Scenario's regeling pensioen-informatieverstrekking | Veldhuis Advies

Scenario's regeling pensioen-informatieverstrekking

Filter

Scenario’s regeling pensioen-informatieverstrekking

oudeHanden

Per 1 september 2016 treedt de Wet verbeterde premieregeling in werking. Met deze wet wordt het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen) gewijzigd: het kapitaal dat in deze regeling wordt opgebouwd, hoeft niet meer op de pensioendatum in een vaste uitkering omgezet te worden, maar kan ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Hiervoor is een nieuw pensioentype geïntroduceerd: een variabel pensioen. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat dan de bestaande, vaste uitkering, maar geeft tegelijkertijd meer onzekerheid over de hoogte van de uitkering.

Totstandkoming van de wet
De Wet verbeterde premieregeling is een initiatiefwetsvoorstel van het  VVD-kamerlid Lodders. Het eerder door de regering ingediende wetsvoorstel variabele pensioenuitkering is in dit initiatiefwetsvoorstel geïncorporeerd. Naar verwachting zal de regering dit laatste wetsvoorstel intrekken. De wetsgeschiedenis daarvan blijft evenwel relevant voor de uitleg van de bepalingen van dit wetsvoorstel die overgenomen zijn in de Wet verbeterde premieregeling.
De wet brengt wijzigingen aan in de Pensioenwet en in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Ook in de algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) op grond van die wetten (het Besluit FTK en het Besluit uitvoering PW en Wvb) zijn de nodige aanpassingen aangebracht. Het onderwerp is van grootbelang voor de vele betrokken pensioengerechtigden, adviseurs en uitvoerders.

Voor welke uitvoerders van premie- en kapitaalovereenkomsten heeft deze wet consequenties?
De nieuwe Wet verbeterde premieregeling geldt voor alle aanbieders van een variabel pensioen. Ook voor uitvoerders die (nog) géén variabel pensioen aanbieden, maar wel premie- en of kapitaalovereenkomsten uitvoeren, heeft deze wet consequenties. De wet schrijft namelijk voor dat zij:
– deelnemers in elk geval voorafgaand aan de pensioendatum de keuze geven tussen een vaste of een variabele uitkering;
– deelnemers informeren over het shoprecht, indien de pensioenuitvoerder zelf alleen vaste of alleen variabele uitkeringen uitvoert;
– en de beleggingsmix aanpassen aan de voorkeur van de deelnemer voor een vaste dan wel een variabele uitkering.

Begeleiding van DNB
DNB zal op op korte termijn factsheets en Q&A’s over onderwerpen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling (onder andere over de tijdelijke regeling informatieverstrekking, het beleggingsbeleid en de risicodeling) publiceren. Op grond van de ‘tijdelijke regeling informatieverstrekking’ stelt DNB daarbij dan de scenario’s beschikbaar, die pensioenuitvoerders van een premie- of kapitaalovereenkomst gebruiken voor de informatieverstrekking aan de pensioengerechtigden.

 

Meer informatie

Veldhuis Advies informeert u graag over de wijzigingen in de Pensioenwetgeving met betrekking tot de pensioenregeling voor uw werknemers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur Harry Stomphorst via tel. 0578-211000 of via fp-desk@veldhuisadvies.nl.

 

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld