over dit onderwerp en de veranderingen per januari 2017.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Werknemers met een tijdelijk of flexibel contract hebben recht op een uitkering (Ziektewet) wanneer de loondoorbetalingsplicht van de werkgever binnen 2 jaar vervalt door bijv. het aflopen van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook wel de Poortwachtersperiode genoemd. U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Indien u deze keuze maakt dan wordt u tevens verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het voordeel is dat u in dit geval ook de kwaliteit van het traject kunt verhogen en werknemers beter kunt begeleiden. Nu het WGA-risico voor deze werknemers ook op uw bordje komt, is het goed om hierover na te denken!

 

Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) 

Een werknemer die na 2 jaar ziekte voor ten minste 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard heeft recht op een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Is de werknemer nu of in de toekomst nog wel (gedeeltelijk) inzetbaar, dan krijgt hij een WGA uitkering. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van zowel vaste medewerkers, als voor werknemers met tijdelijke of flexibele contracten verantwoordelijk (ook wanneer hij of zij al uit dienst is!). U dient dan voor het totale risico een keuze te maken tussen publiek verzekeren bij het UWV of privaat verzekeren bij een verzekeraar (ofwel eigenrisicodragen).

 

Uitvoering arbo-dienstverlening

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en/of voor de WGA dan bent u tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet- en regelgeving rondom de uitvoering hiervan. Dat wil zeggen dat u zelf met uw (ex-)werknemer in gesprek moet blijven over de re-integratie. Om de kwaliteit en continuïteit van dit proces te waarborgen raden wij aan om deze specialistische werkzaamheden over te dragen aan een goede arbo-dienstverlener zoals NLG Arbo. Het voordeel van het eigenrisicodragerschap is dat u meer grip heeft op de in- en uitstroom, wat ten goede kan komen van de premies die u hiervoor verschuldigd bent aan de belastingdienst of de verzekeraar.

Eigenrisicodrager worden?


Werknemersverzekeringen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 789 bedrijven@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld