Wat gebeurt er met de hypotheek na scheiding? | Veldhuis Advies

Echtscheiding en eigen woning: hoe verder?

Filter

Echtscheiding en eigen woning: hoe verder?

scheiden

Niemand staat voor de ambtenaar van de burgerlijke stand met een toekomstige scheiding in het achterhoofd. Toch lopen jaarlijks maar liefst 35.000 huwelijken op de klippen. Naast veel persoonlijk leed brengt dit ook financiële vraagstukken of soms zelfs regelrechte drama’s met zich mee.

Het begint al bij de woonsituatie: op het moment dat de wens tot scheiding uitgesproken is, is samen een huis delen vaak geen (langdurige) optie meer. Een of beide partijen zal dus op zoek gaan naar een nieuwe stek. Hoe doe je dat als je samen een koophuis hebt? Om deze vraag te beantwoorden, nemen we een kijkje in het leven van Tim. Tim ligt in scheiding en is op zoek naar andere woonruimte. Zijn aanstaande ex, Rachel, wil graag in hun oude huis blijven wonen.

Van één huis naar twee huizen

Ook als Tim niet meer in de voormalig echtelijke woning woont, is hij tot het moment dat de scheiding rond is nog steeds voor 50% eigenaar. Dit klinkt aardig, maar betekent ook dat hij hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de hypothecaire schuld. Wel mag Tim gebruikmaken van de scheidingsregeling: gedurende 24 maanden mag hij zijn deel van de betaalde hypotheekrente in mindering brengen op zijn belastbaar inkomen. Deze termijn gaat in op het moment dat hij is ingeschreven op een ander adres.

Moet Tim een hypotheek afsluiten om een ander huis te kopen, dan zal hij er echter voor moeten zorgen dat hij als mede-hoofdelijk aansprakelijk schuldenaar ontslagen wordt bij de bank waar Rachel en hij hun oude hypotheek hebben lopen. Lukt dit niet, dan zal de nieuwe hypotheekverstrekker het feit dat hij nog verplichtingen bij zijn oude bank heeft, mee laten wegen bij de vraag hoeveel Tim kan en mag lenen voor de aankoop van zijn nieuwe huis.

De ander uitkopen

Omdat Rachel in de voormalig echtelijke woning blijft wonen, zal zij Tim moeten uitkopen. Hiervoor moet de waarde van de woning én de uiteindelijke verdeling van deze waarde worden vastgelegd, waarna een akte van verdeling kan worden opgemaakt bij de notaris. Rachel moet er wel rekening mee houden dat ook de hypotheekconstructie dient te worden aangepast: het gedeelte van de hypotheek dat nodig is voor de uitkoop van Tim valt onder de nieuwe hypotheekregels en moet dus in principe worden afgelost.

De voormalig echtelijk woning verkopen

Zou Rachel zelf ook verhuizen, dan komt er een andere regeling om de hoek kijken: de verhuisregeling. Bij deze regeling mag de hypotheekrente gedurende het lopende kalenderjaar plus de drie jaar daarna nog steeds worden afgetrokken, ook al hebben beide partijen de woning verlaten. Wel móet het huis in dat geval leeg in de verkoop staan. Wordt de woning verkocht, dan moet de winst (eigenwoningreserve) of het verlies (restschuld) verdeeld worden tussen de voormalig echtelieden. In geval van een restschuld kan deze vaak uit andere potjes worden afgelost, maar als deze potjes ontbreken ontkomt men niet aan een restschuldfinanciering.

Een nieuwe woning aankopen

Een ander huis aankopen terwijl u nog in scheiding ligt: bezint eer ge begint! Juist ten tijde van een scheiding is de rede bij een (of beide) partijen soms ver te zoeken. Helaas kom je zonder echtscheidingsconvenant bij de meeste hypotheekverstrekkers niet ver. Een echtscheidingsconvenant is niet alleen voor de bank, maar ook voor uzelf van belang. Als u achteraf met extra lasten, zoals bijvoorbeeld een alimentatieverplichting, wordt geconfronteerd, moet u wel de zekerheid hebben dat u de lasten voor uw nieuwe huis kunt blijven betalen.

Uw financiële situatie voor en na scheiding

In geval van een echtscheiding is het dan ook verstandig om een afspraak te maken met een financieel planner: u weet daarna niet alleen of bepaalde stappen mogelijk zijn, maar ook of het verstandig is om deze nu al te zetten. Scheiden is al moeilijk genoeg, dus hou het hoofd helder en zorg dat u weet hoe u uit elkaar gaat: hoe verdelen u en uw voormalig partner de boedel, de echtelijke woning, de hypotheek en de pensioenen? Wij inventariseren graag uw financiële situatie voor en na uw scheiding en voorzien u van deskundig en gedegen advies. Neem contact met ons op via tel. (0578) 211 000 of via fpdesk@veldhuis-advies.nl.

Marcel van den Belt
Erkend Hypotheekadviseur, Gecertificeerd Financieel Planner (FFP)
Dit artikel is geschreven door:

Marcel van den Belt is woonachtig in Zwolle samen met zijn vrouw en 3 dochters. Wat hem drijft in zijn werk is de wil om mensen te helpen met een complex vraagstuk en het makkelijker voor ze te maken.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld